Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 10/08/2013-15:17:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2013 thành phố Cần Thơ
1. Sản xuất công nghiệp:
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so với tháng trước; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 4.027 tỷ đồng, tăng 11,2%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) ước thực hiện 2.348 tỷ đồng, tăng 5,9% so tháng trước. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,8%; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện 22.378,7 tỷ đồng, tăng 6,4% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định năm 1994) ước 14.337,7 tỷ đồng, đạt 52,8% KH, tăng 9,7% so cùng kỳ.
2. Thương mại - dịch vụ:
a) Giá cả, thương mại và xuất - nhập khẩu:
- Giá cả: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,69% so tháng 12 năm 2012 và bình quân tăng 3,71% so cùng kỳ; chủ yếu tăng nhóm giao thông, nhà ở và vật liệu xây dựng (trên 1%); 09 nhóm còn lại tăng nhẹ (dưới 1%) so với tháng trước.
- Về thương mại nội địa: Tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 9.703,2 tỷ đồng, tăng 2,1% so tháng trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 5.155,6 tỷ đồng, tăng 3,4%. Lũy kế trong 7 tháng, tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 66.836,7 tỷ đồng, đạt 55,7% KH, tăng 14,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 35.664,6 tỷ đồng, đạt 55,7% KH, tăng 12,9% so cùng kỳ.
- Xuất khẩu: Tình hình xuất khẩu các mặt hàng chủ lực tương đối chậm; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước thực hiện 104,6 triệu USD; lũy kế trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước thực hiện 705,3 triệu USD, đạt 48,3% KH, tăng 5,4% so cùng kỳ.
Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước thực hiện 25,5 triệu USD; nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm là 191,9 triệu USD, đạt 54,9% KH, tăng 18,2% so với cùng kỳ.
b) Giao thông vận tải: Vận chuyển hàng hóa 436,2 ngàn tấn (luân chuyển 106,1 triệu tấn.Km), vận chuyển hành khách ước thực hiện 2.033 ngàn lượt hành khách (luân chuyển 70,1 triệu lượt HK.Km). Lũy kế trong 7 tháng, thực hiện vận chuyển hàng hóa 2.719,3 ngàn tấn, đạt 46,3% KH, giảm 6,9% so với cùng kỳ (luân chuyển 728,8 triệu tấn.Km, đạt 45,3% KH, giảm 14,7%); vận chuyển hành khách ước thực hiện 14.680,2 ngàn lượt hành khách, đạt 45,5% KH, tăng 5,2% (luân chuyển 417,5 triệu lượt HK.Km, đạt 46,4% KH, tăng 0,5% so cùng kỳ).
c) Du lịch: Các doanh nghiệp du lịch đón và phục vụ 120.000 lượt khách lưu trú (trong đó khách quốc tế 16.000 lượt khách). Về hoạt động lữ hành quốc tế: đón 1.450 khách nước ngoài đến Cần Thơ; đưa 1.300 khách đi du lịch nước ngoài; về hoạt động lữ hành nội địa đón phục vụ 6.600 khách.
Lũy kế trong 7 tháng, các doanh nghiệp du lịch đón và phục vụ 694.400 lượt khách lưu trú, đạt 55,6% KH, tăng 2% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế ước đạt 119.400 lượt khách, đạt 56,9% KH, tăng 9%). Về hoạt động lữ hành quốc tế: đón 9.280 khách nước ngoài đến Cần Thơ, đạt 64% KH, tương đương so cùng kỳ; đưa 7.100 khách đi du lịch nước ngoài, đạt 61,7% KH, tương đương so cùng kỳ; về hoạt động lữ hành nội địa đón phục vụ 44.800 khách, đạt 62,2% KH, tăng 9% so với cùng kỳ; doanh thu toàn ngành ước đạt 556 tỷ đồng, đạt 57,3% KH, tăng 8% so với cùng kỳ.
d) Thông tin và Truyền thông:
Duy trì và vận hành ổn định hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống phân giải tên miền; vận hành an toàn hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, tập huấn nghiệp vụ quản lý, biên tập thông tin trên cổng, trang thông tin điện tử; đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt. Hoạt động báo chí, xuất bản phát triển theo hướng tích cực, tuyên truyền tốt các sự kiện chính trị của cả nước và thành phố; phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Sản xuất nông nghiệp:
a) Về sản xuất lúa: Thu hoạch dứt điểm 81.568,7 ha vụ lúa Hè Thu 2013, năng suất ước đạt 56,37 tạ/ha, cao hơn 3,20 tạ/ha so cùng kỳ năm 2012. Lúa Thu Đông 2013 đã gieo sạ được 65.819 ha, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tình hình thực hiện thu mua tạm trữ lúa, gạo vụ lúa Hè Thu: Tính đến ngày 26/7/2013, 19 doanh nghiệp đã thu mua được 116.875 tấn, đạt 82,89% kế hoạch (141.000 tấn; trong đó Công ty Lương thực Sông Hậu được Tổng Công ty Lương thực miền Nam phân bổ thêm 8.000 tấn qui gạo).
b) Gieo trồng cây hàng năm đến nay ước đạt 11.870 ha, đạt 87,9% KH; diện tích rau màu đã thu hoạch 10.477 ha. Chỉ đạo xây dựng và mở rộng vùng rau an toàn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông hộ.
c) Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi của thành phố biến động không đáng kể, trên địa bàn thành phố không xảy ra dịch cúm gia cầm và bệnh lở mồm long móng gia súc; ngành nông nghiệp giám sát chặt chẽ ổ dịch, tiêu độc sát trùng tại ổ dịch và xung quanh; đến nay chưa phát sinh thêm những ổ dịch mới.
d) Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thả nuôi mới được 1.345 ha (trong đó diện tích thả nuôi cá ruộng chiếm 92%, do người nuôi cá ruộng bắt đầu thả cá để chuẩn bị đón lũ về, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên); sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch 11.452 tấn (trong đó sản lượng cá tra chiếm 86%).
4. Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển:
a) Đầu tư xây dựng cơ bản:
Ước giá trị khối lượng thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 188,9 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đến ngày 25/7/2013: Giải ngân vốn ngân sách nhà nước địa phương quản lý năm 2013 thực hiện được 1.924/3.146 tỷ đồng, đạt 61,1% KH, trong đó: vốn ODA giải ngân 89,4 tỷ đồng, đạt 48,1% KH; vốn hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 84,2 tỷ đồng, đạt 57,8% KH; vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 488,7 tỷ đồng, đạt 55,4% KH; xổ số kiến thiết giải ngân 361,8 tỷ đồng, đạt 57,5% KH; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 685,5 tỷ đồng, đạt 77,2% KH.
b) Đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp:
Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 65 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký 105,9 tỷ đồng; cấp thay đổi đăng ký kinh doanh cho 181 lượt doanh nghiệp, trong đó có 37 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn tăng 237,5 tỷ đồng; 01 doanh nghiệp giảm vốn 7 tỷ đồng; thực hiện thủ tục giải thể 9 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn là 1,6 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 672 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký 1.605 tỷ đồng; cấp thay đổi đăng ký kinh doanh cho 1.294 lượt doanh nghiệp, trong đó có 193 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn tăng 1.436,2 tỷ đồng, 06 doanh nghiệp giảm vốn 37,9 tỷ đồng; thực hiện giải thể 78 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn là 202,2 tỷ đồng.
c) Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp:
Các khu công nghiệp trên địa bàn điều chỉnh 03 dự án tăng vốn 17 triệu USD. Tính đến nay, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có 204 dự án còn hiệu lực (trong đó có 183 dự án đang hoạt động, 15 dự án đang xây dựng và 06 dự án chưa triển khai) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.870 triệu USD, vốn đầu tư đã thực hiện 808,4 triệu USD, chiếm 43,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong tháng ước thực hiện 151,3 triệu USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ.
d) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
- Cấp giấy chứng nhận đầu tư 01 dự án với vốn đầu tư đăng ký 378,17 triệu USD. Tính đến tháng 7/2013, thành phố có 58 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 880,36 triệu USD, vốn thực hiện 252,57 triệu USD (vốn đầu tư thực hiện 7 tháng được 378.173 USD), chiếm 28,7% tổng vốn đăng ký; ngoài ra còn có 134 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở các địa phương trong cả nước và các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Doanh thu các doanh nghiệp ước thực hiện trong tháng đạt 29,5 triệu USD, trong đó: xuất khẩu 5,1 triệu USD, tiêu thụ nội địa 24,4 triệu USD.
- Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong tháng ước giải ngân 120.000 USD và 36,7 tỷ đồng vốn đối ứng. Lũy kế trong 7 tháng/2013 ước giải ngân 3,5 triệu USD và 76,7 tỷ đồng vốn đối ứng; tiếp nhận từ nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) cho 07 dự án với tổng giá trị 21,7 tỷ đồng (trong đó vốn viện trợ 19,5 tỷ đồng, vốn đối ứng 2,2 tỷ đồng).
5. Tài chính- ngân hàng:
a) Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 25/7/2013 là 5.493 tỷ đồng, đạt 63,42% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách địa phương 3.671,7 tỷ đồng, đạt 62,14% dự toán TW giao và đạt 47,8% dự toán HĐND thành phố giao.
b) Hoạt động ngân hàng: Tổng vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn ước đến cuối tháng 7/2013 đạt 34.900 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước, tăng 2,1% so với cuối năm 2012; nguồn vốn huy động đáp ứng 76,4% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 45.700 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cuối năm 2012. Hiện nay, các tổ chức tín dụng thực hiện mức lãi suất cho vay phổ biến đối với 05 lĩnh vực ưu tiên khoảng 8-9%/năm; cho vay sản xuất kinh doanh khoảng 9-11%/năm đối với ngắn hạn, 11-13%/năm đối với trung, dài hạn.
6. Khoa học và công nghệ:
Thực hiện kiểm tra tiến độ 03 đề tài và nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học; hướng dẫn và thực hiện thủ tục liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 29 trường hợp (26 trường hợp về nhãn hiệu, 02 sáng chế và 01 bản quyền tác giả). Kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; đồng thời, tiến hành kiểm định 2.307 phương tiện đo các loại, với số phương tiện được hiệu chuẩn là 396 cái, kiểm nghiệm 940 mẫu hàng hóa với 3.271 chỉ tiêu chất lượng.
7. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới:
a) Tài nguyên và Môi trường:
- Chỉ đạo các quận, huyện rà soát, đề xuất việc lập bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất quận, huyện hàng năm.
- Tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu, đến ngày 01/7/2013, đã cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đạt 132.919 ha, đạt 97,4% diện tích phải cấp; còn 2,6% phấn đấu hoàn thành vào tháng 10 năm 2013.
- Tăng cường kiểm tra tình hình thu hồi 5% - 10% quỹ đất các dự án, kiểm tra tình hình quản lý đất công; lũy kế kiểm tra, quản lý đến nay là 44 khu với diện tích 482.049 m2, lũy kế bàn giao 19 khu với diện tích 257.861 m2. Công tác thu hồi 10% quỹ đất và bố trí tái định cư đã tiếp nhận 144 nền, đã giao hết 144 nền với diện tích 10.130 m2.
- Tiếp tục thực hiện các dự án: Quy hoạch tài nguyên nước mặt; nước ngầm; khoáng sản; dự án “Nâng cao khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ để ứng phó với xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu gây ra”. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường trên địa bàn thành phố.
b) Xây dựng nông thôn mới:
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 36 xã trên địa bàn thành phố; 02 xã điểm đang khẩn trương thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí; đồng thời tiếp tục nâng chất, củng cố các tiêu chí đã đạt. Tổ chức 22 lớp tập huấn về “Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn” tại các huyện: Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra kiến thức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 36 xã.
8. Văn hóa - xã hội:
a) Giáo dục - Đào tạo:
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên các cấp học, bậc học. Xét tuyển vào lớp 1, lớp 6 đúng chỉ tiêu, quy chế và tổ chức tuyển sinh lớp 10 nghiêm túc và hiệu quả. Trong 7 tháng đầu năm đã công nhận 07 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 35% KH, nâng tổng số có 86/421 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 20,4%.Tổ chức các đợt thi tuyển sinh đại học cụm thi thành phố Cần Thơ đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác hè.
b) Lao động - Thương binh và Xã hội:
Trong tháng, có 135 lượt doanh nghiệp đăng ký sử dụng 1.479 lao động; giải quyết việc làm cho 2.954 lao động; đào tạo nghề cho 3.000 lao động; khai giảng 17 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn các quận, huyện. Trong 7 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 30.703 lao động, đạt 61,4% KH; chương trình cho vay giải quyết việc làm đã giải ngân 199 dự án với số vốn 3,79 tỷ đồng, tạo việc làm cho 948 lao động; đào tạo nghề cho 25.458 lao động trình độ sơ cấp và chứng chỉ nghề, đạt 68,8% KH; đã khai giảng 65 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn các quận, huyện. Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo.
c) Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:
Tình hình dịch bệnh ổn định, không xảy ra vụ dịch nguy hiểm. Ngành y tế tổ chức giám sát định kỳ công tác tiêm chủng mở rộng; giám sát, xử lý cas bệnh mới sốt xuất huyết và tay chân miệng; giám sát trong và sau chiến dịch diệt lăng quăng đợt II lần 2 tại các xã, phường trên địa bàn; tổ chức Hội nghị về kế hoạch hỗ trợ xây dựng thành phố 03 không: không có người nhiễm mới HIV/AIDS, không có người tử vong mới do AIDS, không có sự kỳ thị phân biệt đối xử với người có liên quan đến HIV/AIDS.
d) Công tác chăm sóc trẻ em - bình đẳng giới:
Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực hiện quyền vui chơi, giải trí của trẻ em” năm 2013; chọn 20 em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bảo trợ dài hạn; lập danh sách 206 em vượt khó học giỏi cấp học bổng năm học 2013 - 2014; chọn 15 em có hoàn cảnh đặc biệt nhận học bổng “Cùng hòa nhịp yêu thương”. Hướng dẫn thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới năm 2013; xây dựng Kế hoạch Liên tịch thực hiện mô hình hỗ trợ 05 xã, phường xây dựng sửa đổi quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.
đ) Hoạt động Văn hóa - Thể dục thể thao:
- Tổ chức chương trình văn nghệ Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp, 53 năm ngày Du lịch Việt Nam; tổ chức phục vụ tốt khách tham quan tại Bảo tàng, Di tích Khám lớn Cần Thơ, triển lãm trưng bày chuyên đề “Phụ nữ Cần Thơ trong kháng chiến” tại Bảo tàng thành phố; thực hiện dự án bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc chương trình mục tiêu quốc gia “Nhạc lễ Triều Châu” và “Lễ tống phong của người Việt ở thành phố Cần Thơ”. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, kiểm tra các hoạt động quảng cáo, đảm bảo vẽ mỹ quan đô thị.
- Cử các đội tuyển tham dự: Giải Judo Trẻ - Thiếu niên toàn quốc, kết quả đạt 02 HCV - 02 HCB - 01 HCĐ, xếp hạng 3/24 đội và 02 HCV - 01 HCB - 03 HCĐ, xếp hạng 8/24 đội (thiếu niên); Cúp Karatedo các CLB toàn quốc, kết quả đạt 06 HCV - 03 HCB - 02 HCĐ, xếp hạng 2/60 đội; giải Vovinam Trẻ toàn quốc, kết quả đạt 10 HCV - 04 HCB - 07 HCĐ, xếp hạng 2/30 đội; giải Vovinam vô địch thế giới, kết quả đạt 02 HCV; VĐV Phạm Lê Thảo Nguyên tham gia đội tuyển Cờ vua Việt Nam tham dự Asian Indoor Games tại Hàn Quốc, kết quả đạt 01 HCV - 01 HCĐ nội dung cờ chớp và cờ nhanh đồng đội.
9. Công tác Tư pháp:
Thực hiện công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên, góp phần vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của thành phố. Tổ chức thành công Hội nghị triển các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua. Tiếp tục theo dõi tổ chức hoạt động mô hình quán cà phê pháp luật tại xã Thới Đông; câu lạc bộ pháp luật tại quận Cái Răng và tình hình thực hiện “Ngày pháp luật” tại các đơn vị, địa phương.Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân.
10. Cải cách hành chính:
Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính đợt I năm 2013, đã kiểm tra 05 đơn vị; kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã tại quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Tổ chức định kỳ Chương trình gặp gỡ và đối thoại trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. Tăng cường công tác quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch; đã tổ chức mở 02 lớp tập huấn kỹ nãng cho 113 công chức, viên chức các sở, ban ngành thành phố và UBND các quận, huyện.
11. Công tác Tôn giáo - Dân tộc:
Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn diễn ra phong phú, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân theo quy định của pháp luật; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng ĐBSCL giai đoạn 2013 - 2015 và Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015./.

Website Cần Thơ

    Tổng số lượt xem: 1152
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.