Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022
English
a A
Ngày 17/02/2022-08:00:00 AM
Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
(MPI) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 16/02/2022 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cơ bản thống nhất với báo cáo giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cơ bản đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Về tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng được thực hiện cơ chế đặc thù rút gọn (tại Điều 14 dự thảo Nghị định) đã bảo đảm kế thừa nội dung của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, phù hợp chủ trương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong việc quyết định Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn.

Về việc lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản đối với các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp (tại Điều 15 dự thảo Nghị định), Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng và kế thừa những nội dung được quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình.

Về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp (tại Điều 17 dự thảo Nghị định), giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, giải trình rõ để xin ý kiến các Thành viên Chính phủ về việc bổ sung đối tượng “Hợp tác xã” được tham gia lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu có sự tham gia của cộng đồng và việc lựa chọn cơ chế giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện dự án có kỹ thuật không phức tạp, tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng.

Về các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất (tại các Điều 21, 22, 23 dự thảo Nghị định), thống nhất về nguyên tắc quy định mức hỗ trợ tối đa của ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về tổ chức quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia tại Trung ương và địa phương (tại Điều 25, 26 dự thảo Nghị định), thống nhất việc quy định nguyên tắc có một Ban Chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp, được thành lập và hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và không làm tăng biên chế theo đúng quy định tại các Nghị quyết số 24/2021/QH15 và số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội XV; không quy định cụ thể các nội dung về tổ chức bộ máy và biên chế tại dự thảo Nghị định.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ trước ngày 21/02/2022./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 340
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.