Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 04/07/2022-17:24:00 PM
Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn
(MPI) - Kết luận tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vào chiều ngày 04/7/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị Báo cáo tổng hợp với các nội dung đúng, trúng vấn đề và nhấn mạnh, thông điệp chính là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, các bộ, ngành và địa phương đã bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; bám sát thực tiễn với phương châm “đoàn kết kỉ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” để chỉ đạo, điều hành một cách khoa học và đồng bộ các nhiệm vụ được phân công.

Trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ, đất nước đã đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như: kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện; vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đất nước được củng cố, tăng cường.

Những kết quả đạt được là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống Chính trị, ủng hộ của Quốc hội, sự tham gia của Chính phủ cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng lòng của người dân và sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Về kết quả cụ thể, dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc khi đất nước đã mở cửa nền kinh tế vào ngày 15/3/2022, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng…

Về kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, các ý kiến tại Hội nghị thống nhất đánh giá tăng trưởng kinh tế đạt mức ấn tượng khi GDP quý II/2022 đạt 7,72% và GDP 6 tháng năm 2022 tăng 6,42%; kinh tế đang phục hồi toàn diện, 44/63 tỉnh, thành phố tăng trưởng trên 6%.

Các cân đối lớn được bảo đảm như thu ngân sách Nhà nước 6 tháng tăng 18,8%, ước đạt 66,1% dự toán; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4%, xuất siêu 710 triệu USD; an ninh lương thực được bảo đảm; đáp ứng đủ điện, xăng dầu; cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu, thị trường lao động phục hồi nhanh.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế phát triển ổn định, nhiều ngành phục hồi nhanh như nông, lâm nghiệp, thủy sản, xuất khẩu nông sản đạt 28 tỷ USD, tăng 13.9% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp phục hồi tốt, tính chung 6 tháng tăng 8,48%. Thương mại, dịch vụ là điểm sáng và động lực tăng trưởng.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng khá, 6 tháng đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện 6 tháng đạt trên 10 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua và tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Tình hình phát triển doanh nghiệp khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong 6 tháng là gần 117.000 doanh nghiệp, tăng 25,4% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí sôi động trở lại.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng; đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng với những thành tựu, kết quả của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chỉ số công khai minh bạch ngân sách năm 2021 tăng 9 bậc so với 2019, xếp thứ 68/120 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các tổ chức quốc tế WB, IMF, ADB dự báo kinh tế Việt Nam có triển vọng tốt trong năm 2022.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương vào kết quả chung của cả nước, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến động, rủi ro như giá xăng dầu tăng, áp lực lạm phát, rủi ro trên thị trường tài chính, chứng khoán,…; giải ngân đầu tư công còn nhiều vướng mắc, việc triển khai 3 chương trình mục tiêu cần tiếp tục rà soát; hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khan; thu hút đăng ký vốn FDI cần được cải thiện tốt hơn để không ảnh hưởng tới trung và dài hạn.

Thủ tướng đã nêu ra một số bài học kinh nghiệm như cần nghiêm túc quán triệt thực hiện chính sách, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; phát huy tính tự lực tự cường, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tích cực hội nhập kinh tế - xã hội; kế thừa, phát huy những bài học hay, kinh nghiệm quý của nhiều nhiệm kỳ vừa qua; nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất; giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị trong nước.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn

Đánh giá nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm là nặng nề, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo chung là tuyệt đối không chủ quan, lơ là, luôn giữ vững nguyên tắc cơ bản nhưng chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, biến nguy thành cơ, tận dụng tốt cơ hội để phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo, các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của địa phương; thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội.

Thông điệp chính là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng Đề án bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng. Các ý kiến tại Hội nghị cũng thống nhất với kịch bản tăng trưởng GDP để phấn đấu đạt 7% trong năm nay.

Thủ tướng đề nghị, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn và thận trọng, bảo đảm ổn định tỷ giá, lãi suất, thị trường ngoại hối, tiền tệ, tín dụng, tập trung tín dụng cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên sử dụng chính sách tài khóa hợp lý, bảo đảm hiệu quả như phí, thuế, lệ phí, tăng đầu tư công…,

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, quy hoạch, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương hoàn thiện Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển, ba chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết về phát triển vùng và các dự án giao thông trọng điểm. Khẩn trương xây dựng Đề án huy động nguồn lực cho Chương trình và các danh mục các dự án thuộc Chương trình phục hồi.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ động làm tốt công tác thông tin, truyền thông để người dân nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật; xử lý nghiêm các vi phạm./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 792
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.