Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 18/11/2021-08:50:00 AM
Chính phủ ban hành Nghị quyết về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
(MPI) - Ngày 17/11/2021, Chính phủ bạn hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: MPI

Tại Nghị quyết, Chính phủ thống nhất nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7895/TTr-BKHĐT ngày 14/11/2021.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội được xây dựng nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 để phát huy tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo mục tiêu Bộ Chính trị đã đặt ra.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ được xây dựng trên năm quan điểm.

Một là, bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013; phù hợp với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia k‎ý kết.

Hai là, chỉ quy định một số cơ chế, chính sách phù hợp, thực sự cần thiết đối với yêu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành.

Ba là, đẩy mạnh phân cấp, tăng tính tự chủ, tăng trách nhiệm của chính quyền thành phố Cần Thơ, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp của Thành phố. Việc thí điểm ban hành các chính sách mới phải được đồng thuận của người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội phát triển, bảo đảm sự ổn định an ninh, trật tự và an toàn xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, không ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bốn là, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ phải phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển tại địa phương, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước, trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực xã hội để tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước giải quyết các thách thức, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Năm là, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ phải bảo đảm tính tương đồng với các chính sách của một số thành phố lớn khác trong cả nước.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 06 chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật gồm mức dư nợ vay; bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; phân cấp thẩm quyền quyết định về phí, lệ phí; quản lý đất đai; quản lý quy hoạch; Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của 14/14 Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan về dự thảo Nghị quyết. Trong đó, 14/14 Bộ, cơ quan ngang Bộ có ý kiến thống nhất về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội khóa XV đối với cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp chuyên đề, Quốc hội khóa XV theo quy trình thông qua tại một kỳ họp./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1059
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.