Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022
English
a A
Ngày 20/05/2022-14:17:00 PM
Danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
(MPI) - Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 4499/TTg-KTTH gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3288/BC-BKHĐT ngày 19/5/2022 về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cơ bản thông qua đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3288/BKHĐT-TH về phương án dự kiến danh mục và mức vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án của Chương trình. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát kỹ phương án phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trước khi thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án, bảo đảm theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, thông tin, số liệu thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các dự án quan trọng quốc gia thực hiện thông báo vốn cho Bộ Giao thông vận tải để làm chủ trương đầu tư như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc thông báo vốn cho các dự án giao thông (cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19 - Km53; cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; Quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80 và cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng) sẽ xem xét sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản thực hiện các dự án đầu tư công như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3288/BC-BKHĐT nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 3060/VPCP-CN ngày 18/5/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ đối với số vốn còn lại chưa đủ điều kiện thông báo vốn. Tổng hợp nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã đủ thủ tục đầu tư, điều kiện giao kế hoạch vốn theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trước ngày 30/6/2022 trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 256
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.