Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022
English
a A
Ngày 30/12/2021-09:20:00 AM
Phản ánh kiến nghị về việc quy định thủ tục hành chính trong công văn
(MPI) - Phản ánh kiến nghị số PAKN 20210118.001 của ông Nguyễn Đình Sang gửi tới Hệ thống phản ánh kiến nghị.

Ngày 31/12/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 8909/BKHĐT-PC quy định tạm thời về hồ sơ, thủ tục đăng ký đầu tư. Tuy nhiên:

1. Thứ nhất, theo quy định tại Điều 14 của Luật số 80/2015/QH13 thì một trong điều cấm là: Ban hành văn bản không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật. Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định một số nội dung thủ tục hành chính tại văn bản có tên Công văn là vi phạm điều cấm của luật.

Mặt khác, trong trường hợp các nghị định được ban hành có quy định khác với các nội dung quy định trong Công văn trên thì việc ban hành Công văn này còn trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, cũng thuộc những hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 14 của Luật số 80/2015/QH13.

Việc quy định thủ tục hành chính phải bằng một văn bản quy phạm pháp luật từ cấp nghị định trở lên, và không có một quy định nào cho phép cơ quan nhà nước, hoặc bất kỳ một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được quy định thủ tục hành chính trong một văn bản có tên gọi là Công văn dù với bất kỳ một lý do gì. Như vậy đã có hành vi sai phạm trong ban hành quy định thủ tục hành chính.

2. Thứ hai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thiếu trách nhiệm trong việc soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, làm chậm trễ, ảnh hưởng, đình trệ đến xã hội, đã diễn ra từ lâu nay nhưng vẫn chưa khắc phục chấm dứt được. Từ nhiều năm nay mỗi khi các Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp được ban hành thì các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị định đều được ban hành chậm trễ, tình trạng ban hành công văn để "chữa cháy" vẫn tiếp diễn, khiến cho hoạt động hành chính bị ảnh hưởng nhưng không có ai bị xử lý trách nhiệm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật số 80/2015/QH13 thì "Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh", như vậy đáng lẽ ra dự thảo nghị định, thông tư quy định chi tiết Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp phải có để trình cùng với luật, chứ không phải là luật được thông qua rồi mới dự thảo nghị định, thông tư, và việc các Luật trên đã được thông qua từ nhiều tháng nay mới có hiệu lực mà đến nay đã bước sang nhiều ngày của năm 2021 vẫn chưa có các Nghị định quy định chi tiết Luật thì không đúng với quy định và trách nhiệm trước hết thuộc về Bộ.

3. Thứ ba, đã có nhiều cá nhân, tổ chức gửi các ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để góp ý đối với các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo, nhưng khi xem xét trong các Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý các Dự thảo đó đều không thấy có thể hiện nội dung góp ý của cá nhân, tổ chức đó (thường chỉ thể hiện các nội dung góp ý của Bộ, ngành, địa phương). Nhiều cá nhân, tổ chức đã liên hệ trực tiếp đến Bộ để hỏi, đôn đốc về việc giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý mà họ đã gửi Bộ nhưng đều không nhận được hồi âm (một số đơn vị tiêu biểu bao gồm Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Cục Đầu tư nước ngoài, dù nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản đối với các dự thảo văn bản, nhưng không đưa vào trong bản giải trình, tiếp thu đăng trên các Cổng thông tin, cũng không hồi âm khi có thư hỏi đôn đốc về việc giải trình ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức gửi đến).

4. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuân thủ đúng các quy định của Luật số 80/2015/QH13 nêu trên, không để tiếp tục lặp lại, tái diễn tình trạng ban hành Công văn để quy định thủ tục hành chính, chấm dứt việc trình luật mà không đồng thời trình dự thảo văn bản quy định chi tiết luật v.v..., và ban hành văn bản thu hồi Văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 nêu trên. Trân trọng cảm ơn.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là văn bản hướng dẫn các địa phương về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020 đối với một số nội dung mới có tính chất quan trọng đã được sửa đổi theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020. Nội dung của công văn số 8909/BKHĐT-PC đều căn cứ và dẫn chiếu các quy định của Luật Đầu tư năm 2020, không quy định mới thủ tục hành chính trong công văn và các nội dung có tính chất quy phạm.

2. Tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 về soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 149 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ trình dự thảo nghị định của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn, bao gồm tờ trình, dự thảo, báo cáo thẩm định (không yêu cầu Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản).

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải toàn bộ hồ sơ trình dự thảo Nghị định, bao gồm tờ trình, dự thảo, báo cáo thẩm định.

Trong quá trình soạn thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu nhiều ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ. Đối với các ý kiến khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình, báo cáo Chính phủ trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 658
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.