Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 25/10/2021-16:57:00 PM
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) – Thực hiện quy định của Luật Thống kê năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, Dự thảo Thông tư được ban hành sẽ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư gồm: phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo và các biểu mẫu báo cáo kèm theo giải thích biểu mẫu.

Đối tượng áp dụng gồm các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đơn vị chuyên môn về kế hoạch và đầu tư của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương; Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các tổ chức, cá nhân khác tham gia quản lý và thực hiện báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Dự thảo Thông tư xin ý kiến về quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: danh mục biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo của các lĩnh vực quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV, V và VI về đăng ký doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hợp tác xã, đầu tư, quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các biểu mẫu bảo cáo.

Đối với biểu mẫu báo cáo về giám sát và thẩm định đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Đối với biểu mẫu báo cáo về quản lý đấu thầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đối với biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Thống kê thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.

Đối với biểu mẫu báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định quy định quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Biểu mẫu báo cáo về vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định và Thông tư quy định hiện hành về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Biểu mẫu báo cáo về tỷ trọng giá trị gia tăng của doanh nghiệp nhỏ và vừa của trong tổng sản phẩm trong nước sẽ được ban hành và tổ chức thực hiện sau khi xây dựng được chế độ thu thập, báo cáo phù hợp.

Việc gửi, nhận báo cáo thực hiện trực tiếp trên Hệ thống thông tin thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư, được xác thực bằng tài khoản được cấp cho đại diện cơ quan, đơn vị báo cáo và nhận báo cáo. Trường hợp Hệ thống thông tin thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư chưa hoạt động hoặc có sự cố về truyền dữ liệu, đơn vị báo cáo gửi báo cáo vào hộp thư điện tử thongke@mpi.gov.vn theo hướng dẫn của Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo theo chế độ mật tương ứng với thông tin báo cáo thống kê liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ.

Dự thảo Thông tư đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 224
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.