Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 11/03/2022-00:48:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ

Nội dung kiến nghị (số 39 tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP):Đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh Phú Thọ hàng năm được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển hợp tác xã của các Bộ, ngành, Tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế; hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới làm cơ sở chỉ đạo triển khai nhân rộng tại địa phương và hướng dẫn thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã.

Trả lời:

Trong thời gian qua, Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong cả nước. Giai đoạn 2021-2025, đầu tư hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa vào đối tượng sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Theo quy định, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có thẩm quyền xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án theo các nguyên tắc, tiêu chí quy định trong phạm vi tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ thông báo; trong đó có việc bố trí vốn hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Về hỗ trợ nguồn vốn của các bộ, ngành, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới: Tại văn bản số 8085/VPCP-NN ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương: “Cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

Trong thời gian tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong huy động các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ phát triển các hợp tác xã (bao gồm cả nguồn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, từ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế); đồng thời đề nghị các địa phương chủ động, ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án phát triển hợp tác xã theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu trên./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 221
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.