Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 20/01/2022-12:41:00 PM
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 39B/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, có 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu: lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư gồm: thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư; thủ tục thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thủ tục chấm dứt, tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thủ tục khôi phục tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Phần Phụ lục II của Quyết định nêu rõ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung như trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, kết quả thực hiện thủ tục hành chính, lệ phí, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý.

Căn cứ pháp lý bao gồm Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ; Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2022 và thay thế Quyết định số 1779/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1100
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.