Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 01/04/2022-16:59:00 PM
Xây dựng Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch
(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư Hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Dự thảo có kết cấu 04 chương 21 điều, quy định về yêu cầu kỹ thuật, giải pháp công nghệ, quản lý vận hành của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Theo Dự thảo, cơ sở dữ liệu hồ sơ văn bản điện tử của quy hoạch được phê duyệt bao gồm: Văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; Báo cáo thẩm tra quy hoạch đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Tờ trình quyết định hoặc phê duyệt; Báo cáo quy hoạch (báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt); Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Báo cáo thẩm định quy hoạch; văn bản ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; báo cáo phản biện của tư vấn phản biện độc lập (nếu có); Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Bản quét dạng số của các sơ đồ, bản đồ quy hoạch.

Dự thảo cũng đưa ra các định dạng tài liệu, dữ liệu của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; Quy định kỹ thuật về hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian, quy định kỹ thuật về bản đồ nền, cơ sở toán học và độ chính xác của cơ sở dữ liệu bản đồ quy hoạch; Cấu trúc nội dung dữ liệu và danh mục đối tượng dữ liệu của cơ sở dữ liệu bản đồ quy hoạch; Quy cách thể hiện dữ liệu không gian của cơ sở dữ liệu bản đồ quy hoạch.

Về Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Dự thảo nêu rõ, Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là điểm đầu mối truy cập hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên mạng internet phục vụ công bố, cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch; thu thập, cập nhật dữ liệu đầu vào để lập quy hoạch; lấy ý kiến về quy hoạch; giám sát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch. Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tích hợp dịch vụ công trực tuyến về cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch. Tên miền truy cập là: vplan.mpi.gov.vn.

Hệ thống tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được quản lý tuân thủ quy định pháp luật về công nghệ thông tin và pháp luật về an ninh mạng.

Về danh mục thông tin, dữ liệu mở của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục thông tin, dữ liệu mở của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; triển khai công bố dữ liệu mở theo quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Danh mục thông tin và dữ liệu mở của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được rà soát, đánh giá và cập nhật hàng năm để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước, nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin về quy hoạch của các cá nhân, tổ chức./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1544
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.