Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 11/03/2022-14:31:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang

Nội dung kiến nghị (số 38 tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP):Đề nghị trình Quốc hội bố trí đủ nguồn lực để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Trả lời:

Căn cứ Luật Đầu tư công và các Nghị quyết số: 88/2019/QH14, 120/2020/QH14, số 29/2021/QH15 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình là: 137.664,959 tỷ đồng, gồm: 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 29/2021/QH15 (và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí thêm 629,163 tỷ đồng vốn đầu tư cho thực hiện Chương trình); vốn sự nghiệp là 54.324,848 tỷ đồng. Như vậy, về tổng vốn ngân sách trung ương đã được phê duyệt đảm bảo tổng mức tối thiểu theo quy định tại các Nghị quyết số 120/2020/QH14 và 29/2021/QH15.

Đối với vốn phân bổ cho các địa phương thực hiện Chương trình sẽ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 445
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.