Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 31/08/2021-13:46:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021 tỉnh Cà Mau

I - TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Ngư, nông, lâm nghiệp

1.1. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 8/2021 ước đạt 51,00 nghìn tấn, tăng 3,24% so cùng kỳ; trong đó: tôm 17,88 nghìn tấn, tăng 1,54% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 405,26 nghìn tấn, tăng 3,54% so cùng kỳ; trong đó: tôm 142,87 nghìn tấn, tăng 8,06% so cùng kỳ.

Về nuôi trồng thủy sản: tình hình nuôi trồng thủy sản ổn định, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 8/2021 ước đạt 31,00 nghìn tấn, tăng 5,08% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 244,60 nghìn tấn, tăng 5,20% so cùng kỳ; trong đó: tôm 137,00 nghìn tấn, tăng 8,61% so cùng kỳ.

Về khai thác thủy sản: sản lượng khai thác tháng 8/2021 ước đạt 20 nghìn tấn, tăng 0,50% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 160,66 nghìn tấn, tăng 1,11% so cùng kỳ.

1.2. Nông nghiệp

Tình hình sản xuất lúa:

- Lúa vụ hè thu: đến thời điểm hiện nay tổng diện tích gieo trồng lúa hè thu là 35.307 ha (trong đó: thành phố Cà Mau 2.578 ha, huyện Thới Bình 525 ha, huyện U Minh 3.230 ha và huyện Trần Văn Thời 28.974 ha), đạt 100,10% kế hoạch năm, giảm 513 ha (giảm 1,43%) so cùng kỳ năm 2020. Diện tích lúa hè thu giảm chủ yếu do người dân ở một số địa phương sản xuất đất bị nhiễm phèn, mặn không thể gieo trồng lúa được, người dân chuyển sang nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sản xuất một vụ lúa - một vụ tôm.

- Lúa vụ mùa: diện tích xuống giống mạ được 191 ha (huyện Thới Bình 99,50 ha, huyện U Minh 80,70 ha và huyện Trần Văn Thời 10,80 ha); trong đó: lúa tôm 187,30 ha, lúa mùa 3,70 ha.

Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: diện tích lúa hè thu bị gây hại bởi rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, cháy bìa lá, chuột, ốc bươu vàng,… gây hại rải rác với mức độ thiệt hại nhẹ đến nặng, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế là 9.298 ha, người dân đã phòng trừ và khắc phục kịp thời.

- Trên rau màu: ảnh hưởng bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu xám, thối nhũn, sương mai, rệp phấn, thán thư xuất hiện rải rác trên rau, màu ở một vài nơi trong tỉnh mức độ thiệt hại không đáng kể, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế 445,70 ha, người dân đã phòng trừ xong.

- Cây ăn trái: bị ảnh hưởng của sâu đục cành, ngọn, bệnh cháy lá gây hại trên xoài; sâu vẽ bùa gây hại trên cam, quýt, mức độ thiệt hại không lớn.

- Cây mía: bị sâu đục thân gây hại ở giai đoạn vươn lóng, mức độ thiệt hại không đáng kể, đã được phòng trừ và khắc phục.

1.3. Lâm nghiệp

Công tác trồng rừng: đang được triển khai, đôn đốc thực hiện tốt, đến nay đạt 347 ha, tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2020. Trong dân hiện nay cũng đang tăng cường trồng cây phân tán, Chi cục kiểm lâm tiếp tục đôn đốc việc tra dặm, nghiệm thu công tác trồng rừng và hướng dẫn các đơn vị chủ rừng tiếp tục khảo sát, lập phương án trồng rừng theo kế hoạch được giao.

Công tác quản lý bảo vệ rừng: các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng nhằm hạn chế tối đa các hành vi vi phạm. Trong tháng 8 đã phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, lũy kế từ đầu năm đến nay là 34 vụ; chủ yếu là vận chuyển, mua bán lâm sản và khai thác rừng trái phép.

Công tác khai thác gỗ và lâm sản: tổng số gỗ khai thác ước tháng 8 đạt 25.663 m3; lũy kế 103.150 m3, tăng 3,60% so với cùng kỳ. Tổng số củi khai thác ước tháng 8 đạt 18.000 ste; lũy kế 102.876 ste, tăng 0,11% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp:

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2021 ước tính giảm 8,99% so tháng trước, giảm 12,32% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất giảm 1,54% so cùng kỳ. Cụ thể từng ngành công nghiệp như sau:

- Ngành khai khoáng: chỉ số sản xuất tháng 8/2021 ước tính giảm 37,41% so tháng trước, giảm 32,59% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất giảm 14,93% so cùng kỳ. Nguyên nhân giảm mạnh là do nhu cầu nhận khí từ các Nhà máy Điện Cà Mau thấp.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: chỉ số sản xuất tháng 8/2021 ước tính giảm 5,13% so tháng trước, giảm 7,99% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất tăng 10,60% so cùng kỳ. Cụ thể một số ngành chế biến chủ yếu như:

+ Ngành sản xuất chế biến thực phẩm: chỉ số sản xuất tháng 8/2021 ước tính giảm 5,09% so tháng trước, giảm 12,33% so cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số tháng 8 giảm là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm sản lượng sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động sản xuất; lượng tôm nguyên liệu đầu vào bị thiếu hụt do vấn đề đi lại gặp nhiều khó khăn, giá tôm nguyên liệu giảm nên người nuôi cầm chừng chưa xuất bán. Tình hình xuất khẩu gặp khó khăn do hạn chế lưu thông, tiếp nhận nhập cảng, vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ. Nếu dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nhiều hơn về thị trường xuất khẩu, kho lưu trữ hàng hóa, nguồn vốn, lao động, tổ chức sản xuất… Lũy kế 8 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất tăng 13,66% so cùng kỳ.

+ Ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế (chủ yếu sản xuất khí hóa lỏng): chỉ số sản xuất tháng 8/2021 ước tính giảm 42,67% so tháng trước, giảm 65,29% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 chỉ số giảm 26,11% so cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình sản xuất khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh hiện nay giảm mạnh so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các điểm du lịch, nhà hàng ăn uống tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội; vì vậy, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cũng giảm theo dẫn đến sản xuất sản phẩm giảm.

+ Ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (chủ yếu sản xuất phân đạm): chỉ số sản xuất tháng 8/2021 ước tính giảm 0,10% so tháng trước, tăng 45,67% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 chỉ số tăng 5,08% so cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số tháng 8 tăng so với cùng kỳ là do Công ty phân bón dầu khí Cà Mau đã chính thức đưa vào sản xuất và kinh doanh thêm sản phẩm NPK, góp phần tăng sản lượng phân bón của tỉnh. Bên cạnh đó, công ty tăng cường sản xuất để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho bà con nông dân.

- Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước: chỉ số sản xuất tháng 8/2021 ước tính giảm 13,44% so tháng trước, giảm 22,32% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất giảm 22,81% so cùng kỳ. Nhìn chung, hiện nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngành điện giảm mạnh là do nhu cầu phụ tải trên hệ thống điện giảm thấp vì ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 mà các công ty, doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh nên nhu cầu tiêu thụ điện sản xuất của cả nước giảm mạnh; theo đó, EVN giảm huy động điện khí của Cà Mau.

- Ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: chỉ số sản xuất tháng 8/2021 ước tính tăng 2,18% so tháng trước, tăng 12,39% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 chỉ số tăng 4,64% so cùng kỳ.

3. Tài chính, tín dụng:

3.1. Thu, chi ngân sách Nhà nước:

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: lũy kế từ đầu năm đến ngày 17/8/2021 đạt 3.778,38 tỷ đồng, đạt 68,96% so dự toán ngân sách năm 2021, giảm 7,04% so cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa là 3.621,55 tỷ đồng, đạt 66,30% dự toán, giảm 10,67% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu là 156,83 tỷ đồng, đạt 980,18% dự toán, tăng 14,15 lần so cùng kỳ.

- Chi ngân sách địa phương: tổng chi lũy kế từ đầu năm đến ngày 17/8/2021 là 6.574,43 tỷ đồng, đạt 61,96% dự toán năm 2021, giảm 11,88% so cùng kỳ. Trong đó: chi ngân sách tỉnh trong cân đối đạt 3.206,53 tỷ đồng, đạt 48,01% so dự toán, giảm 23,07% so cùng kỳ; chi ngân sách huyện, xã trong cân đối đạt 3.367,90 tỷ đồng, đạt 85,66% so dự toán, tăng 2,29% so cùng kỳ.

3.2. Hoạt động tín dụng:

- Tổng nguồn vốn tháng 8/2021 ước đạt 59.450 tỷ đồng, tăng 0,1% so tháng trước, tăng 11,8% so cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 33.632 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước, tăng 7,0% so cùng kỳ. Cụ thể: tiền gửi tiết kiệm ước đạt 26.063 tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước, tăng 5,7% so cùng kỳ; tiền gửi của các tổ chức kinh tế ước đạt 7.153 tỷ đồng, tăng 2,6% so tháng trước, tăng 9,9% so cùng kỳ; huy động kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác ước đạt 416 tỷ đồng, tăng 0,7% so tháng trước, tăng 57,0% so cùng kỳ.

Tình hình huy động vốn của các chi nhánh Ngân hàng - TCTD trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và tăng trưởng; các chi nhánh Ngân hàng - TCTD thực hiện nghiêm túc quy định mức lãi suất huy động vốn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Nguồn vốn huy động đáp ứng được 62,22% so với tổng dư nợ cho vay, giảm 4,96% so với cùng kỳ năm trước, phần còn lại các chi nhánh Ngân hàng - TCTD tranh thủ nhận vốn điều hòa trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổng dư nợ cho vay tháng 8/2021 ước đạt 54.056 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước, tăng 15,5% so cùng kỳ. Trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 32.454 tỷ đồng, tăng 2,0% so tháng trước, tăng 17,1% so cùng kỳ; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước đạt 21.602 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước, tăng 13,2% so cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả:

4.1. Giá cả:

Chỉ số giá chung hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8/2021 giảm 0,57% so tháng trước, tăng 2,14% so tháng 12 năm trước, tăng 2,96% so cùng kỳ. Bình quân 8 tháng năm 2021 tăng 1,96% so cùng kỳ. Nhìn chung, trong tháng 8/2021 thị trường hàng hóa vẫn ổn định, lưu thông hàng hóa được đảm bảo, nguồn cung luôn kịp thời, đầy đủ không xảy ra tình trạng sốt giá cục bộ. Cụ thể, tình hình tăng, giảm giá của các nhóm hàng trong tháng 8/2021 như sau:

- Chỉ số giá hàng lương thực tăng 0,08% so tháng trước, tăng 7,72% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá hàng thực phẩm giảm 1,99% so tháng trước, giảm 1,32% so cùng kỳ.

- Các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm: nhóm hàng đồ uống và thuốc lá giảm 0,26% so tháng trước, giảm 0,14% so cùng kỳ; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,88% so tháng trước, giảm 1,10% so cùng; nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,01% so tháng trước, tăng 1,90% so cùng kỳ; nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt, VLXD giảm 0,20% so tháng trước, tăng 5,75% so cùng kỳ (nguyên nhân chủ yếu là giá điện sinh hoạt giảm so tháng trước do tỉnh Cà Mau thuộc diện tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30/7/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 sẽ được giảm 10-15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng, giá dầu hỏa giảm 387 đồng); nhóm giao thông giảm 0,37% so tháng trước, tăng 14,44% so cùng kỳ (nhóm này giảm so tháng trước chủ yếu do giá phương tiện đi lại giảm, giá nhiên liệu giảm 0,39%; nguyên nhân giảm do điều chỉnh giá xăng dầu giảm).

* Giá vàng bình quân trong tháng 8/2021 là 51,00 triệu đồng/lượng (vàng 99,99%), chỉ số giá vàng giảm 1,30% so tháng trước, giảm 5,17% so tháng 12 năm trước, giảm 5,52% so cùng kỳ. Giá đô la Mỹ bình quân trong tháng 8/2021 là 22.915 VN đồng/USD, chỉ số giá đồng USD giảm 0,93% so tháng trước, giảm 1,31% so tháng 12 năm trước, giảm 1,53% so cùng kỳ.

4.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và hoạt động khách sạn, nhà hàng:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 8/2021 ước đạt 3.491,33 tỷ đồng, giảm 10,38% so tháng trước, giảm 25,57% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.324,74 tỷ đồng, giảm 10,43% so tháng trước, giảm 23,88% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 40.355,59 tỷ đồng, tăng 4,84% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 37.274,23 tỷ đồng, tăng 5,04% so cùng kỳ.

Doanh thu khách sạn, nhà hàng và dịch vụ hỗ trợ du lịch tháng 8/2021 ước đạt 128,46 tỷ đồng, giảm 34,26% so tháng trước, giảm 71,60% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 3.551,60 tỷ đồng, giảm 9,73% so cùng kỳ.

Lượt khách lưu trú trong tháng 8/2021 ước đạt 17,58 nghìn lượt khách, giảm 38,05% so tháng trước, giảm 52,02% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 778,09 nghìn lượt khách, giảm 35,33% so cùng kỳ.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động kinh doanh, mua bán của người dân và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh có phần hạn chế, đa số doanh thu ở các nhóm ngành đều giảm.

5. Hoạt động giao thông vận tải:

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 8/2021 ước đạt 1.758,09 nghìn HK, giảm 56,45% so tháng trước, giảm 74,05% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 46.163,98 nghìn HK, giảm 9,00% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 8/2021 ước đạt 46.468,05 nghìn HK.km, giảm 59,24% so tháng trước, giảm 74,23% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 1.322.074,81 nghìn HK.km, giảm 3,57% so cùng kỳ.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 8/2021 ước đạt 195,77 nghìn tấn, giảm 3,33% so tháng trước, giảm 19,21% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 1.779,89 nghìn tấn, tăng 4,25% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 8/2021 ước đạt 26.729,84 nghìn tấn.km, giảm 2,18% so tháng trước, giảm 16,62% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 238.484,44 nghìn tấn.km, tăng 5,99% so cùng kỳ.

Sản lượng vận tải tháng 8/2021 giảm mạnh so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2020; nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Từ đó, nhu cầu đi lại của người dân trong và ngoài tỉnh giảm.

II - HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Giáo dục: hoạt động giáo dục tháng 8 năm 2021 tập trung vào các công việc trọng tâm sau:

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; chuẩn bị điều kiện khai giảng năm học 2021 - 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát.

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác bảo quản, sửa chữa tài sản trường học, xây dựng cơ sở vật chất các trường học và tiếp tục kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau; phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới xem xét tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá đối với các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia; tổng số trường đạt chuẩn toàn tỉnh hiện nay 315/507 trường, đạt tỷ lệ 62,13%; trong đó: có 89/133 trường MN, tỷ lệ 66,92%; 147/226 trường TH, tỷ lệ 65,04%; 76/116 trường THCS, tỷ lệ 65,52% và 03/32 trường THPT, tỷ lệ 9,38%.

- Tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 10.932 thí sinh đăng ký dự thi.Kết quả tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT chính thức (sau phúc khảo) của tỉnh Cà Mau năm 2021 là 99,10%, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành Y tế, thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức việc chấm thi/phúc khảo bài thi đúng theo quy định của Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức bồi dưỡng các lớp mô đun 1, 2, 3 trực tuyến cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình, kiểm tra đánh giá áp dụng từ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục trung học; tổ chức Hội nghị tập huấn; tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan điều chỉnh, bổ sung Đề cương tài liệu giáo dục địa phương, tài liệu giáo dục địa phương lớp 1; tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT; tiếp tục tham mưu phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 đợt 1.

2. Lĩnh vực lao động việc làm, an sinh - xã hội

Lao động, việc làm và dạy nghề

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội nên công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn. Lũy kế 8 tháng năm 2021 đã đào tạo nghề cho 8.832/28.000 lao động, đạt 31,54% kế hoạch; trong đó: trình độ sơ cấp và bồi dưỡng 6.960 lao động, hỗ trợ đào tạo sơ cấp nghề 1.682 lao động, cao đẳng, trung cấp 190 lao động. Lũy kế từ đầu năm toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 20.303/39.500 lao động, đạt 51,40% kế hoạch; trong đó: trong tỉnh 4.165 lao động, ngoài tỉnh 16.073 lao động và nước ngoài 65 lao động.

Công tác chăm sóc người có công

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, thẩm định (trên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh), công nhận và giải quyết chính sách đầy đủ, kịp thời cho người có công. Tổng số người có công trong toàn tỉnh hiện nay là 110.673 người. Số người đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 18.096 người; trong đó, phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện kể từ ngày 01/8/2021 và thực hiện chi trả gộp 02 tháng/lần.

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: lũy kế từ đầu năm đến nay đã vận động 10,926 tỷ đồng, đạt 115,01% kế hoạch; qua đó các địa phương đã triển khai xây dựng và sửa chữa 160 căn nhà tình nghĩa cho người có công; trong đó: xây mới 75 căn, sửa chữa 85 căn.

3. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Hoạt động thông tin tuyên truyền: tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: tuyên truyền kỷ niệm 74 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); chuẩn bị điều kiện tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đúng theo kế hoạch đề ra. Trong tháng 8 phát hành 10 khẩu hiệu, 09 mẫu tranh cổ động, biên tập 01 chương trình mới; xây dựng, lắp đặt 09 cụm pano tổng 256 m2;­ tuyên truyền cổ động đường dài bằng xe lưu động 38 cuộc.

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật tập trung xây dựng các chương trình nghệ thuật phát livestream trên trang fanpage. Trong tháng 8/2021 tổ chức 04 chương trình livestream phục vụ nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Thể thao thành tích cao: do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhiều giải thể thao phải tạm hoãn, không tổ chức thi đấu. Công tác đào tạo năng khiếu thể thao được duy trì tập luyện với 12 môn thể thao như: Cầu lông, Boxing, Quần vợt, Vovinam, Taekwondo, Kickboxing, Đua thuyền, Bóng chuyền bãi biển, Điền kinh, Thể hình, Bóng đá U13 và môn Vật với 52 vận động viên năng khiếu tập trung tập luyện thường xuyên và 43 vận động viên tuyển, trẻ; trong đó: có 23 vận động viên đội tuyển tỉnh và 20 vận động viên đội trẻ tỉnh.

4. Thiên tai, cháy nổ

Thiên tai: công tác phòng chống lụt bão - khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được kiểm tra thường xuyên và duy trì có hiệu quả. Tuy nhiên, trong tháng xảy ra 02 cơn bão trên biển Đông, có gió mạnh kèm theo lốc xoáy làm sập hoàn toàn 11 căn nhà, tốc mái 28 căn nhà (làm chết 01 người và 04 người bị thương) và chìm 01 phương tiện đánh bắt thủy sản làm chết 02 người. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ sạt lở đất ven sông làm thiệt hại 13 căn nhà với tổng chiều dài sạt lở 377m. Ước tính tổng thiệt khoảng 1.403 triệu đồng.

Số vụ cháy, nổ: công tác phòng, chống cháy nổ luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra thường xuyên; đồng thời, ý thức của người dân trong công tác phòng, chống cháy nổ ngày càng được nâng lên. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ.

Sau khi xảy ra sự việc các ngành chức năng, cùng chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Bên cạnh đó, các ngành chức năng vẫn tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, thiên tai và luôn cảnh báo người dân sống gần khu vực bờ sông, ven biển đề phòng nguy cơ sạt lở, gió lốc nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản.

5. Tai nạn giao thông tháng 8/2021 (từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021)

Trong tháng 8/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, giảm 02 vụ (giảm 66,67%) so tháng trước; giảm 07 vụ (giảm 87,50%) so cùng kỳ; không có người bị thương; làm chết 01 người, giảm 03 người (giảm 75,00%) so tháng trước; giảm 04 người (giảm 80,00%) so cùng kỳ. Trong đó:

- Tai nạn giao thông đường bộ: tháng 8/2021 không xảy ra.

- Tai nạn giao thông đường thủy: tháng 8/2021 xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người. Địa bàn xảy ra tai nạn: huyện Đầm Dơi.

6. Y tế tháng 8/2021

Công tác phòng chống bệnh dịch

Trong tháng 8/2021, tình hình bệnh gây dịch cụ thể: bệnh tiêu chảy mắc 37 ca, giảm 38,33% so tháng trước, giảm 73,94% so cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết mắc 292 ca, giảm 6,41% so tháng trước, tăng 4,72 lần so cùng kỳ; bệnh sởi mắc 02 ca, giảm 60,00% so tháng trước, giảm 71,43% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng mắc 13 ca, giảm 23,53% so tháng trước, giảm 59,38% so cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng năm 2021, bệnh tiêu chảy mắc 1.003 ca, tăng 3,19% so cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết mắc 1.119 ca, tăng 3,08 lần so cùng kỳ; bệnh sởi mắc 30 ca, giảm 72,48% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng mắc 1.140 ca, tăng 1,14 lần so cùng kỳ.

Công tác khám chữa bệnh

Hầu hết các chỉ tiêu khám, chữa bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đều giảm so với tháng trước; cụ thể như sau: trong tháng 8/2021 tổng số lượt khám bệnh là 248.443 lượt, giảm 17,14% so tháng trước; bệnh nhân điều trị nội trú 9.875 lượt, giảm 20,85%; ngày điều trị nội trú 66.022 ngày, giảm 14,83% so tháng trước. Công suất sử dụng giường bệnh tại các đơn vị cụ thể như: 04 Bệnh viện tuyến tỉnh đạt trung bình 53,5%; 05 Bệnh viện đa khoa đạt trung bình 52,1%; 04 Trung tâm Y tế có giường bệnh đạt trung bình 51,1%; 07 Phòng khám đa khoa khu vực đạt trung bình 4,5%; Y tế ngành đạt 21,9%; Bệnh viện ngoài công lập đạt 38,1%.

Trên đây là những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021 tỉnh Cà Mau.


Website Cục Thống kê tỉnh Cà Mau

    Tổng số lượt xem: 355
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.