Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 18/11/2021-10:41:00 AM
Mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Trịnh Thị Minh Thư, email: ttmthu@vishipel.com.vn.

Công ty chúng tôi đang thực hiện một số hạng mục mua sắm (bảo dưỡng thiết bị) nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty, các hạng mục này có giá trị thực hiện nhỏ hơn 50 triệu đồng.

Xin hỏi Quý Bộ, để triển khai thực hiện, chúng tôi đang đưa ra 2 phương án.

Phương án 1: Áp dụng các quy định tại 2 Văn bản sau: Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. Đối với Công ty chúng tôi là Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì việc áp dụng 2 văn bản trên có vi phạm pháp luật hay không?

Phương án 2: Ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu thầu. Trong đó quy định việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên có giá trị thực hiện nhỏ hơn 50 triệu đồng thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 và Quyết định 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019. Công ty chúng tôi rất mong sớm nhận được ý kiến tư vấn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lựa chọn 1 trong 2 phương án nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính (Điều 1) quy định đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) khi sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (khoản 1 Điều 1) quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu và quy trình lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu, nội dung mua sắm trong danh mục này.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg chỉ áp dụng đối với hoạt động mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập mà không áp dụng đối với mua sắm thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước. Việc mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định về lựa chọn nhà thầu do doanh nghiệp ban hành để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp (khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu)./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 398
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.