Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 10/01/2022-14:14:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2021 tỉnh Cà Mau

I - TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Ngư, nông, lâm nghiệp

1.1. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 11/2021 ước đạt 51,50 nghìn tấn, tăng 2,55% so cùng kỳ; trong đó: tôm 18,82 nghìn tấn, tăng 0,20% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 559,61 nghìn tấn, tăng 4,25% so cùng kỳ; trong đó: tôm 197,99 nghìn tấn, tăng 5,71% so cùng kỳ.

Về nuôi trồng thủy sản: tình hình nuôi trồng thủy sản ổn định, sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 11/2021 ước đạt 31,50 nghìn tấn, tăng 3,28% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 338,10 nghìn tấn, tăng 5,85% so cùng kỳ; trong đó: tôm 189,80 nghìn tấn, tăng 6,24% so cùng kỳ.

Về khai thác thủy sản: sản lượng thủy sản khai thác tháng 11/2021 ước đạt 20,00 nghìn tấn, tăng 1,41% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 221,51 nghìn tấn, tăng 1,91% so cùng kỳ.

1.2. Nông nghiệp

Xuống giống và thu hoạch:

- Tổng diện tích xuống giống lúa vụ mùa đến thời điểm này đạt 40.486 ha, đạt 102,67% so kế hoạch. Chia ra: diện tích xuống giống lúa mùa 3.337 ha (huyện U Minh 2.979 ha, huyện Trần Văn Thời 358 ha); xuống giống lúa tôm 37.149 ha (Thành phố Cà Mau 570 ha, huyện U Minh 15.379 ha, huyện Thới Bình 18.552 ha, huyện Trần Văn Thời 2.208 ha; huyện Cái Nước 440 ha).

- Diện tích gieo trồng lúa vụ đông xuân: đến thời điểm này diện tích gieo trồng đạt 13.631 ha (thành phố Cà Mau 2.578 ha, huyện Trần Văn Thời 7.293 ha, huyện Thới Bình 530 ha và huyện U Minh 3.230 ha).

- Thu hoạch lúa hè thu: tổng diện tích gieo trồng lúa vụ hè thu năm 2021 của tỉnh Cà Mau đạt 35.312 ha, giảm 1,42% so cùng kỳ năm 2020; năng suất thu hoạch bình quân đạt 48,50 tạ/ha, tăng 15,53%; sản lượng thu hoạch ước đạt 171.271,26 tấn, tăng 23,37% so với vụ hè thu năm 2020. Năng suất và sản lượng thu hoạch lúa vụ hè thu tăng cao so cùng kỳ là do năm 2021 điều kiện thời tiết thuận lợi, được sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong khâu thu hoạch và tiêu thụ nên tiến độ thu hoạch nhanh, năng suất tăng cao so cùng kỳ.

Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: diện tích lúa vụ mùa và đông xuân bị gây hại bởi sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao, cháy bìa lá, chuột, ốc bưu vàng, đạo ôn lá,… gây hại rải rác với mức độ thiệt hại nhẹ, diện tích bị ảnh hưởng từ đầu vụ đến nay là 5.255 ha, người dân đã phòng trừ kịp thời.

- Trên rau màu: ảnh hưởng bọ nhảy, sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh, thối nhũn,… xuất hiện rải rác trên rau màu ở một vài nơi trong tỉnh mức độ thiệt hại nhỏ, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế là 593,70 ha, người dân đã phòng trừ và khắc phục kịp thời.

- Cây ăn trái: bị ảnh hưởng của sâu đục cành, ngọn, bệnh cháy lá gây hại trên xoài; sâu vẽ bùa gây hại trên cam, quýt, mức độ thiệt hại không lớn.

- Cây mía: bị sâu đục thân gây hại ở giai đoạn vươn lóng, mức độ thiệt hại không đáng kể, đã được phòng trừ và khắc phục.

1.3. Lâm nghiệp

Công tác trồng rừng: lũy kế từ đầu năm đến nay đã trồng được 3.309 ha; trong đó: trồng mới 253,5 ha, trồng thay thế 06 ha, trồng sau khai thác 3.049,5 ha. Hiện các Công ty lâm nghiệp, lâm ngư trường, các xã có diện tích trồng rừng và chủ rừng đã khẩn trương triển khai các biện pháp thực hiện công tác trồng rừng đúng theo kế hoạch được giao.

Công tác khai thác gỗ và lâm sản: tổng số gỗ khai thác tháng 11 ước đạt 37.587 m3; lũy kế đạt 188.408 m3, giảm 1,46% so cùng kỳ; tổng số củi khai thác tháng 11 ước đạt 550 ste; lũy kế đạt 104.502 ste, giảm 42,81% so cùng kỳ.

Công tác quản lý bảo vệ rừng: khu vực rừng ngập mặn các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng nhằm hạn chế tối đa các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Trong tháng 11 không có vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, lũy kế từ đầu năm đến nay 41 vụ, số vụ chủ yếu là phá rừng trái pháp luật và vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp:

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tháng 11/2021 tăng 6,56% so tháng trước, giảm 21,57% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất giảm 7,54% so cùng kỳ. Cụ thể từng ngành công nghiệp như sau:

- Ngành khai khoáng: chỉ số sản xuất tháng 11/2021 ước tính tăng 5,04% so tháng trước, giảm 44,62% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất giảm 18,73% so cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số tháng 11 giảm mạnh so cùng kỳ là do nhu cầu tiêu thụ khí từ các Nhà máy điện Cà Mau thấp (Trung bình 1 triệu Sm3/ngày chỉ bằng khoảng 22% so với khả năng cung cấp của PV Gas là 4,5 triệu Sm3/ ngày). Sản lượng xuất bán cho Đạm Cà Mau cũng giảm mạnh, chỉ đạt 56% so với kế hoạch, do Nhà máy Đạm Cà Mau dừng máy để bảo dưỡng sửa chữa.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: chỉ số sản xuất tháng 11/2021 ước tính tăng 3,38% so tháng trước, giảm 9,12% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất tăng 4,00% so cùng kỳ. Cụ thể một số ngành chế biến chủ yếu như:

+ Ngành sản xuất chế biến thực phẩm: chỉ số sản xuất tháng 11/2021 tăng 11,38% so tháng trước, giảm 4,36% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất tăng 5,93% so cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã dần ổn định trở lại sau thời gian ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp cơ bản đã hoạt động trở lại bình thường.

+ Ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế (chủ yếu sản xuất khí hóa lỏng (LPG)): chỉ số sản xuất tháng 11/2021 tăng 2,82% so tháng trước, giảm 38,32% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất giảm 28,67% so cùng kỳ. Chỉ số tháng 11 giảm mạnh so với cùng kỳ là do nhà máy dừng máy để bảo dưỡng sửa chữa đã ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất LPG giảm, chỉ đạt 58% kế hoạch sản xuất của Nhà máy.

+ Ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (chủ yếu sản xuất phân đạm): chỉ số sản xuất tháng 11/2021 giảm 49,97% so tháng trước, giảm 46,19% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất giảm 0,39% so cùng kỳ. Chỉ số tháng 11 giảm mạnh so với tháng trước và cùng kỳ là do công ty dừng máy để bảo dưỡng sửa chữa. Hiện nay, giá các loại phân bón đều tăng rất mạnh, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giá phân bón tăng cao là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

- Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng: chỉ số sản xuất tháng 11/2021 tăng 36,19% so tháng trước, giảm 56,97% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất giảm 31,96% so cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số giảm mạnh so cùng kỳ là do nhu cầu phụ tải hiện nay trên hệ thống điện giảm mạnh vì sản lượng điện sản xuất phụ thuộc vào hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Mặt khác, các nhà máy điện năng lượng tái tạo được huy động tối đa công suất nên EVN giảm huy động từ điện khí của Cà Mau.

- Ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: chỉ số sản xuất tháng 11/2021 tăng 15,17% so tháng trước, tăng 17,88% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 chỉ số sản xuất tăng 3,56% so cùng kỳ.

3. Tài chính, tín dụng

3.1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: lũy kế từ đầu năm đến ngày 23/11/2021 đạt 5.189,31 tỷ đồng, đạt 94,72% so dự toán ngân sách năm 2021, giảm 7,09% so cùng kỳ; trong đó: thu nội địa 4.902,38 tỷ đồng, đạt 89,74% dự toán, giảm 12,01% so cùng kỳ; nguồn thu thuế xuất nhập khẩu đạt 286,93 tỷ đồng, tăng 16,93 lần dự toán, tăng 19,43 lần so cùng kỳ.

- Chi ngân sách địa phương: lũy kế từ đầu năm đến ngày 23/11/2021 là 9.484,88 tỷ đồng, đạt 89,40% dự toán năm 2021, giảm 5,42% so cùng kỳ; trong đó: chi ngân sách tỉnh trong cân đối 4.583,06 tỷ đồng, đạt 68,63% so dự toán, giảm 16,72% so cùng kỳ; chi ngân sách huyện, xã trong cân đối 4.901,82 tỷ đồng, đạt 124,67% dự toán, tăng 8,32% so cùng kỳ.

3.2. Hoạt động tín dụng

- Tổng nguồn vốn hoạt động năm 2021 ước đạt 60.950 tỷ đồng, tăng 11,0% so đầu năm. Trong đó: nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 34.812 tỷ đồng, tăng 5,4% so đầu năm (tương ứng tăng 1.785 tỷ đồng). Cụ thể: tiền gửi tiết kiệm ước đạt 26.207 tỷ đồng, tăng 4,3% so đầu năm; tiền gửi của các tổ chức kinh tế ước đạt 8.153 tỷ đồng, tăng 10,0% so đầu năm; huy động kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác ước đạt 452 tỷ đồng, giảm 7,6% so đầu năm.

Tình hình huy động vốn của các chi nhánh Ngân hàng - TCTD trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và tăng trưởng; các chi nhánh Ngân hàng - TCTD thực hiện nghiêm túc quy định mức lãi suất huy động vốn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Nguồn vốn huy động đáp ứng được 62,55% so với tổng dư nợ cho vay, giảm 5,45% so với cùng kỳ năm trước, phần còn lại các chi nhánh Ngân hàng - TCTD tranh thủ nhận vốn điều hòa trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổng dư nợ cho vay năm 2021 ước đạt 55.652 tỷ đồng, tăng 14,6% so đầu năm. Trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 34.242 tỷ đồng, tăng 19,8% so đầu năm; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước đạt 21.409 tỷ đồng, tăng 7,2% so đầu năm.

4. Thương mại, giá cả

4.1. Giá cả

Chỉ số giá chung hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tỉnh Cà Mau tháng 11/2021 tăng 0,21% so tháng trước, tăng 1,44% so tháng 12 năm trước, tăng 1,35% so cùng kỳ. Bình quân 11 tháng năm 2021 tăng 1,93% so cùng kỳ. Trong tháng 11 tình hình giá cả hàng hóa trên thị trường trong tỉnh tăng nhẹ so tháng trước; chủ yếu tăng do giá các mặt hàng lương thực tăng; ngoài ra, trong tháng giá gas điều chỉnh tăng 17.000 đ/bình 12 kg so với tháng trước, giá nhiên liệu tăng đã góp phần làm tăng chỉ số giá chung. Cụ thể tình hình tăng, giảm giá các nhóm hàng trong tháng 11/2021 như sau:

- Hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống giảm 0,81% so tháng trước, giảm 1,82% so tháng 12 năm trước, giảm 2,73% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Chỉ số giá hàng lương thực tăng 0,81% so tháng trước, tăng 5,76% so tháng 12 năm trước, tăng 5,92% so cùng kỳ.

+ Chỉ số giá hàng thực phẩm giảm 1,50% so tháng trước, giảm 5,41% so tháng 12 năm trước, giảm 6,96% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm: giá hàng đồ uống và thuốc lá tăng 0,06% so tháng trước, tăng 1,07% so cùng kỳ; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05% so tháng trước, giảm 0,95% so cùng kỳ; nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 1,47% so tháng trước, tăng 4,02% so cùng kỳ; nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,18% so tháng trước, tăng 2,57% so cùng kỳ; giá nhóm hàng giao thông tăng 2,40% so tháng trước, tăng 20,57% so cùng kỳ.

* Giá vàng bình quân trong tháng 11/2021 là 52,74 triệu đồng/1 lượng (vàng 99,99%), chỉ số giá vàng tăng 3,31% so tháng trước, giảm 1,93% so tháng 12 năm trước, giảm 2,33% so cùng kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân trong tháng 11/2021 là 22.765 VN đồng/1USD, giảm 0,39% so tháng trước, giảm 1,96% so tháng 12 năm trước, giảm 2,12% so cùng kỳ.

4.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và hoạt động khách sạn, nhà hàng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 11/2021 ước đạt 4.272,54 tỷ đồng, tăng 10,19% so tháng trước, giảm 12,28% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng ước đạt 4.121,04 tỷ đồng, tăng 10,38% so tháng trước, giảm 9,03% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 51.563,94 tỷ đồng, giảm 2,33% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 48.174,06 tỷ đồng, giảm 1,12% so cùng kỳ.

Doanh thu khách sạn, nhà hàng và dịch vụ hỗ trợ du lịch tháng 11/2021 ước đạt 301,89 tỷ đồng, tăng 12,43% so tháng trước, giảm 42,39% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 4.246,25 tỷ đồng, giảm 21,11% so cùng kỳ.

Lượt khách lưu trú tháng 11/2021 ước đạt 22,18 nghìn lượt khách, tăng 10,99% so tháng trước, giảm 84,33% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 837,69 nghìn lượt khách, giảm 37,33% so cùng kỳ.

5. Hoạt động giao thông vận tải

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 11/2021 ước đạt 3.953,44 nghìn HK, tăng 10,38% so tháng trước, giảm 42,51% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 53.160,06 nghìn HK, giảm 25,51% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 11/2021 ước đạt 98.674,07 nghìn HK.km, tăng 10,29% so tháng trước, giảm 46,02% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.496.831,02 nghìn HK.km, giảm 21,99% so cùng kỳ.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 11/2021 ước đạt 351,96 nghìn tấn, tăng 21,52% so tháng trước, tăng 37,18% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 2.612,51 nghìn tấn, tăng 5,90% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 11/2021 ước đạt 46.378,80 nghìn tấn.km, tăng 24,52% so tháng trước, tăng 35,16% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 345.846,22 nghìn tấn.km, tăng 6,14% so cùng kỳ.

Sản lượng vận tải tháng 11/2021 tăng so với tháng trước; nguyên nhân chủ yếu do trong tháng 11/2021 một số loại hình kinh doanh trong đó có kinh doanh vận tải hành khách được hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, người dân được đi lại, kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa,...

II - HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục: công tác giáo dục tháng 11/2021 tập trung vào thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau; chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác bảo quản, sửa chữa tài sản trường học, xây dựng cơ sở vật chất các trường học và tiếp tục kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau; phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới xem xét tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá đối với các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia; tổng số trường đạt chuẩn toàn tỉnh hiện nay là 315/508 trường, đạt tỷ lệ 62,00%. Trong đó: có 89/134 trường MN, tỷ lệ 66,42%; 147/226 trường TH, tỷ lệ 65,04%; 76/116 trường THCS, tỷ lệ 65,52% và 03/32 trường THPT, tỷ lệ 9,38%.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021). Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo thực hiện đăng ký tiêm vắc xin cho học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 11 tuổi để tổ chức tiêm khi có vắc xin, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, kịp thời.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên đối với cấp học Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021.

2. Lĩnh vực lao động việc làm, an sinh - xã hội

Lao động, việc làm và dạy nghề: lũy kế từ đầu năm đến ngày 19/11/2021 đã tuyển sinh, đào tạo nghề 10.557/28.000 lao động, đạt 37,70% so kế hoạch; trong đó: cao đẳng, trung cấp 1.091 người; hỗ trợ đào tạo sơ cấp nghề 2.396 người; đào tạo sơ cấp và bồi dưỡng 7.070 người. Lũy kế từ đầu năm toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 24.463/39.300 người, đạt 62,25% kế hoạch năm; trong đó: trong tỉnh 6.846 lao động, ngoài tỉnh 17.523 lao động và ngoài nước là 94 lao động.

Công tác chăm sóc người có công:

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, thẩm định (trên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh), tổng số người có công trong toàn tỉnh hiện nay là 110.673 người. Số người đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 18.039 người, kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng trên 30 tỷ đồng.

- Tiếp tục vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa: lũy kế từ đầu năm tính đến ngày 19/11/2021 toàn tỉnh đã vận động được 11,808/9,500 tỷ đồng, đạt 124,29% kế hoạch năm. Qua đó, các địa phương đã xây dựng và sửa chữa 232 căn nhà tình nghĩa; trong đó: xây mới 116 căn, sửa chữa 116 căn.

3. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Hoạt động nghệ thuật và thông tin tuyên truyền: tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và của tỉnh đúng theo Kế hoạch đề ra tiêu biểu như: tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nông thôn mới; tuyên truyền kỷ niệm 60 ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động, sáng tác và tổng hợp các mẫu tranh cổ động kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2021); triển khai Hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” các hoạt động lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào trong cuộc sống và tuyên truyền công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong tháng 11/2021, tuyên truyền cổ động đường dài bằng xe lưu động hơn 40 cuộc, phát hành 1.230m2 pano, khẩu hiệu chữ meca đèn led, biểu tượng.

Đoàn Cải lương Hương Tràm và Đoàn Nghệ thuật Khmer tập trung xây dựng các chương trình văn nghệ tham gia liên hoan và phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương. Trong tháng 11/2021, đã tổ chức Livestream 01 chương trình văn nghệ phục vụ tuyên truyền sau bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với hoạt động tuyên truyền sau Đại hội khóa XIII của Đảng; thực hiện chương trình câu chuyện giao thông kỳ 11 và kỳ 12.

Thể thao thành tích cao: do ảnh hưởng tình hình chung bởi dịch COVID-19, nhiều giải thể thao phải tạm hoãn, không tổ chức thi đấu. Công tác đào tạo năng khiếu thể thao được duy trì tập luyện tại nhà với 12 môn thể thao như: Cầu lông, Boxing, Quần vợt, Vovinam, Taekwondo, Kickboxing, Đua thuyền, Bóng chuyền bãi biển, Điền kinh; Thể hình; Bóng đá U13 và môn Vật với 74 vận động viên năng khiếu tập trung tập luyện thường xuyên và 43 vận động viên tuyển, trẻ (trong đó có 23 vận động viên đội tuyển tỉnh và 20 vận động viên đội trẻ tỉnh).

4. Thiên tai, cháy nổ:

Thiên tai: công tác phòng chống lụt bão - khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được kiểm tra thường xuyên và duy trì có hiệu quả. Trong tháng 11/2021 xuất hiện 01 cơn áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; 02 đợt triều cường dâng cao làm ngập hơn 5,3 km tuyến lộ giao thông, ngập 01 căn nhà, bể 29 m bờ bao vuông tôm, hư hỏng 02 cống xổ vuông, ảnh hưởng 05 ha vuông tôm; 03 cơn dông lốc làm thiệt hại 03 căn nhà; 04 vụ sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài 50m làm thiệt hại 02 căn nhà, hư hỏng 01 căn nhà; diện tích lúa bị thiệt hại là 327,5 ha. Trong đó, nghiêm trọng nhất là 01 vụ gió giật mạnh trên biển làm 02 phương tiện khai thác thủy sản bị chìm. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 390 triệu đồng.

Số vụ cháy, nổ: công tác phòng chống cháy, nổ luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo kiểm tra thường xuyên; đồng thời, ý thức về công tác phòng chống cháy, nổ của người dân ngày càng được nâng lên. Trong tháng 11 trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy, ước giá trị thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự việc các ngành chức năng, cùng chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình bị thiệt hại khắc phục khó khăn ổn định lại cuộc sống. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai và luôn cảnh báo người dân sống khu vực ven sông, ven biển đề phòng nguy cơ sạt lở, gió lốc tránh thiệt hại về người và tài sản.

5. Tai nạn giao thông tháng 11/2021: (từ ngày 15/10/2021 đến ngày 14/11/2021)

Trong tháng 11/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, tăng 02 vụ so tháng trước; làm chết 02 người, tăng 02 người; bị thương 03 người, tăng 02 người so tháng trước. Trong đó:

- Tai nạn giao thông đường bộ: tháng 11/2021 xảy ra 03 vụ, tăng 02 vụ so tháng trước; làm chết 02 người, tăng 02 người; bị thương 03 người, tăng 02 người so tháng trước. Địa bàn xảy ra tai nạn là huyện Cái Nước, Thới Bình và Ngọc Hiển.

- Tai nạn giao thông đường thủy: tháng 11/2021 không xảy ra.

6. Y tế:

Công tác phòng chống bệnh dịch:

Trong tháng 11/2021, các bệnh truyền nhiễm giảm so với tháng trước và cùng kỳ; cụ thể như sau: bệnh tiêu chảy mắc 07 ca, giảm 36,36% so tháng trước, giảm 96,63% so cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết mắc 74 ca, giảm 28,85% so tháng trước, giảm 53,75% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng mắc 03 ca, tăng 02 ca so tháng trước, giảm 98,72% so cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng năm 2021, bệnh tiêu chảy mắc 1.042 ca, giảm 26,67% so cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết mắc 1.465 ca, tăng 1,26 lần so cùng kỳ; bệnh viêm não vi rút mắc 27 ca, tăng 35,00% so cùng kỳ; bệnh sởi mắc 31 ca, giảm 76,52% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng mắc 1.150 ca, tăng 23,39% so cùng kỳ.

Công tác khám chữa bệnh:

Trong tháng 11/2021, tổng số lượt khám bệnh là 226.248 lượt, tăng 2,68% so tháng trước; bệnh nhân điều trị nội trú 10.235 lượt, tăng 11,14%; ngày điều trị nội trú 67.701 ngày, tăng 21,84% so với tháng trước. Công suất sử dụng giường bệnh tại các đơn vị cụ thể như sau: 04 Bệnh viện tuyến tỉnh đạt trung bình 73,8%; 05 Bệnh viện đa khoa đạt trung bình 55,2%; 04 Trung tâm Y tế có giường bệnh đạt trung bình 75,3%; 07 Phòng khám đa khoa khu vực đạt trung bình 1,7%; Y tế ngành đạt 12,1%; Bệnh viện ngoài công lập đạt 42,7%.

Trên đây là những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2021 tỉnh Cà Mau./.


Website Cục Thống kê tỉnh Cà Mau

    Tổng số lượt xem: 406
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.