Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 23/11/2021-16:12:00 PM
Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
(MPI) – Ngày 22/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 8183/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai báo cáo tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, kết quả thực hiện và giải ngân đến ngày 20/11/2021 và ước giải ngân cả năm 2021 theo Mẫu số 01.

Báo cáo kết quả triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đồng thời, báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công năm 2021, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi quản lý, trong đó phân tích, xác định rõ nguyên nhân khách quan (quy định của pháp luật về đầu tư công không thống nhất,…); chủ quan (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư,…); làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đơn vị sử dụng vốn, đề xuất giải pháp, hướng xử lý. Đề xuất các giải pháp đột phá để thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Lập Danh mục các dự án đầu tư công đang triển khai trong năm 2021 và các dự án dự kiến triển khai trong năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành, địa phương theo Mẫu số 02; các khó khăn, vướng mắc, cần được ưu tiên tháo gỡ, kiến nghị giải pháp xử lý theo Mẫu số 03.

Các nội dung báo cáo nêu trên là cơ sở để Tổ công tác xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến nghị các giải pháp khắc phục nhằm giải ngân tối đa vốn đầu tư công năm 2021. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phối hợp, có báo cáo kịp thời, gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25/11/2021 để tổng hợp theo quy định./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 510
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.