Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021
English
a A
Ngày 15/09/2021-14:05:00 PM
Các địa phương vùng Tây Nguyên tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 15/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

Theo Báo cáo tại Hội nghị, các địa phương vùng Tây Nguyên tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo đời sống của nhân dân trên địa bàn; tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương tiếp tục duy trì phát triển; sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng do các dự án năng lượng đi vào hoạt động, phát điện thương mại.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thấp so với cùng kỳ, 3/5 địa phương dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng năm 2021 không đạt mục tiêu. Một số ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đặc biệt là du lịch, vận tải hành khách, xuất khẩu...giảm mạnh; khó khăn đối với đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tiêu thụ nông sản trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Các vụ vi phạm lâm luật, vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường vẫn còn xảy ra trên địa bàn các địa phương.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các ngành, các cấp chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả; ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân và cộng đồng; bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để có giải pháp chống dịch phù hợp. Công tác tiêm vắc xin được tiến hành khẩn trương; ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân và cộng đồng.

Báo báo cáo của các địa phương cho thấy, tốc độ tăng trưởng GRDP của Vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2021 đạt 7,21%, trong đó, tỉnh Gia Lai tăng 9,7%, tỉnh Đắk Lắk tăng 9,11%, tỉnh Kon Tum tăng 6,79%, tỉnh Đắk Nông tăng 6,03%, tỉnh Lâm Đồng tăng 5%. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Vùng tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 (2,72%) và cao hơn trung bình cả nước (5,8%), đứng thứ ba sau Vùng đồng bằng sông Hồng (7,04%) và Vùng Miền Trung (7,26%). Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của Vùng có đạt mức tăng trưởng khá trong 2 năm liên tiếp, tăng 4,57% (cùng kỳ năm 2020 là 4,97%), trong đó, Đắk Nông tăng 5,33%, Gia Lai tăng 4,98%, Đắk Lắk tăng 4,91%, Lâm Đồng tăng 4,42%.

Ngành công nghiệp và xây dựng tăng cao, 19,72% so với cùng kỳ, một số địa phương có tốc độ tăng cao là tỉnh Đắk Lắk (tăng 38,66%), tỉnh Gia Lai (29,54%), tỉnh Đắk Nông (15,29%). Ngành công nghiệp của Vùng tăng mạnh trong thời gian qua là do các địa phương đã triển khai một số các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn. Ngành dịch vụ của Vùng chỉ tăng 4,04% so với cùng kỳ do phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19.

Năm 2022, các địa phương trong Vùng đặt mục tiêu chủ động, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, đặt sức khỏe, tính mạng nhân dân lên trước hết, trên hết. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh cơ bản được khống chế. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển và hội nhập quốc tế.

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Vùng là tốc độ tăng trưởng GRDP của vùng dự kiến tăng 7,71%, trong đó ngành nông nghiệp tăng 4,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,6%, dịch vụ tăng 7,8%, thuế sản phẩm trợ cấp sản phẩm tăng 8,4%. Cơ cấu kinh tế của 3 khu vực là 34,85%-22,41%-39,42%, thuế trợ cấp sản phẩm là 3,33%. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 60,35 triệu đồng (tăng 9% so với thực hiện 2021). Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 3.460 triệu USD, tăng 13,4% so với thực hiện năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt 143 nghìn tỷ đồng, bằng 88% so với thực hiện 2021. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%.

Báo cáo cũng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp của Vùng Tây Nguyên đó là tổ chức tiêm đầy đủ vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, ưu tiên các ngành, lĩnh vực là thế mạnh của Vùng như nông nghiệp công nghệ cao, cây công nghiệp dài ngày, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đẩy nhanh việc thực hiện tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng để sắp xếp thứ tự ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực cụ thể, gắn với ưu tiên về chính sách thu hút đầu tư. Tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, hạ tầng đô thị, công nghệ thông tin ... chú ý phát triển giao thông kết nối các cảng biển miền Trung và Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của lãnh đạo, quản lý; cải thiện môi trường đầu tư, có kế hoạch từng bước cải thiện các chỉ số đánh giá DCCI, PCI, PAPI của các địa phương trong Vùng. Huy động tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thông qua các hình theo hình thức đối tác công tư để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực đủ khả năng tiếp cận kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại, nhất là những ngành, lĩnh vực có lợi thế của Vùng.

Quản lý và khai thác hiệu quả diện tích rừng hiện có, chuyển mạnh phương thức sản xuất từ lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý rừng bền vững, đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng theo Luật Lâm nghiệp. Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan, môi trường sinh thái. Phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân…

Về kết quả đạt được của kế hoạch đầu tư công năm 2021, các địa phương trong Vùng Tây nguyên đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 bám sát các quy định, nhiệm vụ, mục tiêu tại Nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tỷ lệ giải ngân 8 tháng đầu năm 2021 của Vùng ước đạt 6.485 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (thấp hơn bình quân cả nước là 42,93%). Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương ước giải ngân 3.991 tỷ đồng, đạt 45,2%. Nguồn vốn ngân sách Trung ương ước giải ngân 2.495 tỷ đồng, đạt 37,6%, trong đó vốn ngân sách Trung ương đạt 48,1% kế hoạch; Vốn ODA ước giải ngân 7,5% kế hoạch. Như vậy, công tác giải ngân trong 8 tháng năm 2021 của vùng Tây Nguyên còn thấp hơn bình quân khối địa phương, 4/5 địa phương có mức giải ngân dưới 40% kế hoạch; Lâm Đồng có mức giải ngân cao đạt 58,6% kế hoạch.

Theo báo cáo, về cơ bản, các địa phương đã xây dựng nhu cầu vốn đầu tư công năm 2022 bám sát dự kiến kế hoạch đầu tư 2021-2025 và phù hợp với khả năng cân đối chung ngân sách nhà nước. Tình trạng xây dựng nhu cầu tràn lan, vượt khả năng thực tế giải ngân đã được khắc phục.

Về kế hoạch năm 2022, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp hơn khả năng cân đối nguồn lực NSNN và khả năng giải ngân nguồn vốn đầu tư công, xem xét khả năng kéo dài nguồn vốn năm 2021 sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện. Trước mắt, trong điều kiện nền kinh tế đang gặp trở ngại do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương rà soát các dự án, nhiệm vụ phải triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, kiên quyết cắt giảm những những dự án chưa cần thực hiện. Rà soát và bố trí nguồn vốn nhằm đảm bảo hoàn trả toàn bộ các khoản ứng trước ngân sách Trung ương chưa bố trí thanh toán theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2022 để có thể giao được ngay kế hoạch từ đầu năm, chú ý các dự án quan trọng, dự án liên vùng đã báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ từng dự án cụ thể. Tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp còn thiếu vốn từ giai đoạn 2016-2020 chưa bố trí đủ để đảm bảo thời gian hoàn thành theo quy định. Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp, chính sách để triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Về công tác lập quy hoạch cấp tỉnh của Vùng Tây nguyên, đối với quy hoạch cấp tỉnh, hiện nay 4/5 địa phương đã tổ chức đấu thầu; 02 địa phương đang xây dựng đề cương và khảo sát hiện trạng (Đắk Lắk, Gia Lai), 02 địa phương đang trong giai đoạn xây dựng kịch bản, phương án phát triển các ngành, lĩnh vực (Kon Tum, Đắk Nông); Dự kiến trong tháng 2-3/2022 04 địa phương nêu trên có thể xin ý kiến các Bộ, ngành, các cơ quan tổ chức và tiến hành hoàn thiện quy hoạch cấp tỉnh.

Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn về triển khai lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 đã được các cấp có thẩm quyền ban hành cơ bản đầy đủ và đồng bộ để các Bộ, ngành và địa phương triển khai công tác quy hoạch; thay thế cho 101 luật, pháp lệnh và 85 Nghị định điều chỉnh về hoạt động quy hoạch trong thời kỳ trước Luật Quy hoạch được ban hành. Việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã đạt kết quả bước đầu; dự kiến trong năm 2021 sẽ có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 01/06 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh được lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định; các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022..

Nội dung và chất lượng công tác quy hoạch sẽ được cải thiện đáng kể so với trước đây, việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch khắc phục được sự chồng chéo, xung đột giữa các quy hoạch riêng lẻ; nâng cao sự gắn kết giữa chiến lược - quy hoạch - kế hoạch - đầu tư.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có quy định không phù hợp hoặc trái với quy định của Luật Quy hoạch, trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch nhằm cung cấp thông tin đồng bộ, thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 530
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.