Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 01/02/2022-14:15:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau tháng 01 năm 2022

I - TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Ngư, nông, lâm nghiệp

1.1. Thủy sản

Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 01/2022 ước đạt 55,80 nghìn tấn, tăng 1,80% so cùng kỳ; trong đó: tôm 19,33 nghìn tấn, tăng 7,42% so cùng kỳ. Chia ra:

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 01/2022 ước đạt 32,50 nghìn tấn, tăng 3,17% so cùng kỳ; trong đó: tôm 18,50 nghìn tấn, tăng 6,94% so cùng kỳ.

Sản lượng khai thác tháng 01/2022 ước đạt 23,30 nghìn tấn, giảm 0,06% so cùng kỳ. Thời tiết khá ổn định không có mưa, bão, các tàu/thuyền tích cực ra khơi khai thác để phục vụ cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

1.2. Nông nghiệp

Tình hình sản xuất và thu hoạch lúa:

- Tổng diện tích lúa vụ mùa đến nay đã thu hoạch được 32.382 ha (đạt 79,98% so diện tích gieo trồng), năng suất ước đạt 40,69 tạ/ha, sản lượng đạt 131.747,54 tấn. Chia ra: diện tích lúa tôm đã thu hoạch được 31.499 ha, lúa mùa thu hoạch được 883 ha.

- Diện tích thu hoạch lúa vụ đông xuân đến nay đạt 1.098 ha (đạt 3,11% so diện tích gieo trồng), năng suất ước đạt 54,40 tạ/ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 5.973,12 tấn.

Do điều kiện thời tiết thuận lợi nên tiến độ gieo trồng và thu hoạch các trà lúa vụ mùa và vụ đông xuân năm 2022 sớm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình sâu bệnh:

- Trên cây lúa: bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, bọ trĩ, chuột,… gây hại rải rác với mức độ thiệt hại nhẹ, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế 2.567 ha, đã phòng trừ xong.

- Trên rau màu: diện tích mới xuống giống bị ảnh hưởng bởi sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh, bọ trĩ, thối nhũn,… xuất hiện rải rác trên rau, màu ở một vài nơi trong tỉnh mức độ thiệt hại nhỏ, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế 22,50 ha, người dân đã phòng trừ và khắc phục kịp thời.

- Cây ăn trái: bị ảnh hưởng của sâu đục cành, ngọn, bệnh cháy lá gây hại trên xoài; sâu vẽ bùa gây hại trên cam, quýt, mức độ thiệt hại không lớn.

- Cây mía: bị sâu đục thân gây hại ở giai đoạn vươn lóng, mức độ thiệt hại không đáng kể, đã được phòng trừ và khắc phục.

- Cây dừa: bị bọ cánh cứng tiếp tục gây hại trong giai đoạn cho trái.

1.3. Lâm nghiệp

Trồng rừng: công tác trồng rừng năm 2021 vừa kết thúc nên trong tháng 01 chưa thực hiện công tác trồng rừng năm 2022; chủ yếu đôn đốc việc tra dặm và nghiệm thu công tác trồng rừng năm 2021 tại các đơn vị.

Công tác quản lý bảo vệ rừng: khu vực rừng ngập mặn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá cây rừng và vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái pháp luật không để diễn biến phức tạp. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tháng 01 năm 2022 là 03 vụ, giảm 01 vụ so cùng kỳ, chủ yếu tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và vận chuyển lâm sản trái phép.

Công tác phòng chống cháy rừng: Khu vực rừng U Minh Hạ, các đơn vị chủ rừng đang triển khai thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022; Hạt Kiểm lâm các huyện thường xuyên kiểm tra các đê, đập giữ nước và tiến độ triển khai các phương án Phòng cháy chữa cháy rừng.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp:

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tháng 01/2022 giảm 12,47% so tháng trước, giảm 3,80% so cùng kỳ. Cụ thể tình hình sản xuất từng ngành như sau:

- Ngành khai khoáng: chỉ số sản xuất tháng 01/2022 giảm 14,22% so tháng trước, giảm 44,81% so cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số giảm mạnh là do nhu cầu tiêu thụ khí từ các Nhà máy điện Cà Mau thấp.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: chỉ số sản xuất tháng 01/2022 ước giảm 12,36% so tháng trước, tăng 2,13% so cùng kỳ. Trong đó một số ngành chế biến chủ yếu như:

+ Ngành sản xuất chế biến thực phẩm: chỉ số sản xuất tháng 01/2022 giảm 17,22% so tháng trước, giảm 0,79% so cùng kỳ. Chỉ số tháng 01 giảm là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 công nhân tại một số nhà máy bị nhiễm bệnh nên ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Mặt khác là do thời điểm tháng 01 năm trước không rơi vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên công ty tăng cường sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhưng năm nay vào khoảng cuối tháng 01 các công ty đã cho công nhân nghỉ Tết, giảm số ngày hoạt động sản xuất nên số lượng sản xuất giảm.

+ Ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế (chủ yếu sản xuất khí hóa lỏng): chỉ số sản xuất tháng 01/2022 tăng 2,09% so tháng trước, giảm 39,28% so cùng kỳ. Nguyên nhân sản lượng LPG tháng 01 tăng so với tháng trước là do phục vụ nhu cầu tiêu dùng thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, chỉ số giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là do dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của sản phẩm LPG.

+ Ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (chủ yếu sản xuất phân đạm): chỉ số sản xuất tháng 01/2022 tăng 32,85% so tháng trước, tăng 38,00% so cùng kỳ. Chỉ số tháng 01 tăng mạnh là do hiện nay nhu cầu phân bón toàn cầu tiếp tục tăng và giá phân bón tiếp tục tăng cao. Từ đó, tạo động lực cho ngành phân bón Việt Nam nói chung và Cà Mau nói riêng tăng cường sản xuất sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước.

- Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng: chỉ số sản xuất tháng 01/2022 giảm 16,76% so tháng trước, giảm 37,67% so cùng kỳ. Nguyên nhân giảm mạnh là do từ ngày 01/01/2022 Nhà máy điện Cà Mau 1&2 trực tiếp tham gia thị trường điện nên sẽ vận hành theo thực tế nhu cầu của thị trường. Mặt khác, các nhà máy điện năng lượng tái tạo được huy động tối đa công suất nên EVN giảm huy động từ điện khí của Cà Mau.

- Ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: chỉ số sản xuất tháng 01/2022 giảm 0,54% so tháng trước, tăng 5,31% so cùng kỳ.

3. Tài chính, tín dụng

3.1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/01/2022 đạt 105,99 tỷ đồng, đạt 2,41% so dự toán ngân sách năm 2022, giảm 37,75% so cùng kỳ; trong đó: thu nội địa là 105,13 tỷ đồng, đạt 2,45% dự toán, giảm 38,20% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 0,86 tỷ đồng, đạt 0,75% dự toán, tăng 4,32 lần so cùng kỳ.

- Chi ngân sách địa phương: tổng chi từ đầu năm đến ngày 18/01/2022 là 510,46 tỷ đồng, đạt 4,80% dự toán năm 2022, tăng 82,91% so cùng kỳ; trong đó: chi ngân sách tỉnh trong cân đối đạt 189,43 tỷ đồng, đạt 3,10% so dự toán, tăng 36,24% so cùng kỳ; chi ngân sách huyện, xã trong cân đối đạt 321,02 tỷ đồng, đạt 7,10% so dự toán, tăng 1,29 lần so cùng kỳ.

3.2. Hoạt động tín dụng

- Tổng nguồn vốn hoạt động tháng 01/2022 ước đạt 61.530 tỷ đồng, tương đương so tháng trước, tăng 14,0% so cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 34.438 tỷ đồng, tăng 1,09% so tháng trước, tăng 7,63% so cùng kỳ. Cụ thể: tiền gửi tiết kiệm ước đạt 25.552 tỷ đồng, tăng 0,83% so tháng trước, tăng 3,14% so cùng kỳ; tiền gửi của các tổ chức kinh tế ước đạt 8.470 tỷ đồng, tăng 2,06% so tháng trước, tăng 25,54% so cùng kỳ; huy động kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác ước đạt 416 tỷ đồng, giảm 2,35% so tháng trước, giảm 12,42% so cùng kỳ.

Tình hình huy động vốn của các chi nhánh Ngân hàng - TCTD trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và tăng trưởng; các chi nhánh Ngân hàng - TCTD thực hiện nghiêm túc quy định mức lãi suất huy động vốn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Nguồn vốn huy động đáp ứng được 61,85% so với tổng dư nợ cho vay, so với cùng kỳ năm trước (66,99%) giảm 5,14%, phần còn lại các chi nhánh Ngân hàng - TCTD tranh thủ nhận vốn điều hòa trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổng dư nợ cho vay tháng 01/2022 ước đạt 55.681 tỷ đồng, tăng 1,37% so tháng trước, tăng 16,57% so cùng kỳ. Trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 34.364 tỷ đồng, tăng 0,92% so tháng trước, tăng 24,65% so cùng kỳ; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước đạt 21.318 tỷ đồng, tăng 2,11% so tháng trước, tăng 5,55% so cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả:

4.1. Giá cả:

Chỉ số giá chung hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tỉnh Cà Mau tháng 01/2022 giảm 0,17% so tháng trước, tăng 1,91% so cùng kỳ. Trong tháng, tình hình giá cả hàng hóa trên thị trường trong tỉnh giảm nhẹ do tác động từ giá thịt heo giảm, giá gas được điều chỉnh giảm 8.000 đồng/ bình 12kg từ ngày 01/01/2022, một số mặt hàng rau củ quả giá giảm do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào, trong khi đó xuất khẩu gặp nhiều khó khăn,… Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng do nhu cầu tiêu dùng tăng như hàng may mặc, thiết bị và đồ dùng trong gia đình, giá nhiên liệu xăng, dầu tăng. Cụ thể, tình hình tăng, giảm giá các nhóm hàng trong tháng 01/2022 như sau:

- Hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống giảm 1,03% so tháng trước, giảm 1,30% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Chỉ số giá hàng lương thực giảm 0,32% so tháng trước, tăng 5,34% so cùng kỳ.

+ Chỉ số giá hàng thực phẩm giảm 1,53% so tháng trước, giảm 4,37% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm: chỉ số giá nhóm hàng đồ uống và thuốc lá tăng 0,18% so tháng trước, tăng 2,58% so cùng kỳ; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,81% so tháng trước, tăng 0,77% so cùng kỳ; nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,72% so tháng trước, tăng 3,57% so cùng kỳ; nhóm hàng nhà ở, điện nước chất đốt và VLXD giảm 0,28% so tháng trước, tăng 5,88% so cùng kỳ; nhóm hàng giao thông tăng 0,85% so tháng trước, tăng 14,24% so cùng kỳ;...

* Giá vàng bình quân trong tháng 01/2022 là 52,83 triệu đồng/lượng, chỉ số giá vàng tăng 1,42% so tháng trước, giảm 4,05% so cùng kỳ. Giá đồng USD bình quân trong tháng 01/2022 là 22.850 VN đồng/USD, chỉ số giá đồng USD giảm 1,03% so tháng trước, giảm 1,36% so cùng kỳ.

4.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và hoạt động khách sạn, nhà hàng:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ: (trừ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 01/2022 ước đạt 5.239,08 tỷ đồng, tăng 11,30% so tháng trước, tăng 0,11% so cùng kỳ. Trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.906,37 tỷ đồng, tăng 11,39% so tháng trước, tăng 2,89% so cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01/2022 trên địa bàn tỉnh tăng so với tháng trước do tháng 01 là tháng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 nên khối lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường tăng do nhu cầu mua sắm hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết sắp đến; chủ yếu tăng ở các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình, xăng dầu các loại,...

Hoạt động khách sạn, nhà hàng:

Doanh thu khách sạn, nhà hàng và dịch vụ hỗ trợ du lịch tháng 01/2022 ước đạt 363,97 tỷ đồng, tăng 10,59% so tháng trước, giảm 19,44% so cùng kỳ. Trong đó: doanh thu khách sạn ước đạt 7,17 tỷ đồng, tăng 6,75% so tháng trước, giảm 38,65% so cùng kỳ; doanh thu nhà hàng ước đạt 356,74 tỷ đồng, tăng 10,67% so tháng trước, giảm 18,84% so cùng kỳ; dịch vụ lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ ước đạt 0,065 tỷ đồng, tăng 10,97% so tháng trước, giảm 89,17% so cùng kỳ.

5. Hoạt động giao thông vận tải:

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 01/2022 ước đạt 4.985,31 nghìn hành khách, tăng 72,98% so tháng trước, giảm 30,97% so cùng kỳ.

Luân chuyển hành khách tháng 01/2022 ước đạt 135.438,64 nghìn HK.km, tăng 76,07% so tháng trước, giảm 32,64% so cùng kỳ.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 01/2022 ước đạt 351,61 nghìn tấn, tăng 23,36% so tháng trước, tăng 38,16% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 01/2022 ước đạt 49.319,54 nghìn tấn.km, tăng 23,76% so tháng trước, tăng 45,34% so cùng kỳ.

Sản lượng vận tải tăng cao so với tháng trước do trên địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh khôi phục trở lại. Vận tải hành khách và hàng hóa đều tăng cao so với tháng trước. Tuy nhiên, vận tải hành khách vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tháng 01/2022 rơi vào thời điểm Tết dương lịch nên nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa chuẩn bị Tết Nguyên đán 2022 của các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tăng.

II - HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục: công tác giáo dục tháng 01/2022 tập trung chủ yếu vào các công việc sau:

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau; chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác dạy và học trực tuyến, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết Học kỳ I năm học 2021 - 2022.

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác bảo quản, sửa chữa tài sản trường học, xây dựng cơ sở vật chất các trường học và tiếp tục kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau; phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới xem xét tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá đối với các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia; toàn tỉnh hiện có 315/501 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,87%. Trong đó: có 89/132 trường MN, tỷ lệ 67,42%; 147/221 trường TH, tỷ lệ 66,52%; 76/115 trường THCS, tỷ lệ 66,09% và 03/33 trường THPT, tỷ lệ 9,10%.

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức dạy và học trực tuyến từ lớp 1 đến lớp 12 theo kế hoạch; thực hiện tốt việc kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến đảm bảo khách quan, công bằng, thực chất. Tập trung các giải pháp đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; đồng thời, thực hiện nghiêm, đồng bộ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

- Tổ chức tốt kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2021 - 2022. Kỳ thi được tổ chức tại hai Hội đồng thi: Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, tổng cộng có 212 thí sinh/16 phòng thi, gồm các thí sinh của 13 trường THPT trên địa bàn Thành phố Cà Mau; Hội đồng thi Trường THPT Đầm Dơi, tổng cộng có 95 thí sinh/09 phòng thi, gồm các thí sinh của 08 trường THPT thuộc các huyện. Các Hội đồng thi thực hiện đúng quy chế thi, nghiêm túc thực hiện quy định 5K và các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Tiếp tục tổ chức Hội đồng chấm thi và công bố kết quả trong thời gian sớm nhất.

2. Lĩnh vực lao động - việc làm; an sinh - xã hội

Kết quả một số mặt công tác trọng tâm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong tháng 01/2022 như sau:

Dạy nghề, lao động, việc làm: trong tháng 01/2022, giải quyết việc làm cho 147/39.700 lao động, đạt 0,37% kế hoạch; trong đó: lao động trong tỉnh là 40 lao động, ngoài tỉnh là 105 lao động và lao động ngoài nước là 02 lao động.

Công tác chăm sóc Người có công: chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tết Nguyên đán năm 2022 như: rà soát, thông báo cấp quà (quà bằng hiện vật và tiền mặt) cho các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Thông báo số 104/TB-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; dự trù kinh phí tặng quà 10,631 tỷ đồng từ nguồn kinh phí địa phương; phối hợp các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo tổ chức cho đối tượng trong các cơ sở trợ giúp xã hội; tổ chức cấp phát quà Tết đến tận tay đối tượng, đầy đủ, kịp thời. Triển khai Quyết định số 2408/QĐ-CTN ngày 27/12/2021 của Chủ tịch nước và Công văn số 5100/LĐTBXH-NCC ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

3. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Hoạt động thông tin tuyên truyền: tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và của tỉnh đúng theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Nông thôn mới; tuyên truyền ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021); tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày Tái lập tỉnh Cà Mau (01/01/1997 - 01/01/2022); tuyên truyền kỷ niệm 81 năm ngày Truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2021); tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021); phát hành hướng dẫn tuyên truyền trực quan 08 khẩu hiệu, 13 mẫu tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong tháng 01/2022, tuyên truyền cổ động đường dài bằng xe lưu động hơn 35 cuộc, phát hành 1.500 m2 pano, khẩu hiệu chữ meca đèn led, biểu tượng.

Hoạt động Nghệ thuật chuyên nghiệp: đoàn Cải lương Hương Tràm và đoàn Nghệ thuật Khmer tập trung xây dựng các chương trình văn nghệ tham gia liên hoan và phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương. Trong tháng 01/2022, tổ chức Livestream 02 chương trình phục vụ tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và kịch bản chủ đề “Cải cách hành chính”; thực hiện chương trình “Câu chuyện giao thông” kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3 và kỳ 4/2022; phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Phước thực hiện chương trình ca cổ chủ đề về “Xuân Nhâm Dần 2022”.

Thể thao thành tích cao: tham gia thi đấu 02 giải, đạt 03 huy chương gồm: 01 Huy chương vàng và 02 Huy chương đồng. Công tác đào tạo năng khiếu thể thao được duy trì tập luyện với 12 môn thể thao như: cầu lông, boxing, quần vợt, vovinam, taekwondo, kickboxing, đua thuyền, bóng chuyền bãi biển, điền kinh, thể hình, bóng đá U13 và môn vật, với 80 vận động viên năng khiếu tập trung tập luyện thường xuyên và 48 vận động viên tuyển, trẻ. Trong đó: có 31 vận động viên đội tuyển tỉnh và 17 vận động viên đội trẻ tỉnh.

4. Thiên tai, cháy nổ

Thiên tai: công tác phòng chống lụt bão - khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được các ngành chức năng kiểm tra thường xuyên và duy trì có hiệu quả. Trong tháng chưa nghi nhận thiệt hại.

Số vụ cháy, nổ: công tác phòng, chống cháy nổ luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra thường xuyên, đồng thời vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống cháy nổ. Trong tháng 01/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy làm thiệt hại một xe tải và 04 căn nhà. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản ban đầu khoảng 2.700 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự việc các ngành chức năng, cùng chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, thiên tai và luôn cảnh báo người dân sống gần khu vực bờ sông, ven biển đề phòng nguy cơ sạt lở, gió lốc nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản.

5. Tai nạn giao thông tháng 01/2022: (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/01/2022)

Trong tháng 01/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, tăng 03 vụ so tháng trước, không đổi so cùng kỳ; bị thương 03 người, tăng 03 người so tháng trước, giảm 02 người so cùng kỳ; làm chết 02 người, tăng 01 người so tháng trước, tăng 02 người so cùng kỳ. Trong đó:

- Tai nạn giao thông đường bộ: tháng 01/2022 xảy ra 04 vụ, bị thương 03 người, làm chết 02 người. Địa bàn xảy ra tai nạn: huyện Cái Nước 02 vụ, bị thương 02 người, chết 01 người; huyện Phú Tân 01 vụ, chết 01 người; thành phố Cà Mau 01 vụ, bị thương 01 người.

- Tai nạn giao thông đường thủy: tháng 01/2021 không xảy ra.

6. Y tế tháng 01/2022

Công tác phòng chống bệnh dịch: trong tháng 01/2022, tình hình một số bệnh như: tiêu chảy, sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng đều giảm so tháng trước và cùng kỳ; cụ thể: bệnh tiêu chảy mắc 02 ca, giảm 81,82% so tháng trước, giảm 98,91% so cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết mắc 42 ca, giảm 26,32% so tháng trước, giảm 50,00% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng mắc 01 ca, không đổi so tháng trước, giảm 99,64% so cùng kỳ.

Công tác khám chữa bệnh: trong tháng 01/2022, tổng số lượt khám bệnh là 258.173 lượt, tăng 2,06% so tháng trước; bệnh nhân điều trị nội trú 16.811 lượt, tăng 33,98%; ngày điều trị nội trú 111.840 ngày, tăng 22,66% so tháng trước. Công suất sử dụng giường bệnh tại các đơn vị cụ thể như sau: 05 Bệnh viện tuyến tỉnh đạt trung bình 148%, 05 Bệnh viện đa khoa đạt trung bình 78,1%, 04 Trung tâm Y tế có giường bệnh đạt trung bình 117,9%, 07 Phòng khám đa khoa khu vực đạt trung bình 0,3%, Y tế ngành đạt 6,8%, Bệnh viện ngoài công lập đạt 46%.

Trên đây là những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 tỉnh Cà Mau./.


Website Cục Thống kê tỉnh Cà Mau

    Tổng số lượt xem: 214
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.