Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021
English
a A
Ngày 15/09/2021-14:23:00 PM
Các địa phương vùng miền Trung tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 đạt kết quả cao nhất
(MPI) - Theo Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, các địa phương trong Vùng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu tập trung vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 đạt kết quả cao nhất.
Thứ trưởng Trần Duy Đông đã chủ trì Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: MPI

Kinh tế 8 tháng đầu năm 2021 tiếp tục giữ được sự tăng trưởng, bảo đảm thực hiện mục tiêu “kép”

Theo Báo cáo, tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm 2021, kinh tế tiếp tục giữ được sự tăng trưởng, bảo đảm thực hiện mục tiêu “kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cả 3 khu vực nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng, thu ngân sách, xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc y tế, người có công, người nghèo, bị ảnh hưởng dịch bệnh được đảm bảo. Đạt kết quả đạt được 8 tháng đầu năm đã phản ánh sự nỗ lực lớn của các địa phương vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi khó khăn do dịch bệnh và tiêu thụ sản phẩm, sản xuất công nghiệp một số địa phương gặp khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng, tiêu thụ, vận chuyển gặp khó khăn.

Trong các tháng cuối năm 2021, các địa phương trong Vùng đều quyết tâm cao thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 đạt kết quả cao nhất. Các địa phương tập trung chỉ đạo phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện, thế mạnh của từng địa phương.

Tiếp tục tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tiến độ đầu tư các dự án gắn với kiểm soát dịch; thu hút các dự án trọng điểm.

Để ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch bệnh, các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, chủ động, tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng dịch; không để đứt gãy, gián đoạn cung ứng nguyên liệu và sản phẩm hàng hóa; dừng hoạt động các nhà máy, xí nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh không an toàn.

Tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, các sản phẩm nông sản của các địa phương. Có các giải pháp kịp thời để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân phục hồi các hoạt động du lịch, dịch vụ, vốn là thế mạnh và là lĩnh vực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của các tỉnh miền Trung.

Xây dựng Đề án, chương trình hành động và lập kế hoạch thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ trực tuyến, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương tiếp tục rà soát giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân cao, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài; kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ cho các dự án đầu tư công; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra đến cuối năm 2021 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các địa phương trong vùng đều xác định năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên.

Vùng tiếp tục các các cơ hội thuận lợi như hạ tầng kinh tế - xã hội các địa phương có bước phát triển. Môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện, nhiều dự án lớn đi vào hoạt động và triển khai đầu tư sẽ là động lực phát triển mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Dịch vụ vận tải, cảng biển đang là thế mạnh của vùng cần tiếp tục phát huy.

Sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và xuất khẩu sẽ tăng cao, với năng lực sản xuất và khả năng phục hồi nhanh của các doanh nghiệp. Cầu thế giới và trong nước đối với các mặt hàng chủ lực của Vùng. Các tỉnh trong vùng miền Trung còn nhiều dư địa cho thu hút đầu tư FDI. Xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI và việc tận dụng hiệu quả hiệp định EVFTA và CPTPP sẽ có tác động tích cực tới xu hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và tạo cơ hội cho Vùng…

Năm 2022: Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế

Mục tiêu năm 2022 của các địa phương trong Vùng là tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025; Tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh; thu hút các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm; Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Việc xác định các mục tiêu đã bám sát các nghị quyết, chủ trương, đường lối chung. Tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng y tế và kinh tế, xã hội. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân và “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong năm 2022, cùng với Trung ương, các địa phương cần chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn khả thi, hiệu quả; Tiếp tục phát triển thế mạnh về Kinh tế biển, công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; phục hồi ngành du lịch, dịch vụ; tập trung phát triển các trung tâm kinh tế động lực, các hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường phát triển liên kết vùng, ngành, cụm ngành, sớm tạo ra các vùng động lực mới, cực tăng trưởng mới.

Triển khai xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp với khả năng cân đối chung

Về kế hoạch đầu tư công, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, ước 8 tháng năm 2021, Vùng Miền Trung giải ngân đạt 33.144,581 tỷ đồng, chiếm 48,67% kế hoạch giao, cao hơn số giải ngân bình quân chung của khối địa phương (42,92%), thấp hơn so với số giải ngân bình quân chung khối địa phương cùng kỳ năm 2020 (49,11%).

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp là các địa phương trong Vùng đang thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19; năm 2021 là năm đầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải thực hiện triển khai kế hoạch đầu tư công theo Luật Đầu tư công năm 2019 (các dự án khởi công mới kế hoạch năm 2021 phải được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025), Vùng Miền Trung hiện nay còn 28 dự án khởi công mới chưa triển khai giao kế hoạch 2021; Biến động về giá nguyên vật liệu xây dựng, nhất là sắt, thép xây dựng, cát, sỏi… chi phí vận chuyển cũng tăng cao do khó khăn đi lại trong đại dịch…

Năm 2021 là năm đầu kế hoạch trung hạn 2021-2025, thực hiện triển khai kế hoạch đầu tư công theo Luật Đầu tư công năm 2019, là năm rất khó khăn, Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng lề của đại dịch Covid-19 lần thứ 4, toàn bộ 14 địa phương Vùng Miền Trung đều chịu ảnh hưởng. Các tỉnh, thành phố trong vùng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021. Linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “vắc-xin+5K”, trong đó vắc-xin là yếu tố quyết định, tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất, theo phương châm an toàn - hiệu quả - nhanh chóng; sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có và huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước và tư nhân cùng tham gia. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo các hình thức phù hợp, vừa đảm bảo trong tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2022, theo Báo cáo, về cơ bản các địa phương đã triển khai xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp với khả năng cân đối chung, kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua và triển khai cập nhập đầy đủ trên Hệ thống thông tin về đầu tư công.

Về công tác triển khai luật quy hoạch của vùng miền Trung, báo cáo nêu rõ, công tác chỉ đạo lập quy hoạch theo Luật quy hoạch được các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền các địa phương quan tâm, sát sao và kịp thời; tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai kịp tiến độ, chất lượng và hiệu quả, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công tác quy hoạch.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan ban ngành của các địa phương được triển khai tích cực, kịp thời, cùng phối hợp, chia sẻ thông tin để đảm bảo sự đồng bộ của quy hoạch được lập theo phương pháp tích hợp, đa ngành.

Luật quy hoạch và các văn bản quy định và hướng dẫn về triển khai lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 đã được các cấp có thẩm quyền ban hành góp phần thay đổi phương thức quản lý nhà nước về quy hoạch, tạo khung pháp lý thống nhất trong chỉ đạo điều hành để địa phương triển khai công tác quy hoạch đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả thiết thực.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch

Về khai thực hiện quy hoạch của vùng, toàn Vùng có 14/14 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh Hà Tĩnh đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tỉnh Quảng Bình, Thanh Hóa đã lập xong quy hoạch tỉnh, đang gửi xin ý kiến và trình thẩm định.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc như ảnh hưởng dịch bệnh covid-19; chưa có định hướng chung về quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; chi phí cho các quy hoạch chuyên ngành, chưa tìm được tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực,... nên nhiều địa phương không hoàn thành đúng theo thời gian quy định (tháng 6/2022), dự kiến đến cuối năm 2022, các địa phương sẽ hoàn thiện và trình thẩm định quy hoạch.

Trong thời gian tới, các địa phương trong Vùng bám sát quan điểm chung là quyết tâm tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và triển khai thực hiện các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành khác; bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật; đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, phối hợp gắn với nhiệm vụ “vướng mắc ở cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó chủ động, tích cực sửa đổi, hoàn thiện” đã được Quốc hội thông qua, góp phần tích cực trong việc cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; việc tổ chức lập đồng thời các quy hoạch là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển đất nước một cách bài bản, khoa học nhằm khai thông và tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch đối với các địa phương./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 795
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.