Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 05/03/2022-14:16:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau tháng 02 năm 2022

I - TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Ngư, nông, lâm nghiệp

1.1. Thủy sản

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 02/2022 ước đạt 51,69 nghìn tấn, tăng 4,98% so cùng kỳ; trong đó: tôm 18,32 nghìn tấn, tăng 10,74% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 105,35 nghìn tấn, tăng 1,24% so cùng kỳ; trong đó: tôm 37,72 nghìn tấn, tăng 9,22% so cùng kỳ. Chia ra:

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 02/2022 ước đạt 32 nghìn tấn, tăng 6,67% so cùng kỳ; trong đó: tôm 17,50 nghìn tấn. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 64,50 nghìn tấn, tăng 4,88% so cùng kỳ; trong đó: tôm 36,00 nghìn tấn, tăng 8,11% so cùng kỳ.

- Sản lượng thủy sản khai thác tháng 02/2022 ước đạt 19,69 nghìn tấn, tăng 2,34% so cùng kỳ; trong đó: tôm ước đạt 0,82 nghìn tấn. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 40,85 nghìn tấn, giảm 4,01% so cùng kỳ; trong đó: tôm ước đạt 1,72 nghìn tấn.

1.2. Nông nghiệp

Tình hình sản xuất và thu hoạch lúa:

- Tổng diện tích lúa vụ mùa đến nay đã thu hoạch được 39.820 ha (đạt 98,35% so diện tích gieo trồng); chia ra: lúa tôm đã thu hoạch được 36.502 ha, lúa mùa thu hoạch được 3.318 ha; năng suất ước đạt 41,36 tạ/ha, sản lượng đạt 164.688 tấn.

- Diện tích thu hoạch lúa vụ đông xuân đến nay đạt 13.498 ha (đạt 38,25% so diện tích gieo trồng), năng suất ước đạt 57,40 tạ/ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 77.479 tấn.

Do điều kiện thời tiết thuận lợi nên tiến độ gieo trồng và thu hoạch các trà lúa vụ mùa và vụ đông xuân năm 2022 sớm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình sâu bệnh:

- Trên cây lúa: bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, bọ trĩ, chuột,… gây hại rải rác với mức độ thiệt hại nhẹ, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế là 4.444 ha, đã phòng trừ.

- Trên rau màu: diện tích bị ảnh hưởng bởi sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh, bọ trĩ, thối nhũn,… xuất hiện rải rác trên rau, màu ở một vài nơi trong tỉnh mức độ thiệt hại nhỏ, diện tích bị ảnh hưởng lũy kế 70,50 ha, người dân đã phòng trừ và khắc phục kịp thời.

- Cây ăn trái: bị ảnh hưởng của sâu đục cành, ngọn, bệnh cháy lá gây hại trên xoài; sâu vẽ bùa gây hại trên cam, quýt, mức độ thiệt hại không lớn.

- Cây mía: bị sâu đục thân gây hại ở giai đoạn vươn lóng, mức độ thiệt hại không đáng kể, đã được phòng trừ và khắc phục.

1.3. Lâm nghiệp

Trồng rừng: công tác trồng rừng năm 2021 vừa kết thúc nên trong tháng 02 chưa thực hiện công tác trồng rừng năm 2022; chủ yếu đôn đốc việc tra dặm và nghiệm thu công tác trồng rừng năm 2021 tại các đơn vị.

Công tác quản lý bảo vệ rừng: khu vực rừng ngập mặn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá cây rừng và vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái pháp luật không để diễn biến phức tạp. Trong tháng 02 năm 2022 xảy ra 06 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; lũy kế từ đầu năm là 09 vụ; chủ yếu tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép.

Công tác phòng chống cháy rừng: khu vực rừng U Minh Hạ, rừng cụm đảo Hòn Khoai và các đơn vị quản lý rừng tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022; Hạt Kiểm lâm các huyện U Minh, Trần Văn Thời, các Đội Kiểm Lâm cơ động duy trì thường xuyên công tác kiểm tra các cống, đập giữ nước và tiến độ triển khai thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của các đơn vị quản lý rừng.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp:

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tháng 02/2022 giảm 4,50% so tháng trước, tăng 22,06% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất tăng 6,49% so cùng kỳ. Cụ thể từng ngành công nghiệp như sau:

- Ngành khai khoáng: chỉ số sản xuất tháng 02/2022 ước tính tăng 74,65% so tháng trước, tăng 38,84% so cùng kỳ; nguyên nhân chỉ số tháng 2 của ngành khai khoáng tăng mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm trước là do nhu cầu nhận khí từ các Nhà máy điện Cà Mau trong tháng 2 tăng cao so với tháng trước. Lũy kế 2 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất giảm 8,35% so cùng kỳ.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: chỉ số sản xuất tháng 02/2022 ước tính giảm 10,11% so tháng trước, tăng 20,82% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất tăng 8,88% so cùng kỳ. Cụ thể một số ngành chế biến chủ yếu như:

+ Ngành sản xuất chế biến thực phẩm: chỉ số sản xuất tháng 02/2022 giảm 11,83% so tháng trước, tăng 20,74% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất tăng 8,06% so cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số tháng 02 giảm so với tháng trước là do tháng 02 rơi vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022 nên một số doanh nghiệp cho tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tăng cao so với cùng kỳ năm trước là do các nước trên thế giới đã mở cửa giao thương hoạt động trở lại trong thời kỳ bình thường mới của đại dịch COVID-19. Đặc biệt,giá mặt hàng xuất khẩutômchủ lực của tỉnh tăng góp phần thúc đẩy chế biến tôm xuất khẩu tăng trưởng.

+ Ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế (chủ yếu sản xuất khí hóa lỏng): chỉ số sản xuất tháng 02/2022 ước tính tăng 74,03% so tháng trước, tăng 41,35% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất giảm 9,35% so cùng kỳ. Nguyên nhân sản lượng LPG tháng 02 tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước là do phục vụ nhu cầu tiêu dùng thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Mặt khác là do các hoạt động dịch vụ, nhà hàng ăn uống, giải trí,… đã được hoạt động trở lại nên thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ LPG trong tháng 2 tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ.

+ Ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (chủ yếu sản xuất phân đạm): chỉ số sản xuất tháng 02/2022 giảm 8,54% so tháng trước, tăng 15,86% so cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số tháng 2 giảm so với tháng trước là do nhu cầu tiêu thụ thấp vì vụ Đông Xuân đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuy nhiên, tăng so với cùng kỳ là do Phân Bón Cà Mau đã chủ động lên kế hoạch xuất khẩu để điều tiết hài hòa giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Việc xuất khẩu phân bón trong giai đoạn thấp điểm giúp giải phóng lượng cung trong nước, nâng cao hình ảnh thương hiệu Phân Bón Cà Mau trong mắt bạn hàng nước ngoài; đồng thời, duy trì sản lượng xuất khẩu ổn định, củng cố mục tiêu chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới. Lũy kế 2 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất tăng 20,03% so cùng kỳ.

- Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng: chỉ số sản xuất tháng 02/2022 tăng 13,91% so tháng trước, tăng 13,27% so cùng kỳ; nguyên nhân chỉ số tháng 2 tăng là do nhu cầu phụ tải trên hệ thống điện tăng. Do hiện nay các công ty, xí nghiệp trên phạm vi cả nước đã đồng loạt hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng sản xuất vì ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Lũy kế 2 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất giảm 12,61% so cùng kỳ.

- Ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: chỉ số sản xuất tháng 02/2022 giảm 4,25% so tháng trước, tăng 5,70% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất tăng 7,97% so cùng kỳ.

3. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

3.1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: lũy kế từ đầu năm đến ngày 22/02/2022 đạt 643,86 tỷ đồng, đạt 14,98% so dự toán ngân sách năm 2022, bằng 61,29% so cùng kỳ; trong đó: thu nội địa là 642,05 tỷ đồng, đạt 14,98% dự toán, bằng 61,16% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu là 1,81 tỷ đồng, đạt 1,58% dự toán, tăng 1,62 lần so cùng kỳ.

- Chi ngân sách địa phương: lũy kế từ đầu năm đến ngày 22/02/2022 là 1.280,25 tỷ đồng, đạt 12,05% so dự toán năm 2022, tăng 0,43% so cùng kỳ; trong đó: chi ngân sách tỉnh trong cân đối đạt 451,98 tỷ đồng, đạt 7,40% so dự toán, giảm 17,54% so cùng kỳ; chi ngân sách huyện, xã trong cân đối đạt 828,27 tỷ đồng, đạt 18,32% so dự toán, tăng 13,98% so cùng kỳ.

3.2. Hoạt động tín dụng

- Tổng nguồn vốn hoạt động tháng 02/2022 ước đạt 62.450 tỷ đồng, tăng 0,10% so tháng trước, tăng 14,20% so cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 34.960 tỷ đồng, tăng 2,26% so tháng trước, tăng 9,09% so cùng kỳ.

+ Tiền gửi tiết kiệm ước đạt 26.058 tỷ đồng, tăng 1,31% so tháng trước, tăng 4,28% so cùng kỳ.

+ Tiền gửi của các tổ chức kinh tế ước đạt 8.445 tỷ đồng, tăng 4,96% so tháng trước, tăng 29,27% so cùng kỳ.

+ Huy động kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác ước đạt 457 tỷ đồng, tăng 8,29% so tháng trước, giảm 13,12% so cùng kỳ.

Tình hình huy động vốn của các chi nhánh Ngân hàng - TCTD trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và tăng trưởng; các chi nhánh Ngân hàng - TCTD thực hiện nghiêm túc quy định mức lãi suất huy động vốn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Nguồn vốn huy động đáp ứng được 62,03% so với tổng dư nợ cho vay, giảm 5,46% so với cùng kỳ năm trước (67,49%), phần còn lại các chi nhánh Ngân hàng - TCTD tranh thủ nhận vốn điều hòa trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổng dư nợ cho vay tháng 02/2022 ước đạt 56.363 tỷ đồng, tăng 1,21% so tháng trước, tăng 18,70% so cùng kỳ. Trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 34.819 tỷ đồng, tăng 0,66% so tháng trước, tăng 27,75% so cùng kỳ; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước đạt 21.544 tỷ đồng, tăng 2,10% so tháng trước, tăng 6,51% so cùng kỳ.

4. Thương mại, giá cả

4.1. Giá cả

Chỉ số giá chung hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 02/2022 tăng 1,05% so tháng trước, tăng 0,88% so tháng 12 năm trước, tăng 1,68% so cùng kỳ. Bình quân 2 tháng năm 2022 tăng 1,79% so cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình giá cả thị trường tháng 02/2022 rơi vào thời điểm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu hàng hóa cho tiêu dùng trong và sau Tết tăng. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế sản xuất mua bán cũng thuận lợi hơn; ngoài ra, một số mặt hàng tăng giá do tác động theo thị trường của thế giới như: giá vàng, giá sắt, thép, gaz, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao,… Các mặt hàng như hoa, quả và một số loại thực phẩm tăng giá theo yếu tố mùa vụ, giá thịt heo phục hồi sau đợt dịch tả heo Châu Phi. Cụ thể tình hình giá cả các nhóm hàng trong tháng 02/2022 như sau:

- Chỉ số giá hàng lương thực giảm 0,42% so tháng trước, tăng 3,27% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá hàng thực phẩm tăng 0,90% so tháng trước, giảm 3,16% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm: giá hàng đồ uống và thuốc lá tăng 0,73% so tháng trước, tăng 2,06% so cùng kỳ; hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,27% so tháng trước, giảm 0,44% so cùng kỳ; hàng thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23% so tháng trước, tăng 3,17% so cùng kỳ; hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,97% so tháng trước, tăng 2,69% so cùng kỳ; nhóm hàng giao thông tăng 3,51% so tháng trước, tăng 15,06% so cùng kỳ (nhóm này tăng chủ yếu do giá xăng dầu tăng);...

* Giá vàng bình quân trong tháng 02/2022 là 53,93 triệu đồng/lượng (vàng 99,99%), chỉ số giá vàng tăng 2,08% so tháng trước, tăng 3,53% so tháng 12 năm trước, giảm 1,48% so cùng kỳ. Giá đồng đô la Mỹ bình quân trong tháng 02/2022 là 22.815 VN đồng/USD, chỉ số giá đồng USD giảm 0,15% so tháng trước, giảm 1,18% so tháng 12 năm trước, giảm 1,26% so cùng kỳ.

4.2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và hoạt động khách sạn, nhà hàng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 02/2022 ước đạt 4.911,89 tỷ đồng, giảm 8,47% so tháng trước, giảm 21,40% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.427,64 tỷ đồng, giảm 9,61% so tháng trước, giảm 23,84% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 10.278,08 tỷ đồng, giảm 16,17% so cùng kỳ; trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.326,07 tỷ đồng, giảm 18,03% so cùng kỳ.

Doanh thu khách sạn, nhà hàng và dịch vụ hỗ trợ du lịch tháng 02/2022 ước đạt 402,96 tỷ đồng, tăng 10,38% so tháng trước, giảm 8,01% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 768,04 tỷ đồng, giảm 26,48% so cùng kỳ.

Lượt khách lưu trú trong tháng 02/2022 ước đạt 27,03 nghìn lượt khách, tăng 7,57% so tháng trước, giảm 42,31% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 52,15 nghìn lượt khách, giảm 48,01% so cùng kỳ.

5. Hoạt động giao thông vận tải

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 02/2022 ước đạt 6.860,55 nghìn HK, tăng 28,07% so tháng trước, giảm 8,41% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 12.217,56 nghìn HK, giảm 16,88% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 02/2022 ước đạt 194.756,43 nghìn HK.km, tăng 29,30% so tháng trước, giảm 7,13% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 345.377,60 nghìn HK.km, giảm 15,92% so cùng kỳ.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 02/2022 ước đạt 263,27 nghìn tấn, tăng 2,75% so tháng trước, tăng 5,91% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 519,50 nghìn tấn, tăng 3,68% so cùng kỳ.

Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 02/2022 ước đạt 35.264,20 nghìn tấn.km, tăng 1,88% so tháng trước, tăng 6,44% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2022 ước đạt 69.878,14 nghìn tấn.km, tăng 4,39% so cùng kỳ.

II - HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục: công tác giáo dục tháng 02/2022 tập trung chủ yếu vào các công việc sau:

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau; chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức dạy và học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác bảo quản, sửa chữa tài sản trường học, xây dựng cơ sở vật chất các trường học và tiếp tục kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau; phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới xem xét tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; toàn tỉnh hiện có 315/501 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,87%. (Trong đó có 89/132 trường MN, tỷ lệ 67,42%; 147/221 trường TH, tỷ lệ 66,52%; 76/115 trường THCS, tỷ lệ 66,09% và 03/33 trường THPT, tỷ lệ 9,10%); tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá đối với các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia.

- Chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tăng cường các biện pháp dạy và học trực tiếp, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, chỉ đạo đoàn thể trong nhà trường rà soát, liên hệ những học sinh chưa đến lớp, tìm hiểu lý do, đảm bảo huy động tối đa học sinh đến trường, giúp các em theo kịp chương trình môn học theo quy định. Kịp thời nắm chặt tình hình, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn, không để học sinh nào bỏ học. Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận và an tâm cho phụ huynh đưa trẻ đến trường. Tổng hợp số liệu học sinh đến trường đến thời điểm hiện nay: cấp Mầm non 129/132 trường đạt tỷ lệ 97,73%, cấp Tiểu học tỷ lệ học sinh đến trường 89,8%, cấp Trung học phổ thông, tổng số 150/150 trường tổ chức dạy học trực tiếp, tỷ lệ học sinh đến trường 96,5%. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh, học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại trường và tại nhà.

2. Lĩnh vực lao động - việc làm, an sinh - xã hội

Lao động, việc làm và dạy nghề: lũy kế từ đầu năm toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.740/39.700 lao động, đạt 6,90% kế hoạch; trong đó: lao động trong tỉnh 470, lao động ngoài tỉnh 2.268 và lao động ngoài nước là 02.

Công tác chăm lo Tết cho các đối tượng (Người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, xã hội), người lao động: tổng kinh phí thực hiện các hoạt động thăm viếng, tặng quà cho các đối tượng chính sách, thăm viếng các đơn vị trong và ngoài tỉnh trên 79,358 tỷ đồng; trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ 7,020 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 39,314 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện 4,995 tỷ đồng; ngân sách cấp xã 0,322 tỷ đồng; các mạnh thường quân hỗ trợ 27,707 tỷ đồng; ngoài ra, vận động được gần 95,7 tấn gạo, trị giá 1,291 tỷ đồng.

3. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Hoạt động thông tin tuyên truyền: tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và của tỉnh đúng theo Kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Nông thôn mới; tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (trong tháng 02, thực hiện 04 cụm pano tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân 2022 với 256 m2 pano, gần 2.000 cờ phướn,...).

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: đoàn Cải lương Hương Tràm và đoàn Nghệ thuật Khmer tập trung xây dựng các chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương. Đặc biệt trong tháng 02 đã trực tiếp Livestream chương trình nghệ thuật chủ đề “Mùa Xuân Hy Vọng” trên trang Fanpage và kênh Youtube của đoàn Cải lương Hương Tràm.

Phong trào thể dục, thể thao: công tác đào tạo năng khiếu thể thao được duy trì tập luyện từ 11 đến 13 môn thể thao như: Cầu lông, Boxing, Quần vợt, Vovinam, Taekwondo, Kickboxing, Đua thuyền, Bóng chuyền Bãi biển, Điền kinh, Thể hình, Bóng đá U13, môn Vật, Kurash, Jujitsu với 80 vận động viên năng khiếu tập trung tập luyện thường xuyên và 51 vận động viên tuyển, trẻ (trong đó có 31 vận động viên đội tuyển tỉnh và 17 vận động viên đội trẻ tỉnh).

4. Thiên tai, cháy nổ

Thiên tai: công tác phòng chống lụt bão - khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được kiểm tra thường xuyên và duy trì có hiệu quả. Trong tháng 02/2022, xảy ra 02 đợt triều cường; 01 cơn dông lốc làm thiệt hại 01 căn nhà; 01 vụ sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài đất bị sạt lở là 7m, làm thiệt hại 01 căn nhà. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 triệu đồng. Sau khi xảy ra sự việc các ngành chức năng, cùng chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Số vụ cháy, nổ: công tác phòng, chống cháy nổ luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra thường xuyên; đồng thời, ý thức về công tác phòng, chống cháy nổ của người dân ngày càng được nâng lên. Trong tháng 02/2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy nổ.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, thiên tai và luôn cảnh báo người dân sống gần khu vực ven sông, ven biển đề phòng nguy cơ sạt lở, gió lốc nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản.

5. Tai nạn giao thông tháng 02/2022 (từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2022)

Trong tháng 02/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, tăng 01 vụ so tháng trước, không đổi so cùng kỳ; bị thương 06 người, tăng 03 người so tháng trước, tăng 04 người so cùng kỳ. Trong đó:

- Tai nạn giao thông đường bộ: tháng 02/2022 xảy ra 04 vụ, bị thương 05 người. Địa bàn xảy ra tai nạn: huyện U Minh 02 vụ, bị thương 02 người; huyện thới Bình 02 vụ, bị thương 03 người.

- Tai nạn giao thông đường thủy: tháng 02/2022 xảy ra 01 vụ, làm bị thương 01 người. Địa bàn xảy ra tai nạn là huyện Thới Bình.

6. Y tế

Công tác phòng chống bệnh dịch: trong tháng 02/2022, tình hình một số bệnh gây dịch như sau: bệnh tiêu chảy mắc 21 ca, tăng 9,50 lần so tháng trước, giảm 86,00% so cùng kỳ; bệnh sốt xuất huyết mắc 39 ca, giảm 7,14% so tháng trước, giảm 56,18% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng mắc 01 ca, không đổi so tháng trước, giảm 99,54% so cùng kỳ.

Công tác khám chữa bệnh: trong tháng 02/2022 tổng số lần khám bệnh là 226.382 lượt, giảm 12,31% so với tháng trước; bệnh nhân điều trị nội trú 10.956 lượt, giảm 34,83% so với tháng trước; ngày điều trị nội trú 86.281 ngày, giảm 22,85% so với tháng trước. Công suất sử dụng giường bệnh tại các đơn vị cụ thể như sau: 05 Bệnh viện tuyến tỉnh đạt trung bình 102%, 05 Bệnh viện đa khoa đạt trung bình 66,7%, 04 Trung tâm Y tế có giường bệnh đạt trung bình 115,3%, 07 Phòng khám đa khoa khu vực đạt trung bình 0,4%, Y tế ngành đạt 9,6%, Bệnh viện ngoài công lập đạt 44%.

Trên đây là những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022 tỉnh Cà Mau./.


Website Cục Thống kê tỉnh Cà Mau

    Tổng số lượt xem: 259
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.