Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021
English
a A
Ngày 25/11/2021-14:10:00 PM
Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030
(MPI) – Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1975/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030.