Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 22/10/2021-11:56:00 AM
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư
(MPI) - Ngày 21/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1773/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP).
CTA: Mô hình dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ, cũng như trong công tác cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.

Dự kiến quy mô xây dựng Cảng hàng không Sa Pa chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng Cảng hàng không Sa Pa đạt tiêu chuẩn là cảng hàng không cấp 4C (theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II đạt công suất 1,5 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2 (hoàn thiện) hoàn thành các hạng mục của Dự án đề đạt công suất 3,0 triệu hành khách/năm đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

Địa điểm thực hiện dự án là Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 50 năm (thời gian xây dựng dự kiến là 04 năm; thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn là 46 năm). Dự kiến nhu cầu sử dụng đất là 371 ha. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP gồm dự án thành phần 1 (Giải phóng mặt bằng và tái định cư) thực hiện theo hình thức đầu tư công; dự án thành phần 2 (Xây dựng Cảng hàng không) hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT).

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 6.948,845 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn l là 4.183,408 tỷ đồng (Dự án thành phần l - Giải phóng mặt bằng và tái định cư là 532,135 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không là 3.651.273 tỷ đồng). Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 2.765,437 tỷ đồng (Dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng và tái định cư là 160,574 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không là 2.604,863 tỷ đồng).

Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn l của Dự án gồm vốn do nhà đầu tư huy động (vốn chủ sở hữu, vốn tín dụng) là 2.990,063 tỷ đồng; vốn nhà nước tham gia trong dự án là 1.193,345 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực 600 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương tự cân đối 593,445 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2 gồm vốn do nhà đầu tư huy động (vốn chủ sở hữu, vốn tín dụng) là 1.228,089 tỷ đồng; vốn nhà nước tham gia trong dự án (vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương tự cân đối và các nguồn thu hợp pháp khác) là 1.537,348 tỷ đồng.

Vốn nhà nước trong dự án là 2.730,693 tỷ đồng, trong đó giai đoạn I là 1.193,345 tỷ đồng (gồm giải phóng mặt bằng và tái định cư là 532,135 tỷ đồng; giá trị phân vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng là 661,210 tỷ đồng). Trong đó 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và 593,345 tỷ đồng ngân sách địa phương tự cân đối. Giai đoạn 2 là 1.537,348 tỷ đồng (gồm giải phóng mặt bằng và tái định cư là 160,578 tỷ đồng; giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng là 1.376,77 tỷ đồng).

Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và vốn chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ 39,29% tổng mức đầu tư.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cũng như các Văn bản số 2119/UBND-QLĐT ngày 21/5/2021, các Văn bản số 3038/UBND-QLĐT ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định; tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn thiện, đăng tải thông báo mời khảo sát theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm cân đối, bố trí đủ, kịp thời vốn ngân sách địa phương tham gia Dự án. Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với nhà ga hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật về kiến trúc. Tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật PPP và pháp luật liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, cân đối và bố trí đủ vốn trong tổng mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 theo quy định pháp luật. Thực hiện chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư (bao gồm đầu tư theo phương thức đối tác công tư) và cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định liên ngành, thực hiện theo dõi, kiểm tra việc tiếp thu, giải trình đối với các nội dung tại Báo cáo kết quả thẩm định số 2916/BC-HĐTĐLN ngày 18/5/2021, Văn bản số 6800/HĐTĐLN-TCGTĐLN ngày 06/10/2021 và việc thực hiện chủ trương đầu tư để bảo đảm việc triển khai dự án đúng quy định pháp luật, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả của dự án.

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện dự án, bảo đảm an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 738
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.