Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 05/01/2022-10:37:00 AM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2021 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2022 tỉnh Trà Vinh

Trong tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được khôi phục.Tuy nhiên, tình hình dịch bệnhCovid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, số ca F0 tăng cao và phần lớn là ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó có nhiều ca đã tiêm 1-2 mũi vắc xin phòng dịch. Mặc dù, còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội tháng 12 và 12 tháng đạt được kết quả quan trọng sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 12/2021

1.Tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

- Toàn tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế, đến ngày17/12/2021 đã triển khai tiêm cho:(1)Ngườitừ18 tuổi trở lên:mũi 1 đạt 93,2%, mũi 2 đạt 80,9%;(2)Trẻ em từ lớp 9-12:mũi 1 đạt 98,4%, mũi 2 đạt 96,06% và(3)Trẻ em từ 12-14tuổi:mũi 1 đạt 99,6%, mũi 2 đạt 0,1%; tính chung tỷ lệ tiêm chủng(số liều vắc xin đã sử dụng/số liều vắc xin đã được phân bổ)đạt 87,8%.

-Trong tháng ghi nhận 8.167 ca mắc mới Covid-19(gấp 3,9 lần so với tháng trước), tính đến hết ngày 19/12/2021 toàn tỉnh ghi nhận 15.140 ca mắc Covid-19, điều trị khỏi4.712trường hợp, có 94 trường hợp tử vong.

-Thực hiệnhỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, đến ngày 16/12/2021 đãcấp phát cho290.496đối tượng với tổng số tiền hơn446,9tỷđồng, đạt98,5%tổng số đối tượng được phê duyệt.

- Thực hiệnviệc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theoNghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, đến ngày16/12/2021đã hỗ trợ cho 58.989 người với tổng số tiền 131,2 tỷ đồng.

- Vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19:đến 20/12/2021, đã tiếp nhận đóng góp của 992 tập thể và cá nhân với tổng số tiền và hiện vật trên 71,638 tỷ đồng;đã phân bổ trên 30,689 tỷ đồng (hiện vật được phân bổ ngay khi tiếp nhận).

2.Tài chính - ngân hàng

Thu ngân sách đạt 3.310 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng 16.459 tỷ đồng, đạt 161,7% dự toán, giảm 1,7% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 4.810 tỷ đồng(đạt 100% dự toán Bộ Tài chính giao; đạt 96,2% Nghị quyết HĐND tỉnh, giảm 4,4% so với cùng kỳ).Chi ngân sách trong tháng 4.823 tỷ đồng, ước 12 tháng chi 13.198 tỷ đồng, đạt 119,1% dự toán, giảm 8% so với cùng kỳ.

Tình hình hoạt động của các TCTD ổn định, ước đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn hoạt động đạt39.850tỷ đồng, tăng 9,1% so cuối năm 2020; các TCTD đẩy mạnh kích cầu tín dụng cuối năm, hoạt động tín dụng tăng trưởng khá so với tháng trước và cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay đến tháng 12/2021 ước đạt 32.250 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2020.

3. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

3.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tập trung thu hoạch lúa Thu Đông 2021 và xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2022 theo lịch thời vụ.Tổng diện tích lúa gieo trồng cả năm đạt 209.016ha, sản lượng 1,156 triệu tấn, năng suất trung bình 5,54 tấn/ha. Vụ lúa 2021 – 2022: đến nay xuống giống 1.090 ha lúa vụ Mùa và29.820 ha lúa Đông Xuân, đạt 55,3% kế hoạch(nhanh hơn cùng kỳ 16.532 ha).

Tổng diện tích cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây hàng năm và cây hàng năm gieo trồng trong năm 50.197ha cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác, đạt 97,2% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 535ha, sản lượng trên 1,29 triệu tấn, đạt 98,2% kế hoạch. Riêng cây màu vụ Đông Xuân 2021 – 2022, đãxuống giống 4.568ha, đạt 8,6% kế hoạch.

Bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò và Dịch tả heo Châu Phi còn diễn biến phức tạp, đến 15/12/2021:(1)Bệnh viêm da nổi cục đã xảy ra tại 68/106 xã, phường, thị trấn thuộc 8/9 huyện, thị xã, thành phố, đã tiêu hủy 735 con/tổng số bò nghi mắc 3.633 con;(2)Dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 23/106 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện, tiêu hủy 1.808 con/tổng đàn 2.105 con.

- Chỉ đạo chủ động các phương án, kịch bản ứng phó siêu bão RAI (bão số 9) và Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 – 2022; đến naycác huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Càng Long đã tổ chức vớt lục bình trên 200km kênh cấp II, cấp III khơi thông dòng chảy,đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.

- Mưa lớn và triều cường(ngày 01 - 02/12/2021)làm đổ ngã 4.126,4 ha lúa Thu Đông – Mùa trên địa bàn các huyện Trà Cú, Tiểu Cần và sạt lở 70m bờ bao trên địa bàn huyện Châu Thành(đã khắc phục).

- Tập trung thẩmtra hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021;hoàn thiện hồ sơ gửi về Văn phòng điều phối Trung ương thẩm định công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến nay có78/85 xã đạt 19/19 tiêu chí (chiếm 91,8% tổng số xã), còn lại 07 xã(03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí và 04 xã đạt 14 tiêu chí);92,2% hộ và 93,8% ấp nông thôn mới.

Diện tích thả nuôi thủy sản trong năm đạt 57.600ha;tổng sản lượng thủy sản trong tháng đạt 8.125 tấn, ước cả năm đạt 217.391 tấn, bằng 95% so với cùng kỳ. Hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho11 tàu cá, nâng tổng số đến nay đã hỗ trợ lắp thiết bị cho 226/230 tàu cá(chiếm 98,3%).

3.2. Sản xuất công nghiệp

Tiếp tục tổ chức hoạt động sản xuất trở lại của các doanh nghiệp theotrạng thái bình thường mới(giai đoạn 2), có 86 doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại, tạo việc làm cho32.151 lao động.

Trong tháng, sản xuất công nghiệp phục hồi tốt, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 62,1% so với tháng trước; giá trị sản xuất công nghiệp 12 tháng ước đạt 32.015 tỷ đồng, đạt 70,9% kế hoạch, giảm 9,7% so với cùng kỳ.

Phát triển điện:tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai 05 dự án điện gió, đến nay đãlắp đặt hoànthiện79/79 turbine, có 64/79 turbine được công nhận phát điện thương mại (COD), tổng công suất 256,8 MW.

3.3. Thương mại - dịch vụ

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược“Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;Kế hoạch thực hiện Đề án“Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.Phát triển 02 cửa hàng tiện lợi;hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức“Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021”; xây dựng Kế hoạch hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt trong tháng ước đạt 2.348 tỷ đồng, ước cả năm đạt 31.412,8 tỷ đồng, đạt 87,3% kế hoạch, giảm 9,5% so với cùng kỳ.

3.4. Công tác xúc tiến đầu tư; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tham dự“Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV – năm 2021” điểm cầu Trà Vinh. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử bằng ngôn ngữ Việt - Nhật;Hoàn thành chấm chung kết và công bố kết quả cuộc thi Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh.Triển khaithực hiện đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ngành, huyện thịxã, thành phố(DDCI) tỉnh năm 2021.

Tiếp và làm việc với 04 nhà đầu tư trong nước, qua đó kýbiên bản ghi nhớ 03 bên giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông(Intracom)về việc đầu tư 11 dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.Cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án, lũy kếđầu năm đến 15/12/2021: cấp mớiQuyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư19 dự ánđầu tư trong và ngoài nước với tổngvốn đầu tư trên 10.377 tỷ đồng và 0,25 triệu USD(ít hơn cùng kỳ 16 dự án); chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 08 dự ánvới tổng vốn đầu tư 167,80 tỷ đồng.

Ban hành đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025. Phát triển mới 36 doanh nghiệp, nâng tổng đến 15/12/2021 phát triển 368 doanh nghiệp(đạt 73,6% kế hoạch).Phần lớn các địa phương không hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, đến 15/12/2021 chỉ có 02 huyện Cầu Kè và Trà Cú đạt và vượt chỉ tiêu giao, thấp nhất là thị xã Duyên Hải(chỉ phát triển được 31/chỉ tiêu 70 doanh nghiệp).

Đầu năm đến nay thành lập mới 19 HTX và 01 Liên hiệp HTX, đạt 200% kế hoạch, toàn tỉnh hiện có 01 Liên hiệp HTX và 175 HTX đang hoạt động, với vốn điều trên 172 tỷ đồng, tổng số thành viên tham gia 29.442 người.

3.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác quy hoạch

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 là 4.269,629 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 17/12/2021 đạt 68% kế hoạch(cùng kỳ giải ngân 60,3%),trong đó:kế hoạch vốn giao năm 2021giải ngân đạt 66,5% kế hoạch;kế hoạch giải ngân vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021giải ngânđạt73,6% kế hoạch.

Hoàn thành các nội dung phục vụ giám sát“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp với đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện dự thảo 36/36 hợp phần và quan điểm, định hướng quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh GĐ 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

4. Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ

Ban hành kế hoạch dạy học theo phương án cụ thể phù hợp với thực tế tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19; tập trung ôn tập, hệ thống kiến thức theo học sinh từng cấp học chuẩn bị kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022; tổ chức ôn tập học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng Quốc gia năm học 2021-2022.Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 07 trường đạt chuẩn quốc gia,kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2021 tại 04 huyện, thị xã.Tổ chứchọp mặt kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam và tổng kết phát giải cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết.

Công nhận 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; phê duyệt 07 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.Thẩm định, hỗ trợ đăng ký bảo hộ 03 nhãn hiệu của 02 doanh nghiệp;cấpphép 02 HTX sử dụng tên, địa danh “Mỹ Cẩm” và “Long Đức” đăng ký nhãn hiệu tập thể.Chấm điểm vòng chung kết xếp loại Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2021.

5.Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Tưvấn việc làm cho 1.915 người,giải quyết việc làm cho 1.007 lao động;lũy kế 12 tháng giải quyết việc làm cho19.643lao động, đạt85,4% kế hoạch. Giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được 594 trường hợp,lũy kế 12 tháng giải quyết trợ cấp cho 12.618 lao động, vớisố tiềnchi trả 202 tỷ đồng.Tổ chức cho 08 nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 bằng hình trực tuyến tại điểm cầu Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh.

Giải quyết chế độcho 44 trường hợp người có công với cách mạng,lũy kế 12 tháng giải quyết cho 920 trường hợp.Thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở(theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021), đến nay đã triển khai thực hiện 1.083/1.943 căn, đạt 55,7%, giải ngân được 5,5 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Kết quảrà soát theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg),tỷ lệ hộ nghèo còn 0,58%(giảm 1,22% so với năm trước),trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer còn 0,88%(giảm 2,33%). Đối vớichuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025(theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP), tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 3,56%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer chiếm 7,01%; tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 6,00%.

Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (2021 – 2025);Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021; hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập chùa Long Hoa.Ban hànhKế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Duy trì thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong bệnh viện; tổng lượt khám bệnh, chữa bệnh trong tháng 70.593 lượt;phát hiệnvà xử lý07ổ dịchsốt xuất huyết. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Tổ chức 05 lớp tập huấn về “Khởi nghiệp du lịch thích ứng trong bối cảnh mới”, quản lý tài nguyên du lịch và “Phát triển du lịch cộng đồng - Tái định vị và thích ứng với bối cảnh mới” cho doanh nghiệp du lịch và các điểm du lịch trong tỉnh.

6.Tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022; danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.Phê duyệtQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 7/9 huyện.

Vận hành chính thứcHệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” tỉnh Trà Vinh(Tổng đài 1022 Trà Vinh).Tiếp tục kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft.

Tiếp tụcthực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố Trà Vinh.Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành13 cuộc với 02 tổ chức và 26 cá nhân; phát hiện và xử lý 19 trường hợp vi phạm ở lĩnh vực nông nghiệp.Tiếp265 lượt ngườiđến khiếu nại, tố cáo; nhận 221 đơn; giải quyết 67/169đơn thuộc thẩm quyền, đạt 39,6%.

7. Quốc phòng, an ninh

Tổ chức đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Xây dựng, triển khai Kế hoạch bảo vệ các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, Tết Dương lịch năm 2022 và kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng.

Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tập trung triệt phá, ngăn chặn và đẩy lùi; đầu năm đến nay:đã khởi tố 18 vụ tội phạm về kinh tế, 01 vụ phạm tội về tham nhũng,02 vụ tội phạm về môi trường; xảy ra 276 vụ tội phạm về trật tự xã hội(điều tra làm rõ đạt 94% tổng số vụ;phát hiện 95 vụtội phạm về ma túy;xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông; xảy ra 02 vụ cháy.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 01/2022

Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong tháng 01/2022 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1.Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022.Đẩy mạnh thi đua lập thành tích và triển khai khẩn trương các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh(tháng 5/1992 – tháng 5/2022)gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại – du lịch. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.Tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương nghiêm túc việc đánh giá cấp độ dịch và ban hành các biện pháp quản lý hành chính theo cấp độ dịch trên địa bàn; quản lý thật tốt đối tượng F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà; có biện pháp linh hoạt, khẩn trương tiêm hoàn thành vắc xin mũi 2 và mũi 3 bổ sung theo đúng kế hoạch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

3.Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi;tập trung xử lý, khống chế triệt để dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò và Dịch tả heo châu Phi. Chủ độngtriển khai kế hoạch phòng, chống hạn, mặn mùa khô 2021 – 2022,tập trung trục vớt lục bình, nạo vét các kênh thủy lợi nội đồng đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân;thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng mùa khô. Ban hànhĐề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025. Khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021 – 2025.

4.Triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2022 - 2025.Tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, nhất là những khó khăn, vướng mắc khi trở lại sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Tổ chức đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

5.Tập trung thanh quyết toán ngân sách cuối năm 2021; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2021 đặc biệt là nguồn vốn kéo dài năm 2020 chuyển sang năm 2021; khẩn trương triển khai thực hiện các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2022.

6.Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học theo phương án cụ thể phù hợp với cấp độ dịch; tập trung ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh kiểm tra, sơ kết đánh giá học kỳ I năm học 2021 - 2022;xây dựngĐề án sản xuất kênh chương trình dạy học trên truyền hình(Truyền hình Trà Vinh 2). Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương các lớp 7, 8, 9, 10.

7.Rà soát số lao động là người Trà Vinh từ địa phương khác về tỉnh do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.Theo dõi chặt chẽ tình hình lao động, việc làm của công nhân thời điểm cận Tết.Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách trong đồng bào dân tộc, tôn giáo,trợ giúp xã hội,công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

8.Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khám, chữa bệnh; công tác kiểm soát bệnh tật.Đảm bảo bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

9.Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022). Xây dựng sản phẩm du lịch mới “Điểm du lịch nông nghiệp Cồn Trứng”, ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hoà, thị xã Duyên Hải.

10.Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, biến đổi khí hậu. Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

11.Tổng kếtkết quả công tác cải cách hành chính 2021 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Tiếp tục lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng địa giới hành chính thành phố Trà Vinh.Giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng quy định.

12.Tiếp tục đợtcao điểmtấn công, trấn áp tội phạm,triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảman ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng./.


Website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

  • Tổng số lượt xem: 1553
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.