Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 15/04/2022-17:02:00 PM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, vận dụng để phát triển hợp tác xã ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (Xem tin ảnh)
(MPI) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 15/4/2022, Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, vận dụng để phát triển hợp tác xã ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay” cho các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ cơ quan. Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên về KTTT và HTX.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX), là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển. Cùng với quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước, khu vực KTTT đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau. Nhìn chung, qua mỗi giai đoạn, KTTT đều có những đóng góp nhất định, là nhân tố quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc XHCN, bảo đảm an sinh xã hội cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước.

Cùng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường chính trị - kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, khu vực KTTT của nước ta vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, chưa phát huy được tối đa tiềm năng của mình trong hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên cũng như đóng góp vào phát triển đất nước. Có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân quan trọng là công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng về KTTT còn hình thức, chưa thống nhất; chưa chú trọng tổ chức thông tin, phổ biến đến Nhân dân. Đa số đảng viên, người lao động trong các HTX và hầu hết quần chúng Nhân dân chưa thấy được vai trò, vị trí của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; một bộ phận còn mang nặng mặc cảm với HTX kiểu cũ, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự phát triển của HTX kiểu mới.

Trong thời gian tới, cùng với việc nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quan điểm chỉ đạo của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực KTTT phát triển, thì điều quan trọng cần làm là phải thống nhất lý luận về KTTT, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vấn đề lý luận đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu, tìm hiểu trong quá trình tìm đường cứu nước và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Cho đến nay, những giá trị này vẫn còn ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Do vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu và tuyên truyền, phổ biến các tư tưởng này sẽ có ý nghĩa to lớn trong phát triển KTTT ở nước ta giai đoạn tới.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Hội nghị được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo trao đổi chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, vận dụng để phát triển hợp tác xã ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”; những tư tưởng chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX, từ mục đích thành lập, cách thức tổ chức, nguyên tắc hoạt động và giải pháp phát triển HTX ở Việt Nam cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vào HTX sẽ phát huy được sức mạnh tập thể với mục đích cải thiện đời sống nông dân, làm cho nông dân được ấm no, khỏe mạnh, làm cho dân giàu nước mạnh. Phát triển HTX phải được chuẩn bị chu đáo cả về tư tưởng và cán bộ, phải đi từ thấp đến cao, phải gắn liền với phát triển văn hóa và chính trị, đòi hỏi phải có sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội và có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị các đồng chí tham dự tiếp tục quán triệt và phổ biến những nội dung được trao đổi tại Hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị; tiếp thu những nội dung của Hội nghị và chủ động, nghiên cứu, vận dụng trong công tác, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở đơn vị mình để lựa chọn, xác định và tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát triển KTTT, HTX ở nước ta giai đoạn tới; đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ về quản lý và phát triển KTTT và HTX được Đảng và Chính phủ giao./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 548
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.