Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 28/06/2022-12:10:00 PM
Chi bộ Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025
(MPI) - Với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, sáng ngày 28/6/2022, Chi bộ Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025.
Đại hội làm lễ Chào cờ. Ảnh: MPI

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Thu Lan và đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Tin học.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2022-2025 được tiến hành trong không khí cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cán bộ, đảng viên của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước ta vừa mở cửa trở lại phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Đại hội đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đánh giá những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của đảng ủy cấp trên và Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội được nghe đồng chí Nguyễn Như Sơn, Bí thư Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày Báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trung tâm Tin học luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành được khối lượng công việc lớn. Trên các mặt công việc đều đạt nhiều kết quả vượt bậc. Đặc biệt, Trung tâm Tin học đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ. Việc phối hợp tốt với các đơn vị trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến đã giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ thông qua ứng dụng các công nghệ hiện đại, mang lại hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong 02 năm qua.

Chi bộ Trung tâm thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và trong công tác Đảng, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và đã đạt được những kết quả tích cực. Các kết quả hoạt động của Chi bộ, tập thể Chi ủy đã được Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, đánh giá cao và trong các năm của nhiệm kỳ đều được tặng Giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Như Sơn, Bí thư Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: MPI

Với vai trò là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, tập thể Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc lãnh đạo toàn Trung tâm, trong đó các đảng viên là lực lượng nòng cốt chủ trì, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, cụ thể là các kết quả về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; Quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; Quản lý thống nhất và vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Bộ; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu điện tử của Bộ; Xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ; Tổ chức, quản lý, công bố thông tin chính thức, tích hợp thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử được giao phụ trách; Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng về ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống luôn được Chi bộ Trung tâm Tin học coi trọng; việc triển khai, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan được triển khai nghiêm túc; thực hiện tốt việc đổi mới, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và nâng cao chất lượng học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Chi bộ Trung tâm Tin học nhận thức được tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; đảm bảo giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chi bộ đã lãnh đạo, đôn đốc Đoàn Thanh niên và Công đoàn Trung tâm thực hiện chương trình công tác đã đề ra; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm; khích lệ, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hưởng ứng, tham gia phong trào do Bộ phát động; động viên tinh thần làm việc của các cán bộ trong đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong Trung tâm. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Nguyễn Như Sơn cho biết, Chi bộ Trung tâm Tin học tiếp tục xây dựng Chi bộ Trung tâm trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2022-2025, góp phần thực hiện thằng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác phối hợp giữa Chi ủy với Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: MPI

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm Tin học trong công tác Đảng, công tác chỉ đạo của Chi ủy và lãnh đạo Trung tâm trong thời gian qua. Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy đã phân tích đúng đắn yêu cầu thực tế và tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Với tinh thần trách nhiệm cao, Chi ủy đã tổng hợp, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những vấn đề cần khắc phục và xây dựng phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Trung tâm Tin học là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Trung tâm Tin học đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc lãnh đạo toàn thể Trung tâm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, với nhiều kết quả nổi bật như: Tổ chức xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ; Tổ chức xây dựng, duy trì, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; Quản lý thống nhất và vận hành Trung tâm dữ liệu của Bộ, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông của Bộ; Xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu điện tử của Bộ.

Trung tâm Tin học cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ trong triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ tham mưu với Lãnh đạo Bộ về thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các lĩnh vực công tác của Bộ cũng như toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư; Thực hiện đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác chuyên môn, đẩy mạnh tin học hóa nhằm công khai minh bạch thông tin và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng đã góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, Chi bộ Trung tâm Tin học là chi bộ tiêu biểu, được đánh giá cao về công tác xây dựng Đảng. Mặc dù số lượng đảng viên trong Chi bộ không nhiều (11 đảng viên) nhưng Chi ủy đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và hiệu quả phối hợp để hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ công tác. Qua các đợt kiểm tra chuyên đề và giám sát thường xuyên, Đảng ủy cơ quan ghi nhận và tuyên dương Chi bộ Trung tâm Tin học trong nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đảng. Chi bộ luôn nghiêm túc trong thực hiện các nội dung công tác Đảng và đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều mô hình tiêu biểu.

Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh việc phát huy các kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị nghị Trung tâm Tin học tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng Chi bộ, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Trung tâm, yêu cầu của việc ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công tác chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai nhiệm vụ.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoàn thành tốt các hoạt động đoàn thể, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống và nâng cao trình độ, năng lực công tác của người lao động, đặc biệt là cán bộ trẻ, góp phần xây dựng môi trường văn minh, tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cũng đề nghị các đảng bộ, chi bộ tham dự Đại hội điểm quán triệt tinh thần các văn bản hướng dẫn để tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đạt chất lượng và đảm bảo hoàn thành theo theo mốc thời gian đã quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan tặng hoa chúc mừng Chi ủy Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: MPI

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1167
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.