Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021
English
a A
Ngày 09/10/2021-13:53:00 PM
Họp Hội đồng thẩm định liên ngành Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (Xem tin ảnh)
(MPI) – Chiều ngày 08/10/2021, Hội đồng thẩm định liên ngành Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Tham dự cuộc họp các các Thành viên Hội đồng, đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Nhà đầu tư đề xuất Dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: MPI

Tại cuộc họp, báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đã xác định đến năm 2025 trở thành tỉnh trung bình của cả nước và đến năm 2030 thuộc tỉnh trung bình cao. Với quyết tâm chính trị rất lớn, Tỉnh xác định 03 trụ cột chiến lược.

Thứ nhất, công nghiệp đột phá, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế trên cơ sở khai thác những tiềm năng và hình thành Trung tâm năng lượng. Thứ hai, nông nghiệp là bệ đỡ, gồm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp thực phẩm. Thứ ba, du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn.

Vì vậy, việc ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ để khai thác được những tiềm năng, lợi thế, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng. Xác định nội lực là quan trọng, cũng như kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước là đột phá để đưa Quảng Trị phát triển đi lên. Trong đó, cơ sở hạ tầng về giao thông là quan trọng nhất. Vì vậy, việc xây dựng cảng hàng không Quảng Trị là rất cần thiết.

Về quy hoạch, Cảng hàng không đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 và đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 tại Quyết định số 188/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2021; Cảng hàng không đã được tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa trong kế hoạch hành động, là một trong những cảng hàng không quan trọng, được đánh giá đứng thứ 24/28 cảng hàng không được đưa vào quy hoạch.

Trên cơ sở quy hoạch cảng hàng không đã được phê duyệt, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị sẵn sàng về công tác quy hoạch và kêu gọi đầu tư. Về quy hoạch đất đai, ngoài việc quy hoạch đất để xây dựng Sân bay với tổng diện tích 316,5ha, đã dự trữ thêm phần đất mở rộng để nâng cấp từ 4C lên cấp 4E. Về đường giao thông, tỉnh đã ưu tiên bố trí 90 tỷ từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng giai đoạn 1: Tuyến đường nối từ Sân bay đến Quốc lộ 1 với chiều dài 4,3km. Về giải phóng mặt bằng cho dự án, đến nay Tỉnh đã bố trí 233 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng…

Cảng hàng không Quảng Trị sẽ tác động mạnh mẽ tới sự phát triển chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Thúc đẩy sự kết nối giao thương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây về chính trị, văn hóa giữa Việt Nam với các nước trong khu vực như: Thái Lan, Lào và giữa Quảng Trị với các vùng miền khác.

Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư Tăng Ngọc Tráng báo cáo Tóm tắt kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP. Ảnh: MPI

Báo cáo Tóm tắt kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư Tăng Ngọc Tráng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 17/6/2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP (Dự án).

Về kết quả thẩm định, nội dung thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án thực hiện theo quy định tại Điều 15 Luật PPP và mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. Hồ sơ Báo cáo NCTKT cập nhật cơ bản đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 15, Luật PPP. Tuy nhiên, Dự án được thực hiện theo quy trình do Nhà đầu tư đề xuất, căn cứ quy định tại Điều 27 Luật PPP. Do vậy, hồ sơ Dự án cần bổ sung: các tài liệu, văn bản chấp thuận, xem xét, đánh giá năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư; các tài liệu chứng minh, bảo đảm nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nhà nước trong Dự án.

Về sự cần thiết đầu tư, Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vận tải hàng không, Hội đồng cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải đầu tư Dự án. Tuy nhiên, do Cục hàng không Quảng Trị có vị trí cách sân bay Đồng Hới khoảng 93km về phía Bắc và cách sân bay quốc tế Phú Bài khoảng 88km về phía Nam, do vậy, Hội đồng thẩm định đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện kỹ lưỡng hơn công tác dự báo nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa hàng không trong vòng 45-50 năm tới.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Báo cáo NCTKT Dự án cập nhật đã thuyến minh rõ hơn về lợi thế của việc đầu tư Dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác. Tuy nhiên, các nội dung đánh giá còn chung chung, mang tính lý thuyết, chưa có sự phân tích, đánh giá cụ thể lợi thế của việc đầu tư Dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, các Thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với Báo cáo đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị của UBND tỉnh Quảng Trị và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP của Thường trực Hội đồng thẩm định. Các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề lớn đó là, tính cần thiết, khả thi, hiệu quả; dự báo nhu cầu về khánh hàng, hàng hóa; khả năng thu hồi vốn của dự án; mục đích sử dụng của sân bay; phân kỳ đầu tư; cơ chế chia sẻ rủi ro; phương án đầu tư giao thông kết nối với cảng hàng không; dự kiến hoạt động phục vụ cho phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng; làm sao đảm bảo đầu tư hiệu quả trong cả ngắn và dài hạn…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, về cơ bản Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án đã tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng, tại buổi làm việc các Thành viên Hội đồng trao đổi để làm rõ ràng thêm các vấn đề. Quảng Trị là một tỉnh rất khó khăn, chịu nhiều thiệt hại trong chiến tranh giờ để lại nhiều vấn đề, trách nhiệm chung của chúng ta là làm sao để giúp Quảng Trị phát triển nhanh hơn, bù đắp những tác động của cuộc chiến tranh để lại. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đã có những suy nghĩ đột phát, theo tinh thần phải khát vọng vươn lên.

Theo đó, Quảng Trị cần sắp đặt lại mô hình tăng trưởng, bố trí lại không gian, có bước đi, lộ trình phù hợp, dám đối mặt với thách thức, rủi ro, phải có tư duy táo bạo và tầm nhìn chiến lược. Quảng Trị đang đi đúng hướng, có những khát vọng cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn ủng hộ để Quảng Trị có thể bứt phá đi lên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng lưu ý về hai vấn đề chính đó là hiệu quả của Dự án và chia sẻ rủi ro, báo cáo phải giải trình rõ về hiệu quả của dự án, hàng hóa, hành khách, tầm nhìn, không phải đầu tư cho tỉnh mà cho vùng, không phải chỉ cho phát triển kinh tế mà còn cho quốc phòng, an ninh… Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng giao Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án gửi xin ý kiến các Thành viên Hội đồng. Các Thành viên Hội đồng có ý kiến bằng văn bản và biểu quyết về Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án của Hội đồng.

Trên Cơ sở biểu quyết của các Thành viên Hội đồng, giao Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, ký gửi UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thiện Báo cáo NCTKT và hồ sơ Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 455
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.