Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 11/03/2022-14:33:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung kiến nghị (số 27 tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP): Cử tri đồng tình việc Quốc hội thông qua các Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các địa phương: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Các Nghị quyết này được Quốc hội thông qua sẽ tạo điều kiện và động lực mới cho phát triển bứt phá nhằm khai thác, phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh, hình thành các cực tăng trưởng mới, đóng góp chung cho phát triển của cả nước và các vùng kinh tế trọng điểm. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Cử tri cho rằng trong giai đoạn này, Thành phố rất cần các nguồn lực để phục hồi phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội tiếp tục cho Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thành phố, cần nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54, theo đó kế thừa, bổ sung và phát triển từ các thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển để thực hiện lâu dài nhằm phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng, đóng góp chung cho phát triển của cả nước.

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội đã giao Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2022 và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm. Hiện nay, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tổng kết thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 54/2017/QH14, đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng những kết quả đạt được, chưa đạt, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách để tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.

Việc tiếp tục đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đồng hành, phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan trung ương tổng hợp đề xuất của Thành phố để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

  • Tổng số lượt xem: 474
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.