Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 03/03/2022-17:48:00 PM
Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Trà Vinh

Nội dung kiến nghị (số 19 tại văn bản số 19/BDN): Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm đầu tư KCN Ngũ Lạc, KCN Trà Cú để tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Ngũ Lạc. Bên cạnh đó, quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện chưa có KCN Trà Cú. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh và các cơ quan liên quan tích cực, chủ động thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng KCN để nghiên cứu, thực hiện thủ tục đầu tư, đồng thời xem xét phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng các KCN này.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 346
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.