Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 14/04/2022-16:28:00 PM
Xây dựng Đề cương báo cáo Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động (Xem tin ảnh)
(MPI) - Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xây dựng, triển khai Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động. Để hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo trước khi gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, chiều ngày 14/4/2022, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì cuộc họp về nội dung này.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Mục tiêu của Báo cáo là đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy năng suất lao động đã được ban hành, phân tích các yếu tố tác động đến năng suất lao động để xây dựng và đề xuất nội dung cụ thể thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động.

Theo dự thảo đề cương, Báo cáo sẽ tập trung đánh giá về thực trạng năng suất lao động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thúc đẩy năng suất lao động quốc gia; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình; Tổ chức thực hiện.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì trình bày dự thảo đề cương báo cáo và ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm. Đồng thời đề nghị, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung số liệu báo cáo; bám sát yêu cầu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra định hướng “tài năng, trí tuệ con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”; Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 với quan điểm “cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bảo đảm ổn định vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao”; Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động”;…

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Thứ trưởng Trần Quốc Phương yêu cầu đơn vị được giao chủ trì tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo trước khi gửi xin ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1377
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.