Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 30/12/2021-15:43:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

Nội dung kiến nghị (số 65 tại văn bản số 8243/VPCP-QHĐP): Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam được công nhận là xã ATK từ năm 2019 nhưng đến nay chưa được hưởng các chính sách của Nhà nước. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngoài các chính sách đang thực hiện sẽ bổ sung các chính sách mới và giao cho các Bộ, ngành chủ trì xây dựng như sau: (i) Bộ Y tế xây dựng chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng; (ii) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã ATK, vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng; (iii) Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chính sách ưu tiên thi, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, các trường quân đội, công an đối với học sinh, quân nhân và công an sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự có hộ khẩu thường trú tại các xã ATK, vùng ATK để khuyến khích con em đồng bào các dân tộc trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành mộtsốđiều củaNghị quyết số973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hộivề các nguyên tắc, tiêu chí vàđịnhmức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, đã tính điểm hỗ trợ cho các xã ATK cách mạng, trong đó bao gồm các xã ATK Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Nam được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao đã tính đến các tiêu chí xã ATK.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam căn cứ nội dung quy định tại Chỉ thị nêu trên, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chủ động cân đối ngân sách địa phương quan tâm đầu tư hỗ trợ các xã ATK, vùng ATK cách mạng tỉnh Quảng Nam phát triển kinh tế - xã hội nhằm tri ân và nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của từng địa phương; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu ATK cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến muôn đời sau như mục tiêu của Chỉ thị số 14/CT-TTg đã đề ra./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 106
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.