Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 30/06/2022-08:18:00 AM
Xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf)
(MPI) – Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 6 Mục II Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. Dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến.
Nguồn: MPI

Theo đó, dự thảo Thông tư được ban hành sẽ hướng dẫn thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng mới dự án sân gôn gồm đường gôn và công trình phụ trợ theo hình thức đấu thầu quy định tại Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Điều kiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn bao gồm: Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật. Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Danh mục dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn phải lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án.

Danh mục dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn phải tổ chức đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Mức tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu được căn cứ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm và phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 4 tại Thông tư. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật bao gồm: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, sự phù hợp của mục tiêu dự án do nhà đầu tư đề xuất với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Phương pháp đánh giá về kỹ thuật, sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết.

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về tài chính – thương mại bao gồm: Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính – thương mại (Tiêu chuẩn về tổng chi phí thực hiện dự án, tiêu chuẩn về giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cự) và phương pháp đánh giá về tài chính – thương mại.

Dự thảo Thông tư đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 822
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.