Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 24/09/2021-13:42:00 PM
Chính phủ ban hành Nghị quyết về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An
(MPI) – Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: MPI

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng và nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6338/TTr-BKHĐT và bản số 6336/BC-BKHĐT ngày 20/9/2021.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội được xây dựng nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Nghệ An đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo theo mục tiêu Nghị quyết 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đưa ra 06 chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể gồm: mức dư nợ vay; bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Nghệ An không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh Nghệ An để đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương; định mức phân bổ chi thường xuyên; quản lý đất đai; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, cục bộ quy hoạch chung đô thị; chính sách phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tất cả 09/09 Bộ, ngành liên quan đều có ý kiến thống nhất về đề nghị, bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 của Quốc hội khóa XV đối với cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An và nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Đối với các ý kiến góp ý khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện trong Hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Quốc hội khoá XV và hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV theo quy trình thông qua tại một kỳ họp./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1972
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.