Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021
English
a A
Ngày 11/10/2021-17:05:00 PM
Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 4 khóa XIII (Xem tin ảnh)
(MPI) – Để kịp thời thông tin nhanh về kết quả Hội nghị TW 4 khóa XIII, thực hiện Công văn số 1499-CV/BTGTW ngày 06/10/2021 của Ban Tuyên giáo TW và Công văn số 407-CV/ĐUK ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW, ngày 11/10/2021, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ban cán sự Đảng tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 4 khóa XIII tại hai điểm cầu. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Ban Tuyên giáo TW. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TW chủ trì và báo cáo tại Hội nghị.
Hình ảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bí Thư Đảng ủy cơ quan, các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực thuộc, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ quan và các Đảng bộ trực thuộc.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Hội nghị TW4 khóa XIIIđã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có các nội dung trọng tâm về tình hình phòng chống dịch Covid-19 đưa ra các quan điểm, chủ trương phòng chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn chặt với đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành TW về những điều Đảng viên không được làm.

Hội nghị TW4 khóa XIII đã bàn và nhất trí những vấn đề quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, các đồng chí cấp ủy, các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, lắng nghe, tiếp thu những nội dung của Hội nghị để sau Hội nghị này tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đã báo cáo tóm tắt nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII họp từ ngày 04 - 07/10/2021 bàn và cho ý kiến về 5 nội dung chính: Thứ nhất, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024; Việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII. Thứ hai, báo cáo kết quả phòng chống Covid-19 thời gian qua; quan điểm chủ trương nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Thứ ba, báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết TW4 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thứ tư, quy định về những điều Đảng viên không được làm. Thứ năm, báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW3 đến Hội nghị TW4 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tình hình chung, Hội nghị kỳ này có nhiều đổi mới như các Báo cáo, Tờ trình không đọc tại Hội nghị. Các Báo cáo ngắn gọn, chất lượng và có nhiều đổi mới như tình hình kinh tế - xã hội nhất là 3 tháng còn lại của năm 2021 và năm 2022 với tinh thần là chỉ đạo quyết liệt, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Bổ sung hoàn thiện các thể chế, tháo gỡ khó khăn, xử lý các nút thắt, điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh, những điều còn tồn đọng, tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chủ động sáng tạo gắn với trách nhiệm nhất là người đứng đầu. Xác định tổ chức thực hiện là khâu yếu nên cần tập trung các giải pháp để đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện. Lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Cho ý kiến thảo luận về quan điểm chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống đại dịch Covid-19 trong thời gian tới để thích ứng an toàn.

Điểm mới về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng là được đẩy mạnh hơn, mở rộng phạm vi ra cả hệ thống chính trị, chống phải quyết liệt hơn, thực chất hơn, nghiêm minh hơn, bổ sung làm rõ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… Trung ương kỳ này khẳng định phát triển kinh tế làm trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Văn hóa là tinh thần của xã hội. Quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Nhiều ý kiến đã đóng góp sâu sắc, toàn diện vào trong các văn bản Hội nghị TW./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 183
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.