Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 01/04/2022-09:52:00 AM
Xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
(MPI) – Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện số 290/CĐ-TTg về việc đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.