Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 26/03/2022-16:11:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2022 tỉnh Trà Vinh

Đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thích ứng với tình hình dịch bệnh và ổn định sản xuất, kết quả trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo phân bổ của Bộ Y tế, đến ngày 17/3/2022: tỉnh đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 01 đạt 100,3%, mũi 02 đạt 98,7%, mũi 03 đạt 80,3%; tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi mũi 01 đạt 102,5%, mũi 02 đạt 98%; tỷ lệ tiêm chủng toàn tỉnh đạt 99,8%.

- Tình hình dịch Covid-19 tháng đầu năm được kéo giảm rõ rệt, nhưng từ tháng 02 trở đi tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại, cấp độ dịch ở một số địa phương thay đổi theo chiều hướng xấu; trong quý phát hiện 22.325 ca mắc; tử vong 138 ca (gấp đôi cùng kỳ).

- Kết quả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 17/3/2022 đã cấp phát cho 327.884 đối tượng với kinh phí 490,5 tỷ đồng, đạt 93% tổng số đối tượng.

- Vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19: đến 16/02/2022, đã tiếp nhận đóng góp của 996 tập thể và cá nhân, với tổng số tiền và hiện vật trên 75,7 tỷ đồng.

2. Tài chính, ngân hàng

Thu ngân sách ước đạt 1.070 tỷ đồng, lũy kế quý I thu 2.864 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ (thu nội địa 1.351 tỷ đồng, đạt 26,1% dự toán, thấp hơn cùng kỳ 5%). Chi ngân sách 450,54 tỷ đồng, lũy kế quý I chi 1.489,94 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng giải ngân vốn đầu tư công. Ước đến 30/3/2022, tổng vốn hoạt động của các TCTD đạt 40.500 tỷ đồng, tăng 1,20% so với cuối năm 2021, tổng dư nợ cho vay đạt 33.250 tỷ đồng, tăng 1,21% so với cuối năm 2021.

3. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Đầu năm đến nay xuống giống 64.430ha, đạt 32% kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ; thu hoạch 9.794 ha, năng suất bình quân 5,93 tấn/ha.

Tổng diện tích cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác gieo trồng từ đầu năm đến nay đạt 20.845ha, đạt 38,7% kế hoạch. Cải tạo trồng mới 105,5 ha dừa và cây ăn trái. Phát hiện sâu đầu đen hại dừa trên diện tích 8,3ha, mức độ gây hại 20-70%.

Thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2022”; dịch tả heo Châu Phi chưa được xử lý dứt điểm, đầu năm đến nay số heo nghi/mắc bệnh 3.781 con/trên tổng đàn 3.968 con.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thẩm định, công nhận mới 03 xã đạt nông thôn mới, 07 xã nông thôn mới nâng cao; tổ chức trao quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 cho 24 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Hoàn thành 100% công tác khoán bảo vệ rừng; vệ sinh phòng cháy rừng Phi lao đạt 78,7% kế hoạch. Diện tích thả nuôi thủy sản trong tháng đạt 9.939 ha, lũy kế quý I thả nuôi 24.438 ha; tổng sản lượng thủy hải sản ước đạt 40.582 tấn, 100% tàu cá đang hoạt động đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Các doanh nghiệp hoạt động khá ổn định, thích nghi với tình hình dịch bệnh, 100% công nhân làm việc trong và ngoài Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế đã trở lại làm việc sau Tết nguyên đán. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 24,4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,4% so với tháng trước; lũy kế quý I chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 24,9%, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 16,4% so với cùng kỳ.

Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường; giá cả một số loại hàng hóa thiết yếu tăng nhẹ trước, trong Tết; riêng giá xăng dầu có 03 lần điều chỉnh tăng mạnh vào các ngày 11/02/2022, ngày 21/02/2022 và ngày 11/3/2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 2.981 tỷ đồng, lũy kế quý I đạt 8.664,25 tỷ đồng, đạt 23,6% kế hoạch, giảm 20,8% so với cùng kỳ.

Tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2022; xây dựng brochure, tuyên truyền đối ngoại môi trường đầu tư, kinh doanh, kịch bản phim phục vụ xúc tiến đầu tư, Hội chợ nhân Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; xây dựng ấn phẩm tuyên truyền sản phẩm Công nghiệp nông thôn - OCOP của tỉnh.

Cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư ngoài KCN, KKT với tổng vốn đầu tư 5.761 tỷ đồng, đầu năm đến nay thu hút đầu tư được 04 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 13.617,08 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 01 dự án nhưng vốn cao hơn 9.118 tỷ đồng; chấm dứt hoạt động 03 dự án.

Trong quý, phát triển mới 113 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động 61 doanh nghiệp, giải thể 30 doanh nghiệp; so với cùng kỳ: số doanh nghiệp thành lập mới tăng 17, tạm ngừng tăng 20, hoạt động trở lại tăng 04 và giải thể giảm 01 doanh nghiệp; đăng ký giao dịch qua mạng đạt 55,1% tổng số hồ sơ. Thành lập mới 02 HTX với 17 thành viên, vốn điều lệ 02 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 3.319 tỷ đồng, đến 15/3/2022 giải ngân đạt 13,2% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 6,7% kế hoạch).

Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ (lần 1) Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thông qua Hội đồng lập quy hoạch tỉnh. Trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Định An đến năm 2040. Triển khai lập Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng) đến năm 2040.

4. Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ

Hoàn thành kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 theo khung kế hoạch thời gian năm học; hoàn thành Kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng quốc gia THPT năm học 2021-2022. Hoàn thành công tác kiểm định giáo dục tại 05 trường. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố chiếm trên 90%, không còn phòng học tạm thời; công nhận, tái công nhận 09 trường đạt chuẩn quốc gia; 9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021.

Trong quý I tuyển chọn 03 đề tài thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh, nghiệm thu 02 đề tài; phê duyệt 05 đề tài, công nhận kết quả 01 đề tài cấp tỉnh; công nhận 66 sáng kiến năm 2022.

5. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Tổ chức 05 cuộc hội thảo, 02 phiên giao dịch việc làm, tư vấn cho 13.647 lượt người, tạo việc làm mới cho 4.418 lao động, đạt 19,2% kế hoạch, đưa 07 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 0,7% kế hoạch. Cấp mới 02 giấy phép lao động và gia hạn 08 giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài.

Hoàn chỉnh Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng nghề thành Trường cao đẳng nghề đạt chuẩn quốc gia.

Giải quyết chế độ chính sách cho 362 trường hợp; thăm và tặng quà cho 46.988 lượt đối tượng chính sách; thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, đến nay đã triển khai thực hiện 1.735/1.943 căn, đạt 89,2%, giải ngân đạt 85,5%. Giải quyết trợ giúp xã hội tại cộng đồng cho 38.037 đối tượng bảo trợ xã hội.

Phát hiện 12 ca sốt xuất huyết; 03 ca tay chân miệng; 09 người nhiễm HIV; thực hiện kiểm tra liên ngành về ATTP. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khoẻ Việt Nam năm 2022 – 2025; Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025.

Tổ chức triển lãm mừng Đảng, mừng xuân năm 2022, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Du lịch phát triển khá, nhất là thời điểm Tết nguyên đán tại Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ và Khu Du lịch biển Ba Động, Thiền Viện Trúc Lâm và các công trình điện gió… Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp trở lại nên hoạt động du lịch trong tháng 3 bị ảnh hưởng khá lớn, tính chung quý I, lượt khách tham quan giảm 41,9%, tổng doanh thu du lịch giảm 25,6%.

6. Tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Rà soát, điều chỉnh phân bổ lại chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 của tỉnh. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 8/9 huyện.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông hoạt động ổn định, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và dạy học trực tuyến.

Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025. Tổ chức điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Trong quý I, thanh tra hành chính 11; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 63 cuộc, phát hiện và xử lý 31 trường hợp vi phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: tiếp 441 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết 107/231 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 46,3%.

7. Về quốc phòng, an ninh

Duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; hoàn chỉnh quy hoạch trường bắn, thao trường huấn luyện thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức giao, nhận 1.136 quân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2022 (đạt 100% chỉ tiêu).

Trong quý: xảy ra 34 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 25 vụ tội phạm về ma túy; 06 vụ tai nạn giao thông; 01 vụ cháy.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II/2022

1. Tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (tháng 5/1992 - tháng 5/2022) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch năm 2022. Tập trung triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Theo dõi, phối hợp chặt chẽ, đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Định An, Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), quy hoạch xây dựng vùng huyện...

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Theo dõi sát tình hình, diễn biến dịch Covid-19, tập trung vào đối tượng trẻ em từ 05 đến 11 tuổi chưa được tiêm vắc xin, nắm chắc tình hình học sinh, giáo viên mắc và điều trị Covid-19 để xử lý kịp thời, không để bị động.

3. Theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng. Tăng cường công tác dự tính, dự báo và phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là các biện pháp để khống chế dịch tả heo châu Phi, sâu đầu đen hại dừa; tập trung vận động, tuyên truyền tiêm phòng đàn vật nuôi. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2022).

Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn Nông thôn mới; quan tâm huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ huyện Cầu Ngang, Duyên Hải hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch Chương trình OCOP giai đoạn 2022 – 2025.

4. Theo dõi, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục sau cấp chứng nhận đầu tư; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Công bố kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Trà Vinh năm 2021. Tổ chức: Xúc tiến đầu tư, Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm Công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022. Tập trung thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 2022.

5. Hoàn tất chuyển nguồn ngân sách năm 2021 sang năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp đang vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

6. Tập trung tranh thủ thời gian dạy học trực tiếp, kết hợp linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến để kịp thời bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/7/2007 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

7. Tích cực tìm kiếm thị trường nhằm đưa lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tỉnh tuyển dụng lao động. Triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; tập trung kiểm tra, rà soát hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

8. Tích cực giám sát dịch tễ; tuyên truyền phòng, chống bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết, nhất là vào đầu mùa mưa. Tăng cường bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

9. Tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp tết cổ truyền Chôl - Chnam -Thmây năm 2022. Kiểm tra, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

10. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ VII; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; đăng cai và tham gia thi đấu các giải thể thao cấp Quốc gia năm 2022.

11. Tăng cường vai trò của Báo, Đài trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội. Kiểm tra, rà soát việc sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

12. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn; phân tích, đánh giá kết quả các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS của tỉnh. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó chú trọng giải quyết các đơn tồn, không để xảy ra các vụ khiếu kiện kéo dài.

13. Tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội./.


Website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

    Tổng số lượt xem: 544
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.