Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 13/04/2022-16:48:00 PM
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
(MPI) - Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Dự thảo, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 147 chỉ tiêu về đất đai, dân số; Lao động, việc làm và bình đẳng giới; Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Đầu tư và xây dựng; Tài khoản quốc gia; Tài chính công; Tiền tệ và bảo hiểm; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ; Chỉ số giá; Công nghệ thông tin và truyền thông; Khoa học và công nghệ; Giáo dục; Y tế và chăm sóc sức khỏe; Văn hóa, thể thao và du lịch; Mức sống dân cư; Trật tự, an toàn xã hội; Tư pháp; Bảo vệ môi trường.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm 48 chỉ tiêu; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm 23 chỉ tiêu về Đất đai, dân số và bình đẳng giới; Kinh tế; Xã hội, môi trường.

Nội dung mỗi chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu của chỉ tiêu thống kê và cơ quan chịu trách nhiêm thu thập, tổng hợp.

Về tổ chức thực hiện, Dự thảo quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin về các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Xây dựng kho dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, đồng bộ về thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; xây dựng hệ thống báo cáo điện tử thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đến Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tập trung báo cáo các chỉ tiêu có kỳ công bố tháng, quý.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều tra bổ sung để có thể tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê thuộc danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện nhằm phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành của các cấp địa phương./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 321
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.