Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 29/12/2021-11:18:00 AM
Thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
(MPI) – Phản ánh kiến nghị số PAKN.20210913.0003 của ông Chu Minh Duy gửi tới Hệ thống phản ánh kiến nghị.

1. Điểm b khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư quy định nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư có việc “đánh giá nhu cầu sử dụng đất”. Tuy nhiên, tại Luật Đầu tư và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn như Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT không hướng dẫn nội dung cụ thể của việc “đánh giá nhu cầu sử dụng đất” là gì!

2. Tôi xin hỏi: Nội dung “đánh giá nhu cầu sử dụng đất” nêu trên có giống với nội dung “thẩm định nhu cầu sử dụng đất” nêu trong Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai hay không?

a. Trường hợp hai nội dung vừa nêu là khác nhau, đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn nội dung cụ thể của việc “đánh giá nhu cầu sử dụng đất” và Hồ sơ để làm căn cứ đánh giá là gì?

b. Trường hợp hai nội dung “đánh giá nhu cầu sử dụng đất” khi thẩm định đề nghị chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và "thẩm định nhu cầu sử dụng đất" theo Luật Đất đai thì theo tôi có một số vướng mắc như sau:

- Theo khoản 2 Điều 52 Luật Đất đai thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có "Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

- Tại khoản 4 điều 14 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021) thì việc "thẩm định nhu cầu sử dụng đất" của chủ đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng.

- Tại điểm d khoản 2 Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNBT, nội dung văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất có việc "Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư".

- Tại khoản 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT(được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT), hồ sơ để "thẩm định nhu cầu sử dụng đất có "hồ sơ dự án đầu tư".

Như vậy, đối chiếu quy định của Luật Đất đai thì việc "thẩm định nhu cầu sử dụng đất" được thực hiện khi đã xác định được Chủ đầu tư của dự án, đã có "hồ sơ dự án đầu tư" làm căn cứ để thẩm định. Tuy nhiên, ở bước thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì chưa xác định được Chủ đầu tư, chưa có "hồ sơ dự án đầu tư". Vấn đề này gây khó khăn trong việc lập và thẩm định chủ trương đầu tư của các Nhà đầu tư và cơ quan có thẩm quyền.

3. Kiến nghị: Kính đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể nội dung “đánh giá nhu cầu sử dụng đất” và Hồ sơ để làm căn cứ đánh giá khi thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư nêu tại Điểm b khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư là gì để công dân, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan thực hiện cho đúng quy định.

Về vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc đánh giá nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư là nội dung đánh giá độc lập với nội dung thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, nội dung thẩm định đánh giá nhu cầu sử dụng đất quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư là đánh giá sự phù hợp về diện tích đất được đề xuất sử dụng tại “văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư” hoặc tại “báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án” so với mục tiêu, quy mô, công suất của dự án.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư.

Đề nghị Ông trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 949
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.