Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 16/06/2022-17:25:00 PM
Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch
(MPI) - Chiều ngày 16/6/2022, tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, có 482 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 96,79%), trong đó có 475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua toàn bộ Nghị quyết (chiếm tỷ lệ 95,38%). Số đại biểu không tán thành với việc thông qua Nghị quyết là 3 đại biểu (chiếm tỷ lệ 0,60%); số đại biểu không biểu quyết là 04 đại biểu (chiếm tỷ lệ 0,80%).

Trước đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Về đánh giá kết quả thực hiện (Điều 1), có ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung: quy trình, thủ tục điều chỉnh các quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập mới quy hoạch sẽ dẫn đến việc điều chỉnh quy hoạch cấp thấp hơn được phê duyệt trước để bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp cao hơn được phê duyệt sẽ mất rất nhiều thời gian; việc tích hợp nhiều nội dung đa ngành trên một bản quy hoạch gây khó khăn cho công tác tuyển chọn tư vấn; việc bỏ quy hoạch sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực của nền kinh tế là chưa hợp lý, gây bị động, lúng túng trong phát triển các sản phẩm. Một số ý kiến đề nghị thể hiện lại nội dung về đánh giá nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; bổ sung đánh giá nguyên nhân từ các quy định pháp luật. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị chỉnh lý và lược bỏ bớt các từ, cụm từ, nội dung trùng lặp bảo đảm ngắn gọn, súc tích. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện như tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết.

Về cho phép Chính phủ quy định chi tiết quy trình lập quy hoạch, các loại sơ đồ, bản đồ quy hoạch kèm theo hồ sơ phê duyệt quy hoạch và việc phân kỳ đầu tư quy định tại điểm a khoản 1, có ý kiến đề nghị cần làm rõ, cụ thể việc phân kỳ đầu tư trong quy hoạch; theo đó cần xác định rõ tính chất các dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch tỉnh, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho biết, việc triển khai công trình, dự án được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch cũng không giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Do đó, để xử lý vấn đề nêu trên, tại điểm a khoản 1 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết đã cho phép Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt tại Điều 45 của Luật Quy hoạch, trong đó quy định định hướng việc phân kỳ đầu tư triển khai các công trình, dự án.

Theo quy định tại điểm o khoản 2 Điều 27 của Luật Quy hoạch, nội dung quy hoạch tỉnh bao gồm danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện. Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Quy hoạch, nội dung quy hoạch tỉnh thể hiện các dự án cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch vùng. Mặt khác, theo quy định tại khoản 8 Điều 4 của Luật Quy hoạch, một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động quy hoạch là phải bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước. Do vậy, việc xây dựng danh mục dự án trong quy hoạch tỉnh phải bảo đảm tuân thủ các quy định nói trên.

Về cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn quy định tại điểm b khoản 1, để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, tại điểm b khoản 1 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết đã cho phép người có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn để lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa lựa chọn được nhà thầu và trình tự, thủ tục chỉ định thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết cũng đã quy định trách nhiệm của “Người có thẩm quyền quyết định lựa chọn nhà thầu” để bảo đảm sự linh hoạt, chủ động gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc lựa chọn chất lượng đơn vị tư vấn đáp ứng được yêu cầu về tiến độ. Quy định này cũng tương tự với cơ chế cho phép chỉ định thầu đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, theo Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022-2023, dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023). Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục chỉ định thầu bảo đảm phù hợp và khả thi.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có tư cách pháp nhân và phải đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của Chính phủ. Hiện nay, nội dung này cũng đã được quy định chi tiết tại Điều 4 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Đồng thời tại điểm d khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết đã giao cho Chính phủ chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch. Do đó, quy định về tiêu chí, điều kiện năng lực hành nghề của tổ chức tư vấn lập quy hoạch sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi Nghị định số 37/2019/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với từng loại quy hoạch.

Báo cáo cũng làm rõ thêm các ý kiến về cho phép lập đồng thời các quy hoạch sẽ gây khó khăn cho các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân khi đã thực hiện theo các quy hoạch được phê duyệt trước, sau đó phải điều chỉnh theo quy hoạch mới, điều này dẫn đến các thất thoát, lãng phí và gây ra khiếu nại, khiếu kiện của người dân và doanh nghiệp; bổ sung quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn được áp dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn trong trường hợp phải điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch cấp trên được phê duyệt sau; bổ sung việc triển khai đồng thời các cấp độ quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 để tháo gỡ khó khăn cho các thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời đề nghị chỉnh sửa quy trình điều chỉnh quy hoạch theo hướng “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch rà soát nội dung mâu thuẫn cần điều chỉnh; lập báo cáo điều chỉnh quy hoạch kèm theo dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan thẩm định về nội dung cần điều chỉnh”.

Về thời hạn hoàn thành các quy hoạch quy định tại điểm b khoản 2, có ý kiến đề nghị cân nhắc thời hạn hoàn thành các quy hoạch tại điểm b khoản 2 bảo đảm phù hợp và khả thi, không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng quy hoạch; đồng thời nhiều ý kiến đề nghị chỉnh sửa lại như sau: “hoàn thành các quy hoạch ngành hạ tầng quan trọng trong năm 2022; phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia còn lại, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh trong năm 2023 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các quy hoạch”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định rõ: “phấn đấu cơ bản hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2022”. Do đó, để bảo đảm tuân thủ đúng định hướng của Đảng, vừa bảo đảm tính linh hoạt, khả thi, đúng trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên trong triển khai thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép được thể hiện như tại dự thảo Nghị quyết.

Về kiến nghị bổ sung Phụ lục Danh mục các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng quan trọng đến ngày 31/12/2022 phải hoàn thành, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, tại điểm b khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết đã giao Chính phủ xây dựng kế hoạch, lộ trình lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo Luật Quy hoạch; đồng thời quy định thời hạn phải hoàn thành các quy hoạch ngành quốc gia quan trọng trong năm 2022, phấn đấu cơ bản hoàn thành quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia còn lại trong năm 2022. Do đó, để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong điều hành của Chính phủ, đề nghị Quốc hội cho phép không bổ sung nội dung này tại dự thảo Nghị quyết.

Về đề nghị giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đề nghị quy định thời gian cụ thể việc tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy hoạch. Đồng thời, đề nghị quy định cụ thể thời gian thực hiện giải pháp tại Điều 2 và Điều 3, Báo cáo nêu rõ, tại khoản 3 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết đã giao Chính phủ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy hoạch để sớm kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, việc không quy định cụ thể thời hạn thực hiện giải pháp tại Điều 2 và Điều 3 cũng chính là để Chính phủ có đủ điều kiện đánh giá khách quan, toàn diện các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan đến quy hoạch, trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, sửa đổi các luật vào thời điểm thích hợp.

Ngoài những nội dung chính nêu trên, đối với những góp ý về từ ngữ, kỹ thuật văn bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, tiếp thu và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1190
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.