Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 01/10/2021-16:05:00 PM
Công bố hoạt động “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp” (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 01/10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Chương trình công bố hoạt động “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID-WISE). Hoạt động sẽ được thực hiện trong 2 năm do USAID tài trợ nhằm tiếp tục thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế liên tục.
Thứ trưởng Trần Duy Đông phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, thế giới đang bước sang thập niên thứ 3 của thế kỷ 21 với những thay đổi rất nhanh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN lần thứ tư), lan tỏa rộng khắp trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Việt Nam cũng đang thực hiện một số nhiệm vụ lớn mang tính chiến lược để cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ Việt Nam đã xác định, phấn đấu đến năm 2030 trở nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Một trong những cơ sở để phát triển nền kinh tế năng động, nhanh và bền vững chính là tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN lần thứ tư, làm chủ và ứng dụng rộng rãi công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; từng bước sáng tạo được công nghệ mới nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao…

Theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố mới đây, Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia/nền kinh tế. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có nhiều tác động khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, việc Việt Nam vẫn duy trì được vị trí trong Top 50 quốc gia dẫn đầu là một nỗ lực rất lớn.

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược cho Đảng và Chính phủ, từ năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ thành lập NIC nhằm hiện thực hóa những khát vọng, chủ trương, định hướng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong cuộc CMCN lần thứ tư, thông qua các hoạt động hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh, quản lý sáng tạo.

Hình ảnh tại Chương trình. Ảnh: MPI

Có thể nói, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam đã qua giai đoạn phát triển về số lượng, hiện đã bước vào giai đoạn trọng yếu. Để đào tạo nâng cao và đào tạo lại nguồn nhân lực trong nước, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong kỷ nguyên số, thích ứng với trạng thái “bình thường mới” hậu COVID-19, việc hợp tác giữa NIC và USAID để thực hiện hoạt động “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp” (“WISE”) là hết sức cần thiết, kịp thời để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cuộc CMCN lần thứ tư và hướng tới nền kinh tế số ở Việt Nam.

Hoạt động WISE dự kiến sẽ thực hiện hướng đến 5 mục tiêu cơ bản, đó là đào tạo kỹ năng số cơ bản cho sinh viên và đối tượng mới gia nhập thị trường lao động; Xây dựng một thị trường năng động, chất lượng về đào tạo nâng cao và đào tạo lại về kỹ năng số; Thúc đẩy đổi mới các sản phẩm tài chính sáng tạo cho giáo dục; Nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Xây dựng, vận hành hiệu quả Chương trình Đối tác phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và cuộc CMCN lần thứ tư.

Thứ trưởng Trần Duy Đông đánh giá cao và cảm ơn USAID tại Việt Nam đã hỗ trợ và phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là NIC đơn vị thực hiện Hoạt động này. Đồng thời tin tưởng rằng, WISE sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, bởi Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, số lượng sử dụng internet cao, tiếp cận nhanh với công nghệ. Đây là lợi thế để Việt Nam có thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và công nghệ số, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào nền kinh tế số, tận dụng được những thành quả của cuộc CMCN lần thứ tư.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock cho biết, hoạt động của USAID WISE thể hiện cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc hợp tác với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về CMCN lần thứ tư của Chính phủ Việt Nam, trong đó tập trung vào việc làm chủ và tích hợp các công nghệ tiên tiến mới, tăng cường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế số.

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock. Ảnh: MPI

USAID WISE được tài trợ bởi USAID với ngân sách khoảng 2 triệu đô la Mỹ, triển khai bởi Công ty Nathan, MBI và các đối tác trên cơ sở hợp tác với Chính phủ Việt Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Tăng trưởng Kinh tế ở châu Á của USAID (US-SEGA). USS-SEGA là một dự án triển khai bởi USAID châu Á nhằm tiến hành phân tích, thiết kế và triển khai các dự án/hoạt động thí điểm trong tất các các lĩnh vực để phát triển kinh thế.

USAID WISE sẽ hỗ trợ các mô hình có thể mở rộng, theo định hướng thị trường và bền vững nhằm xây dựng nguồn nhân lực của Việt Nam sẵn sàng cho cuộc CMCN lần thứ tư thông qua các quan hệ đối tác với khu vực tư nhân. Hoạt động sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng số cơ bản, cung cấp thông tin lộ trình nghề nghiệp định hướng cuộc CMCN lần thứ tư để ra quyết định sáng suốt về đầu tư phát triển tài năng, cung cấp công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao/đào tạo lại để thúc đẩy học tập suốt đời và tìm kiếm các cơ chế tài chính sáng tạo nhằm đạt được các kỹ năng mà cuộc CMCN lần thứ tư đòi hỏi. NIC, sẽ là đối tác chính từ phía Chính phủ Việt Nam cho hoạt động USAID WISE. Hoạt động sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho NIC và kết nối các cơ quan của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp họ có thể thực hiện đào tạo nâng cao/đào tạo lại có hiệu quả nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo.

Một trong những hoạt động cũng quan trọng đó là USAID WISE sẽ đồng hành cùng với những nỗ lực của Việt Nam trong việc chú trọng đến các cơ hội phát triển kỹ năng của cuộc CMCN lần thứ tư cho mọi thành phần trong xã hội, trong đó đặc biệt tập trung ưu tiên cho phụ nữ và các nhóm yếu thế nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng số tại Việt Nam. Ưu tiên này phù hợp với Chiến lược Số của USAID và sẽ mang lại tác động lâu dài tại Việt Nam thông qua xây dựng một ngành công nghệ thông tin mà ở đó các nhà lãnh đạo, lập trình viên, thiết kế và kỹ thuật viên sẽ giúp thúc đẩy việc sử dụng và phát triển cuộc CMCN lần thứ tư đang lan tỏa trong nền kinh tế Việt Nam.

Tại phiên thảo luận, các tham luận viên của Giám đốc, Nhà sáng lập đến từ các công ty như OhmniLabs, Học viện FPT Software Education, TopCV, FUNiX đã có những quan điểm chia sẻ về nhu cầu nguồn lực của doanh nghiệp cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1556
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.