Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022
English
a A
Ngày 19/05/2022-08:50:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
(MPI) - Ngày 18/5/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 939/QĐ-BKHĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Cụ thể, Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 03 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài (công bố tại Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021) gồm 11 TTHC; lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018) có 01 TTHC; Lĩnh vực đấu thầu gồm: đấu thầu lựa chọn nhà thầu (công bố tại Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019; Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019 và Quyết định số 39B/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022), có 07 TTHC.

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 04 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (công bố tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 và Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019) gồm 02 TTHC: Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam (công bố tại Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021) gồm 10 TTHC; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đối với công ty TTHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 gồm 03 TTHC.

Về lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (công bố tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 là 03 TTHC; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 và Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022 là 09 TTHC.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 995/QĐBKHĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm niêm yết Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Quyết định tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sợ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 259
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.