Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
English
a A
Ngày 20/01/2022-15:21:00 PM
Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Ngày 20/01/2022, Hội đồng thẩm định đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Tuyên Quang có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo cùng đại diện các sở, ngành thuộc Tỉnh. Cùng dự có đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ là Thành viên Hội đồng thẩm định cùng các chuyên gia.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, quy hoạch là công cụ để cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội về phân bổ không gian phát triển và nó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, các ngành và các địa phương. Tư duy, tầm nhìn và chất lượng của quy hoạch góp phần quan trọng vào phát triển nhanh và bền vững, tận dụng được hết các tiềm năng lợi thế, vượt qua được các thách thức, tận dụng được các mô hình hay, kinh nghiệm tốt của các nước trên thế giới.

Quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ xác định được tầm nhìn, mục tiêu phát triển, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển đất nước, từng vùng và từng địa phương một cách bài bản, khoa học; mở ra các cơ hội, không gian phát triển mới; phát huy có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững cũng như việc chuyển đổi mô hình, tái cơ cấu lại nền kinh tế.

Trong những năm vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã phát triển kinh tế ở mức tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tăng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch giữa các ngành kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng. Để tỉnh Tuyên Quang phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bố trí được không gian phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia và các đại biểu tham dự tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch.

Đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch Tuyên Quang, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; quan điểm, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương trong tỉnh; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Tuyên Quang, để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết, tỉnh Tuyên Quang nhận thức được ý nghĩa, vai trò to lớn của việc xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chính vì vậy, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 12/3/2020, Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức việc lập quy hoạch và đến thời điểm hiện tại, Tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy trình, báo cáo, xin ý kiến các cấp thẩm quyền thuộc tỉnh và các bộ, ngành và đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh giáp ranh.

Tỉnh Tuyên Quang đưa ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trở thành trung tâm của vùng về công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, du lịch, y tế, đào tạo nghề. Đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo đã thông tin về một số kết quả đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời gian qua và cho biết, quan điểm phát triển trong thời gian tới là nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện dựa vào khai thác các tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội, vị trí địa lý, trong đó tập trung phát triển ba động lực tăng trưởng quan trọng, bao gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; du lịch; nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả cao.

Đồng thời, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, chuyển sang phát triển chủ yếu dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và chuyển đổi số; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh và kết cấu hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội;…

Về các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trong thời kỳ quy hoạch, tỉnh Tuyên Quang đưa ra ba trụ cột tăng trưởng; ba khâu đột phá chiến lược; bốn cực phát triển, tăng trưởng; ba động lực tăng trưởng và sáu nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng, hiệu quả, sự sáng tạo trong tham mưu, ban hành các cơ chế, chính sách, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực, phát huy giá trị văn hóa, sắp xếp ổn định sản xuất...

Hội nghị được nghe đại diện cơ quan thường trực Hội đồng là Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo nhận xét, đánh giá với Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến nhận xét của các chuyên gia - Ủy viên phản biện; ý kiến của đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng trao đổi, chia sẻ về một số nội dung nhằm giúp cho Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện thêm nội dung trong quy hoạch tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Qua các ý kiến cho thấy, quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch cơ bản đầy đủ theo quy định. Nội dung của quy hoạch cũng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu xác định trong Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 12/3/2020; quy trình lập quy hoạch cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bên cạnh đó, các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành cũng đã tập trung vào một số nội dung liên quan đến đánh giá thực trạng để đưa ra được tiềm năng lợi thế, khó khăn và những lợi thế chưa khai thác được và những lĩnh vực cần ưu tiên trong thời gian tới; dựa trên điểm mạnh điểm yếu, phân tích xu thế để tìm ra cơ hội; giải quyết vấn đề hạ tầng giao thông kết nối; tập trung vào các lợi thế như ngành chế biến chế tạo gỗ, du lịch và đô thị nhằm tạo sự lan tỏa; phương án phân bổ đất đai; rà soát, kiểm tra một số số liệu; bổ sung logistics; thể hiện rõ hơn trong quan điểm phát triển về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như vấn đề khai thác bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên;…

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cảm ơn ý kiến quý báu của các chuyên gia, thành viên Hội đồng cũng như các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời khẳng định, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện Dự thảo để có sản phẩm quy hoạch tốt nhất, báo cáo Hội đồng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thực trạng phát triển của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cần bổ sung trong từng ngành, lĩnh vực, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu; Những tồn tại, hạn chế; Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế, từ đó, xây dựng được phương án quy hoạch mang tính khả thi, đưa ra được các giải pháp khắc phục, định hướng cho việc đề ra các phương án trong thời kỳ quy hoạch.Để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu tiếp thu và giải trình toàn bộ ý kiến tại Hội nghị; đồng thời, tập trung làm rõ và giải trình một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trong đó tập trung vào các các vấn đề như: trong thực trạng các ngành, lĩnh vực xã hội, cần bổ sung đánh giá về từng ngành, lĩnh vực; Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, tồn tại của từng ngành, lĩnh vực.

Do kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đối ngoại, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch chưa được đầu tư đồng bộ, do vậy cần đề xuất các phương án kỹ thuật, phân kỳ đầu tư để thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư theo quy hoạch. Kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các dự án giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch có khả năng thu hồi vốn tốt nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách, tận dụng tối đa nguồn lực của kinh tế tư nhân. Cùng với đó, cần hình thành nên những quần thể du lịch dịch vụ có sức hấp dẫn thu hút du khách.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng nhấn mạnh đến các vấn đề về quy hoạch sân golf; việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần phân tích cụ thể hơn, nhất là đối với vấn đề như đầu tư xây dựng hạ tầng, môi trường, việc thu hút đầu tư, việc kết nối đồng bộ hạ tầng; quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; làm rõ thêm luận cứ khoa học và tính khả thi của nhu cầu vốn đầu tư công trên địa bàn. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được xác định, xem xét lại việc đề xuất các dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh phù hợp với Kế hoạch, đảm bảo tính khả thi của quy hoạch. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật, bố trí cụ thể không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội thể hiện trên hệ thống bản đồ quy hoạch./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 4787
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.