Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022
English
a A
Ngày 16/12/2021-16:38:00 PM
Phụ lục Công văn số 8896/BKHĐT-HTX ngày 16/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết Luật Hợp tác xã năm 2012

File đính kèm:
PL1._Bao_cao_Tong_ket_20_nam_Nghi_quyet.pdf
PL2._Bao_cao_tom_tat_Nghi_quyet.docx
PL3._Bao_cáo_Tổng_kết_thi_hành_Luật_HTX_2012.pdf
PL4._Bao_cao_tom_tat_Luat.docx
PL5._Ke_hoach_to_chuc_Hoi_nghi_TK_Luat_va_NQ.doc
PL6._Chuong_trinh_Hoi_nghi.docx
PL7._Kich_ban_Hoi_nghi.docx
PL8._Du_thao_bai_Khai_mạc_HN.doc
PL9._Ket_luan_cua_Thu_tuong_Chinh_phu_tai_Hoi_nghi_TKNQ.doc
PL10._Du_thao_Ket_luan_Hoi_nghi_Tong_ket_Luat.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1025
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.