Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021
English
a A
Ngày 15/09/2021-16:14:00 PM
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long mục tiêu năm 2022 là tiếp tục kiểm soát tốt tình hình Covid-19 để ổn định đời sống Nhân dân và phục hồi sản xuất
(MPI) – Tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn thực hiện mục tiêu kép trong tình hình mới “vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân”.
Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ngày 15/9/2021, tốc độ tăng trưởng toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long 6 tháng đầu năm ước tăng khoảng 4,5%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng cả nước (6 tháng đầu năm cả nước tăng 5,64%), một số địa phương có mức tăng trưởng khá trong vùng như Long An (6,06%), Bến Tre (6,47%), Bạc Liêu (7,17%); Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có mức độ tăng trưởng thấp, trong đó tỉnh Sóc Trăng có mức tăng trưởng âm là 0,07%, một số địa phương có mức tăng trưởng thấp là Tiền Giang (2,25%), Vĩnh Long (1,89%), TP Cần Thơ (1,82%), Hậu Giang (2,33%); Khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp chủ yếu trong tăng trưởng của vùng, một số địa phương có tốc độ tăng khá như Bến Tre (7,64%), Kiên Giang (8,36%), Hậu Giang (9,46%), Sóc Trăng (10,56%), Bạc Liêu (10,91%), bên cạnh đó còn địa phương có mức tăng trưởng âm là Trà Vinh (0,35%), Cà Mau (5,54%). Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm của các địa phương trong vùng đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như Long An (7,24%), Trà Vinh (7,75%), Hậu Giang (6,85%), Bạc Liêu (6,59%), Cà Mau (6,5%), không có địa phương nào tăng trưởng âm. Tuy nhiên, trong tháng 8 tốc độ tăng trưởng chung của vùng có xu hướng giảm do các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ do các địa phương thực hiên giãn cách xã hội, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng đầu năm của một số địa phương giảm mạnh như: Đồng Tháp giảm 10,9% (do ngành dệt giảm 66,1%, sản xuất thuốc lá giảm 47,4%, sản xuất đồ uống giảm 29%, sản xuất chế biến thực phẩm giảm 11,8%); Bến Tre giảm 6,9% (do ngành dệt giảm 19,6%, sản xuất chế biến thực phẩm giảm 12,6%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 12,5%, sản xuất trang phục giảm 10,3%); Trà Vinh giảm 4% (do sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 31,2%, sản xuất chế biến thực phẩm giảm 7,7%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn vùng trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh do dịch chưa bùng phát, tuy nhiên từ nửa cuối tháng 7 có xu hướng giảm do không vận chuyển được hàng hóa (nhất là thủy sản), tính đến hết tháng 8 năm 2021 toàn vùng ước đạt 9.566,7 triệu USD, tăng 8,8% so cùng kỳ nhưng chỉ bằng 46,7% kế hoạch, chiếm 5,7% kim ngạch xuất khẩu cả nước. 4/13 địa phương trong vùng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ là Sóc Trăng (tăng 19,12%), Đồng Tháp (26%), Bạc Liêu (8,2%), Cà Mau (19,7%) với mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo và thủy sản.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lũy kế đến 20/8/2021, tổng số dự án đang còn hiệu lực tại vùng ĐBSCL là 1.825 dự án với tổng vốn đầu tư là 33.498,78 triệu USD, chiếm 8,36% so cả nước. Trong đó tỉnh Long An cao nhất vùng có 1.263 dự án với tổng số vốn đầu tư là 12.031,21 triệu USD (đứng thứ 9 so cả nước). Tính riêng 8 tháng đầu năm 2021, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn vùng là 65 dự án với vốn đăng ký cấp mới là 4.909,94 triệu USD, một số địa phương thu hút cao gồm Long An (thu hút được 43 dự án với vốn đăng ký cấp mới là 3.351,31 triệu USD), TP Cần Thơ (thu hút 3 dự án với số vốn đăng ký cấp mới là 1.315,94 triệu USD).

Tính đến hết tháng 8/2021, toàn vùng có 5.923 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 7,26% cả nước) với số vốn đăng ký là 87.397 tỷ đồng (chiếm 7,7% cả nước). Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 53.133 (chiếm 8,87% cả nước), giảm 17,96% so cùng kỳ; Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của vùng trong 8 tháng đầu năm 2021 là 1.805 doanh nghiệp (chiếm 5,56% cả nước), giảm 8,88% so cùng kỳ. Toàn vùng có 2.109 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 4,88% cả nước), tăng 20,17% so cùng kỳ; 4.557 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (chiếm 15,11% cả nước), tăng 73,6% so cùng kỳ năm 2020.

Mục tiêu chung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là tiếp tục kiểm soát tốt tình hình Covid-19 để ổn định đời sống Nhân dân và phục hồi sản xuất. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo an sinh xã hội.

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 của Vùng là Tốc độ tăng trưởng: 7,17%; GRDP bình quân đầu người: 65,26 triệu đồng/người; Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, thủy sản: 30,29%, Công nghiệp – xây dựng: 28,13%, Dịch vụ: 37,61%, thuế và trợ cấp sản phẩm: 3,97%; Tổng kim ngạch xuất khẩu: 21,512 tỷ USD. Thu ngân sách: khoảng 97.801 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 427.659,53 tỷ đồng.

Vì vậy, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 đặt ra cho toàn Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đó là, tập trung thực hiện lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu, định hướng không gian phát triển mới, trong đó cần xác định rõ quy hoạch các ngành, lĩnh vực quan trọng trong quy hoạch kinh tế - xã hội của từng địa phương để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù riêng biệt; quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế, tiềm năng của từng vùng; phát triển công nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có tính cạnh tranh và hàm lượng công nghệ cao.

Ba là, phục hồi, phát triển du lịch bị ảnh hưởng sau đại dịch; hình thành các khu, điểm du lịch đặc trưng; khai thác hiệu quả thị trường khách nội địa; hoàn thiện, nâng cao các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp có tính liên kết cao như sản phẩm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng; du lịch làng nghề,…Chú trọng các hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết phát triển du lịch.

Bốn là, tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm là, thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo công tác phòng thủ tuyến biên giới trên đất liền và trên biển./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1089
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.