Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 19/02/2022-09:37:00 AM
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 1024/BKHĐT-BC báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022, Bộ Kế hoạch và Đầutư đã có văn bản đềnghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án dự kiến bố trí vốn từ Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/02/2022.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có 02 văn bản và 01 Công điện đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, cập nhật danh mục nhiệm vụ, dự án, mức vốn đầu tư dự kiến bố trí thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho đầu tư phát triển.

Trong đó, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương cho danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo 02 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, nhóm nhiệm vụ, dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được bổ sung thêm vốn và có khả năng giải ngân ngay trong năm 2022, 2023 nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, phát huy hiểu quả đầu tư.

Thứ hai,nhóm nhiệm vụ, dự án chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ưu tiên bố trí vốn cho hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự án quan trọng cấp thiết, có tác động lan tỏa, phù hợp với quy hoạch, có khả năng hoàn thiện nhanh thủ tục đầu tư theo quy định.

Đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ Chương trình cho nhiệm vụ, dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phải bảo đảm có khả năng giải ngân ngay, giải ngân hết số vốn của cả Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được giao và số vốn dự kiến được bổ sung thêm.

Trong đó, bố trí vốn bổ sung tập trung để thu hồi đủ số vốn ứng trước còn lại chưa thu hồi của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; các dự án đang triển khai thực hiện cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; bố trí vốn hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án ODA; các dự án khởi công mới có khả năng giải ngân ngay trong năm 2022.

Tổng hợp đến hết ngày 17/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về nhiệm vụ, dự án và phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình, đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Cụ thể, có 19 bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo nhiệm vụ, dự án và phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình với tổng số vốn trên 121,8 nghìn tỷ đồng cho 120 nhiệm vụ, dự án. Trong đó, dự kiến vốn bố trí năm 2022 là trên 16,8 nghìn tỷ đồng và năm 2023 là gần 105 nghìn tỷ đồng, số còn lại chưa báo cáo chi tiết danh mục, mức vốn là gần 14,2 nghìn tỷ đồng.

Có 46 bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn là trên 20,45 nghìn tỷ đồng (cộng thêm cả số vốn dự kiến bố trí năm 2022 của các dự án thuộc Chương trình thì tổng số vốn cần bổ sung năm 2022 là gần 37,3 nghìn tỷ đồng).

Có 32 bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo không có nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án.

Qua rà soát đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, so với danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình đã được Chính phủ trình Quốc hội tại Báo cáo 01/BC-CPvà Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02/01/2022 về Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, có: 01 dự án mới, 16 dự án của 04 bộ đề xuất điều chỉnh tăng/giảm mức vốn so với số vốn Chính phủ đã báo cáo Quốc hội; 59 dự án của 12 bộ, cơ quan trung ương và địa phương hiệu chỉnh, đính chính tên dự án; gộp 64 dự án đảm bảo an toàn, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước thành 14 dự án; thay thế 03 dự án xử lý sạt lở bằng 03 dự án xử lý sạt lở khác./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 428
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.