Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 10/09/2021-09:42:00 AM
Chính phủ ban hành Nghị quyết về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
(MPI) - Ngày 09/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội được xây dựng nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, trình Quốc hội xem xét, ban hành, thực sự là động lực quan trọng, có ý nghĩa cả về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội để Thừa Thiên Huế thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định thí điểm 04 chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể gồm: phí thăm quan di tích; thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế; quy định mức dư vay nợ; sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của 05 bộ, ngành, các Bộ đều có ý kiến thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, các Bộ: Ngoại giao, Xây dựng và Tài chính đồng ý với Hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quốc hội, các Bộ: Tư pháp, Nội Vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến góp ý về một số nội dung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện trong Hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV theo quy trình thông qua tại một kỳ họp./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 563
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.