Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 18/05/2022-12:33:00 PM
Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW
(MPI) – Ngày 18/5/2022, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong những điểm cầu trực tuyến kết nối với điểm cầu chính của Văn phòng Trung ương Đảng.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu các bộ, ngành, địa phương nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nhằm sớm đưa Nghị quyết số 06-NQ/TW vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nghị quyết 06-NQ/TW được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đô thị hóa và phát triển đô thị cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp, nông thôn là những động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để đạt được những mục tiêu đề ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Nghị quyết quy định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới về hoàn thiện các thể chế, chính sách quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị theo định hướng, đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và tính tiên phong dẫn dắt mọi hoạt động, với định hướng về phát triển đô thị phải gắn với yêu cầu liên quan đến tăng trưởng xanh phát triển bền vững hơn.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu các ý kiến làm rõ thêm những nội dung trong Nghị quyết số 06-NQ/TW; tầm quan trọng của Nghị quyết, quyết tâm của người đứng đầu trong việc triển khai Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; cung cấp thêm các luận cứ giúp cho các bộ, ngành, địa phương để xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách cũng như xây dựng chương trình hành động thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết và trách nhiệm. Đồng thời gợi mở thêm một số nội dung để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, cần phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết quan trọng này; quá trình đô thị hóa là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng hiệu lực, hiệu quả, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Do vậy, phải sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, thưc hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể. Bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí, các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và định kỳ kiểm tra, đánh giá.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân, Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3666
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.