Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 11/03/2022-00:45:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình

Nội dung kiến nghị (số 34 tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP):Theo quy định tại Điều 151 Luật Đất đai thì UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế để tổ chức xây dựng Khu kinh tế theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng Khu kinh tế. Tại Điều 62, Luật Đất đai quy định Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm Dự án xây dựng Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế. Đồng thời, tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/8/2018 của Chính phủ hướng dẫn về việc lập quy hoạch Khu kinh tế, thành lập Khu kinh tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn lập Dự án đầu tư xây dựng đối với Khu kinh tế nên gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lập Dự án đầu tư xây dựng đối với Khu kinh tế để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Trả lời:

Theo khoản 7 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Theo Điều 151 Luật Đất đai, đất sử dụng cho khu kinh tế là diện tích đất sử dụng cho các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác phù hợp với đặc điểm của từng khu kinh tế nhằm tạo môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Căn cứ theo loại hình dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội hoặc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu chức năng trong khu kinh tế tương ứng với từng loại nguồn vốn (có thể là nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn đầu tư tư nhân hoặc đầu tư theo phương thức đối tác công tư), tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với từng loại hình dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định tại pháp luật về đầu tư tương ứng (Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư) và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Do vậy, không có văn bản hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng đối với khu kinh tế như ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Bình./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 205
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.