Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 24/12/2021-15:04:00 PM
Vướng mắc trong đấu thầu
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Trần Quang Huy.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân thành phố Hải Phòng. Ban Quản lý dự án có nhiệm vụ là Chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp khó khăn như sau:

- Điểm k Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu quy định về hành vi bị cấm trong đấu thầu như sau: “Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu”.

Như vậy, Chủ đầu tư phải ghép một số hạng mục phù hợp với năng lực thực tế của các nhà thầu hiện nay thành một gói thầu để đấu thầu rộng rãi là phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, kinh phí trong đấu thầu, đơn giản, thuận tiện trong quản lý,... như ví dụ sau đây:

Gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

+ Phần khảo sát địa chất áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định vì phần công việc tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc nên áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định;

+ Phần lập Báo cáo nghiên cứu khả thi là công việc tư vấn đơn giản nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

Tuy nhiên, khi đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì gói thầu tư vấn nêu trên chỉ được chọn một trong 2 hình thức: Hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo thời gian. Hơn nữa, khi đăng tải hồ sơ mời thầu đưa nội dung này vào web form thì cũng không được chấp thuận với lý do tương tự. Giải pháp điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tách thành các gói thầu nhỏ là vướng vào hành vi bị cấm theo quy định của Luật Đấu thầu, không phù hợp với tiến độ Dự án và không đáp ứng được các lợi ích như đã nêu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho hướng dẫn chi tiết cách giải quyết tình huống trên.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 2 khoản 5) quy định khi áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu, trường hợp đặc thù cần áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh thì chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để vận dụng cho phù hợp.

Hiện nay, theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gói thầu dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ áp dụng được loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo thời gian, chưa áp dụng được loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh và hợp đồng hỗn hợp. Theo đó, đối với gói thầu tư vấn đã áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh… thì cần điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hướng không đấu thầu qua mạng./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1080
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.