Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 29/05/2022-15:58:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022 của tỉnh Ninh Bình

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong tháng là tập trung chăm sóc lúa và các loại cây màu; phòng trừ dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi; triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2022 đạt hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng và phòng chống dịch bệnh trên thuỷ sản.

1.1. Nông nghiệp

a) Trồng trọt

Vụ Đông Xuân năm 2022,năng suất cây lúa ước đạt 66,64 tạ/ha, giảm 0,25% (giảm 0,17 tạ/ha) so với cùng vụ năm trước. Nguyên nhân giảm năng suất lúa do ảnh hưởng của thời tiết, đầu vụ xuất hiện nhiều đợt rét đậm và rét hại kéo dài, nền nhiệt xuống thấp đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Đến ngày 18/5, diện tích lúa đã trỗ đạt 16,5 nghìn ha, bằng 41,5% diện tích lúa đã cấy;trong tháng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tập trung thu hoạch diện tích lúa ngoài đê để tránh lũ Tiểu mãn, diện tích lúa thu hoạch toàn tỉnh đạt0,7 nghìn ha, bằng 1,8% diện tích lúa đã cấy.

Tình hình sâu bệnh: Các loại sâu bệnh xuất hiện hiện rải rác trên các diện tích lúa đã cấy, mức độ hại nhẹ.Đến ngày 18/5, toàn tỉnh có 2,5 ha bị nhiễm đạo ôn cổ bông, 43 ha bị nhiễm bạc lá, diện tích lúa cỏ 952 ha.

Trong tháng, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các loại cây màu; đẩy mạnh thu hoạch diện tích lúa ngoài đê còn lại để tránh bị ảnh hưởng của mưa lũ.

b) Chăn nuôi

Tại thời điểm báo cáo,tổng đàn trâu và bò ước đạt gần 49,6 nghìn con, tăng 0,75% (+ 0,37 nghìn con) so với cùng thời điểm năm trước, trong đó: đàn trâu tăng 0,2% (+ 0,02 nghìn con); đàn bò tăng 0,9% (+ 0,35 nghìn con). Tổng đàn lợn ước đạt 269,5 nghìn con, tăng 2,3% (+ 6,0 nghìn con). Đàn gia cầm ước đạt 6,03 triệu con, tăng 2,0% (+ 0,1 triệu con), trong đó đàn gà ước đạt 4,2 triệu con, tăng 1,6% (+ 0,06 triệu con).

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng, đàn trâu, bò và gia cầm phát triển tốt, không bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Dịch tả lợn Châu phi có xu hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều ổ dịch mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 55 xã thuộc 8 huyện, thành phố dịch bệnh chưa qua 21 ngày.Nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng dịch bệnh tái phát trở lại là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm đúng mức; công tác tổ chức tiêu hủy, xử lý dịch bệnh chưa triệt để, việc quản lý tái đàn lợn chưa chặt chẽ...

Số lượng lợn tiêu hủy tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 23/5/2022 trên địa bàn toàn tỉnh là 7.032 con với trọng lượng tiêu hủy 320,3 tấn.

Kết quả tiêm phòngvụ Xuân - Hè:Tính đến ngày 20/5/2022 đã tổ chức tiêm phòng được các loại văcxin như sau:vắc xin dại 41,5 nghìn liều đạt 91,1%; vắc xin viêm da nổi cục 27 nghìn liều đạt 76,7%; vắc xin cúm gia cầm 2,71 triệu liều đạt 98,4% kế hoạch trong diện tiêm phòng.

1.2. Lâm nghiệp

Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng thường xuyên được quan tâm, các ngành chức năng luôn phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, ngày 25/4 tại xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp đã xảy ra 1 vụ cháy rừng với diện tích khoảng 0,061 ha, trong đó: diện tích núi đá không có cây thảm thực vật là 0,024 ha; diện tích rừng núi đá bị thiệt hại là 0,037 ha.

Trong tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 16 ha, giảm 29,8% so với cùng kỳ năm trước (- 6,8 ha); sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1,7 nghìn m3, giảm 19,0% (- 0,4 nghìn m3); sản lượng củi khai thác đạt 2,2 nghìn ste, giảm 20,2% (- 0,6 nghìn ste). Số cây trồng phân tán trong tháng ước đạt 50,8 nghìn cây, tăng 38,7% (+ 14,2 nghìn cây). Tính chung lại, trong 5 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng trồng mới ước đạt 83 ha, giảm 35,2% (- 45 ha); sản lượng gỗ khai thác ước đạt 9,3 nghìn m3, giảm 10,8% (- 1,1 nghìn m3); sản lượng củi khai thác đạt 10,8 nghìn ste, giảm 15,9% (- 2,0 nghìn ste). Số cây trồng phân tán ước đạt 439,6 nghìn cây, tăng 8,6% (+ 33,6 nghìn cây).

1.3. Thủy sản

Sản xuất thủy sản trong tháng phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Thời tiết rét bất thường đầu thángđãảnh hưởng tới hoạt động sản xuất ngao giống do sản xuất ở ngoài trời;sản xuất hàu giốngphát triển tốt.

Sản lượng thủy sản tháng Năm ước đạt 5,3 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4,8 nghìn tấn,tăng 6,6%; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 0,5 nghìn tấn, giảm 4,7%.

Sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 26,5 nghìn tấn, tăng 5,1% (+ 1,3 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 23,8 nghìn tấn, tăng 6,0% (+ 1,4 nghìn tấn); sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 2,7 nghìn tấn, giảm 2,3% (- 0,1 nghìn tấn).

2. Sản xuất công nghiệp

Trong tháng, tình hình sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực công nghiệp trọng điểm của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào, không tuyển đủ số lượng công nhân theo yêu cầu, khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, một số nhà máy phải tạm dừng sản xuất để tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lớn... Sản xuất công nghiệp trong tháng Năm và 05 tháng 2022 vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không cao.

Chỉ số công nghiệp (IIP):Chỉ số IIP tháng Năm toàn tỉnh ước tính tăng 1,68% so với tháng 5/2021. Trong đó, khai khoáng giảm 11,08%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,70%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,09%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 10,1%.

So với tháng trước, chỉ số IIP tháng này tăng 2,86%. Trong đó, khai khoáng tăng 4,71%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,98%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,66%; riêng sản xuất và phân phối điện giảm 0,27%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022 chỉ số IIP toàn tỉnh tăng 1,02% do tác động của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,26%, các ngành còn lại đều ghi nhận mức giảm, cụ thể: khai khoáng giảm 11,67%; sản xuất và phân phối điện giảm 2,93%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,75%.

Giá trị sản xuất:Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng Năm ước đạt 8.220,4 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng 5/2021. Trong đó: khai khoáng ước đạt 50,1 tỷ đồng, giảm 9,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo 8.072,1 tỷ đồng, tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện 86,2 tỷ đồng, tăng 6,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 12,0 tỷ đồng, giảm 6,7%.

Tính chung lại, giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 38.415,1 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khai khoáng ước đạt 230,2 tỷ đồng, giảm 6,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo 37.708,3 tỷ đồng, tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện 409,8 tỷ đồng, giảm 0,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 66,8 tỷ đồng, giảm 1,9%.

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu:Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước thực hiện tháng Năm năm 2022 tăng khá so với cùng kỳ như: dứa đóng hộp 1,4 nghìn tấn, tăng 58,8%; quần áo các loại 8,7 triệu cái, tăng 28,0%; giày, dép các loại 4,4 triệu đôi, tăng 13,4%; kính nổi 34,1 nghìn tấn, tăng 10,0%; modul camera 38,5 triệu cái, gấp 2,2 lần; xe ô tô chở hàng 900 chiếc, tăng 29,7%; đồ chơi hình con vật 1,9 triệu con, tăng 76,7%; điện sản xuất 57,8 triệu Kwh, tăng 5,9%; điện thương phẩm 0,2 tỷ Kwh, tăng 6,0%... Bên cạnh đó một số sản phẩm chủ yếu lại có mức sản xuất giảm sút như: đá các loại 0,3 triệu m3, giảm 10,1%; ngô ngọt đóng hộp 0,2 nghìn tấn, giảm 16,9%; nước dứa tươi 0,4 triệu lít, giảm 11,4%; thức ăn gia súc 2,5 nghìn tấn, giảm 33,7%; hàng thêu 0,1 triệu m2, giảm 56,4%; phân Ure 28,4 nghìn tấn, giảm 39,6%; phân NPK 13,0 nghìn tấn, giảm 7,8%; phân lân nung chảy 12,1 nghìn tấn, giảm 21,9%; clanke 192,0 nghìn tấn, giảm 25,8%; linh kiện điện tử 10,0 triệu cái, giảm 9,9%; tai nghe điện thoại di động 0,3 triệu cái, giảm 34,1%; kinh máy ảnh 0,1 triệu cái, giảm 34,4%; xe ô tô 5 chỗ ngồi trở lên 3,3 nghìn chiếc, giảm 38,7%; cần gạt nước ô tô 1,0 triệu cái, giảm 10,7%; nước máy thương phẩm 2,0 triệu m3, giảm 12,5%...

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ là: dứa đóng hộp 5,3 nghìn tấn, tăng 53,9%; nước dứa tươi 1,2 triệu lít, tăng 14,9%; hàng thêu 1,1 triệu m2, tăng 21,1%; quần áo các loại 42,1 triệu cái, tăng 23,9%; giày, dép các loại 19,7 triệu đôi, tăng 10,0%; găng tay 2,1 triệu đôi, tăng 6,8%; phân lân nung chảy 78,9 nghìn tấn, tăng 38,2%; kính nổi 0,2 triệu tấn, tăng 6,8%; modul camera 180,6 triệu cái, tăng 87,5%; xe ô tô chở hàng 4,5 nghìn chiếc, tăng 42,3%; đồ chơi hình con vật 7,2 triệu con, tăng 28,0%; điện thương phẩm 1,0 tỷ Kwh, tăng 4,9%… Tuy nhiên, một số sản phẩm lại có mức sản xuất giảm như: đá các loại 1,3 triệu m3, giảm 11,1%; ngô ngọt đóng hộp 0,7 nghìn tấn, giảm 15,7%; thức ăn gia súc 8,9 nghìn tấn, giảm 32,4%; nước khoáng không có ga 1,4 triệu lít, giảm 14,7%; phân Ure 0,2 triệu tấn, giảm 14,0%; phân NPK 44,0 nghìn tấn, giảm 13,9%; linh kiện điện tử 51,0 triệu cái, giảm 9,1%; tai nghe điện thoại di động 1,6 triệu cái, giảm 40,0%; kính máy ảnh 0,5 triệu cái, giảm 48,2%; xe ô tô 5 chỗ ngồi trở lên 18,0 nghìn chiếc, giảm 36,8%; cần gạt nước ô tô 4,9 triệu cái, giảm 8,2%; điện sản xuất 253,7 triệu KWh, giảm 8,3%; nước máy thương phẩm 10,2 triệu m3, giảm 5,0%...

Sản lượng tồn kho một số sản phẩm chủ yếu đến 30/4/2022: giày dép 2,5 triệu đôi; đạm Ure 14,2 nghìn tấn; phân hóa học NPK 30,3 nghìn tấn; phân lân nung chảy 7,9 nghìn tấn; kính nổi 74,5 nghìn tấn; xi măng 29,5 nghìn tấn; thanh, que sắt hoặc thép hợp kim được cán nóng 23,0 nghìn tấn; bản vi mạch điện tử 14,1 triệu chiếc; modul camera 14,1 triệu cái; xe ô tô lắp ráp 360 chiếc…

3. Vốn đầu tư phát triển

Tổng số vốn đầu tư phát triển tháng Năm năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 2.442,9 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước đạt 444,7 tỷ đồng, tăng 21,9%; vốn ngoài Nhà nước đạt 1.808,5 tỷ đồng, tăng 2,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 189,7 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 11.126,5 tỷ đồng, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước đạt 1.977,2 tỷ đồng, tăng 9,4%; vốn ngoài Nhà nước đạt 8.503,8 tỷ đồng, tăng 2,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 645,5 tỷ đồng, tăng 3,5%.

Một số dự án, công trình có khối lượng vốn đầu tư thực hiện lớn trong tháng Năm năm 2022 là:

- Khu vực đầu tư công: Dự án cải tạo nâng cấp đường ĐT.477 đoạn từ ngã ba Gián Khẩu đến hết phạm vi khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu ước đạt 30,0 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 1) ước đạt 18,0 tỷ đồng; dự án nâng cấp tuyến đê hữu Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 15,0 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (Giai đoạn 2) ước đạt 6,0 tỷ đồng; dự án xây dựng Trung tâm TDTT huyện Kim Sơn ước đạt 5,8 tỷ đồng; dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (Giai đoạn 1) ước đạt 5,0 tỷ đồng; dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình ước đạt 5,0 tỷ đồng; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An và các dự án thành phần ước đạt 5,0 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B ước đạt 5,0 tỷ đồng…

- Dự án sử dụng vốn ODA: Dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Ninh Bình ước đạt 25,0 tỷ đồng.

- Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy HTMT số 2 phục vụ lắp ráp, sản xuất ô tô của Công ty Cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ước đạt 44,9 tỷ đồng, dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất giày của Công ty TNHH Regis ước đạt 34,6 tỷ đồng; dự án mua sắm tài sản, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dây cáp điện lắp ráp trong xe ô tô của công ty TNHH Esmo Vina ước đạt 15,5 tỷ đồng…

Một số dự án, công trình khởi công mới trong tháng như: dự án nâng cấp trạm bơm Gia Vân và hệ thống kênh tiêu chính huyện Gia Viễn với tổng mức đầu tư 54,0 tỷ đồng; dự án cải tạo mở rộng tuyến đường từ cầu Thống Nhất đến xóm 11, xã Kim Tân huyện Kim Sơn với tổng mức đầu tư 15,0 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp Trụ sở UBND xã Yên Thắng và xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm xã Yên Thắng với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ đường tỉnh lộ ĐT.481B đến đường quốc lộ 10, xã Khánh Nhạc huyện Yên Khánh với tổng mức đầu tư 14,8 tỷ đồng; dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Hướng huyện Kim Sơn với tổng mức đầu tư 14,6 tỷ đồng; dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường liên huyện Yên Khánh - Kim Sơn đoạn qua xã Khánh Hồng với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng…

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, khối lượng vốn đầu tư thực hiện ở một số công trình, dự án có khối lượng lớn như:

- Khu vực đầu tư công: Dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Ninh Bình ước đạt 110,0 tỷ đồng; dự án cải tạo nâng cấp đường ĐT.477 đoạn từ ngã ba Gián Khẩu đến hết phạm vi khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu ước đạt 70,0 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 1) ước đạt 69,2 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng Âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 06 huyện, thành phố khu vực nam tỉnh Ninh Bình ước đạt 65,0 tỷ đồng; dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình ước đạt 36,0 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B ước đạt 25,0 tỷ đồng; dự án nâng cấp tuyến đê hữu Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 25,0 tỷ đồng;…

- Khu vực doanh nghiệp Nhà nước: Các dự án xây dựng, sửa chữa công trình điện, mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình ước đạt gần 85,3 tỷ đồng; dự án xây dựng công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Bình ước đạt trên 1,0 tỷ đồng…

- Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy HTMT số 2 phục vụ lắp ráp, sản xuất ô tô của Công ty Cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ước đạt 143,9 tỷ đồng, dự án xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất giày của Công ty TNHH Regis ước đạt 90,9 tỷ đồng; dự án mua tài sản, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất camera module của Công ty TNHH MCNEX Vina ước đạt 52,5 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà máy sản xuất ghế ngồi ô tô của Công ty TNHH Deawon Auto Vina ước đạt 50,0 tỷ đồng; dự án mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất dây cáp điện lắp ráp trong xe ô tô của Công ty TNHH Esmo Vina ước đạt 41,5 tỷ đồng.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

4.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng Năm năm 2022 ước đạt gần 3.185,2 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng tháng năm trước. Tất cả các nhóm hàng hóa duy trì mức tăng, trong đó một số nhóm hàng có mức tăng cao như: xăng, dầu các loại ước đạt 341,5 tỷ đồng, tăng 36,6%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm 126,5 tỷ đồng, tăng 29,6%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 73,2 tỷ đồng, tăng 27,0%; gỗ và vật liệu xây dựng 532,3 tỷ đồng, tăng 21,4%; phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) 191,5 tỷ đồng, tăng 20,8%...

Ước tính 05 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 15.921,2 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn bộ 12/12 nhóm hàng đều có mức tăng, cụ thể: lương thực, thực phẩm ước đạt 4.690,4 tỷ đồng tăng 11,1%; hàng may mặc 1.121,5 tỷ đồng, tăng 3,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 1.735,3 tỷ đồng, tăng 7,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục 257,3 tỷ đồng, tăng 10,5%; gỗ và vật liệu xây dựng 2.666,3 tỷ đồng, tăng 14,8%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 791,3 tỷ đồng, tăng 8,4%; phương tiện đi lại (trừ ô tô con, kể cả phụ tùng) 953,1 tỷ đồng, tăng 10,4%; xăng, dầu các loại 1.651,8 tỷ đồng, tăng 23,2%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 361,4 tỷ đồng, tăng 16,4%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm 626,6 tỷ đồng, tăng 22,8%; hàng hoá khác 654,3 tỷ đồng, tăng 11,0%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 411,9 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong tháng Năm ước đạt gần 459,3 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng tháng năm trước; doanh thu du lịch lữ hành 0,3 tỷ đồng, tăng 27,9%; doanh thu một số ngành dịch vụ khác ước đạt 259,2 tỷ đồng, tăng 9,7%.

Trong 05 tháng đầu năm nay, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.138,0 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ (trong đó: doanh thu lưu trú 145,4 tỷ đồng, giảm 5,9%; doanh thu dịch vụ ăn uống 1.992,6 tỷ đồng, tăng 5,8%); doanh thu du lịch lữ hành 0,8 tỷ đồng, giảm 77,9%; doanh thu một số ngành dịch vụ khác 1.268,8 tỷ đồng, tăng 5,7%.

4.2. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ chung (CPI) trên thị trường toàn tỉnh trong tháng Năm tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 2,58% so với tháng 12/2021 và tăng 2,15% so với cùng tháng năm trước. Bình quân 05 tháng đầu năm CPI tăng 1,87% so với cùng kỳ.

So với tháng trước, thị trường giá cả trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối ổn định. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có đến 05 nhóm có chỉ số giá ổn định, 05 nhóm có chỉ số giá giảm và duy nhất 01 nhóm có chỉ số giá tăng là nhóm giao thông, đây cũng là nguyên nhân chính tác động làm tăng chỉ số CPI tháng này. Nhóm giao thông tăng 1,57% do sau 03 kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu trong tháng, giá xăng đã tăng 3,75% vượt mốc 30.000 đồng/lít, tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, giá dầu diezel tăng 3,98% kéo theo giá nhóm nhiên liệu tăng 3,66%; nhóm dịch vụ giao thông công cộng cũng tăng 2,57% khi giá cước vận tải tăng theo đà tăng của nhóm nhiên liệu: nhóm vận tải hành khách đường bộ tăng 4,84%, nhóm vận tải hành khách đường sắt tăng 0,24%. 05 nhóm có chỉ số giá giảm gồm: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,27%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,09%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% (lương thực tăng 0,08%; thực phẩm giảm 0,13%; ăn uống ngoài gia đình giữ nguyên); nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,06%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,02%. Năm nhóm còn lại có chỉ số giá không thay đổi so với tháng trước là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm giáo dục và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.

So với tháng 12/2021, có đến 09/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, cụ thể: nhóm giao thông tăng mạnh nhất 8,73%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,46% (lương thực tăng 3,59%; thực phẩm tăng 4,73%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,11%); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,4%; nhóm giáo dục tăng 0,88%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,62%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,55%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,54%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,38%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%. Hai nhóm có chỉ số giá giảm gồm: nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 1,2%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,35%.

Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ:Chỉ số giá vàng tháng này tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 1,85% so với tháng 12/2021 và tăng 2,14% so với cùng tháng năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng Năm năm nay giảm 0,11% so với tháng 4/2022, tăng 0,8% so với tháng 12 năm trước và tăng 1,78% so với cùng tháng năm 2021. Bình quân 05 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 0,95%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,09% so với cùng kỳ năm 2021.

4.3. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất khẩu:Giá trị xuất khẩu tháng Năm năm 2022 ước đạt 362,9 triệu USD, tăng 62,1% so với cùng tháng năm trước. Tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt gần 1.443,0 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2021. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: quần áo các loại 170,5 triệu USD; xi măng, clanke đạt 246,0 triệu USD; giày, dép các loại 345,3 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại 485,7 triệu USD; linh kiện điện tử 39,4 triệu USD.

Trong 5 tháng đầu năm nay, một số mặt hàng xuất khẩu đạt khá so với cùng kỳ như: dứa, dưa chuột đóng hộp gần 7,8 nghìn tấn, gấp 2,2 lần; nước dứa cô đặc 0,8 nghìn tấn, gấp 3,2 lần; quần áo các loại 39,3 triệu chiếc, tăng 65,1%; thảm cói 72,3 nghìn m, gấp 5,8 lần; găng tay các loại 2,1 triệu đôi, tăng 23,2%; giày dép các loại 33,9 triệu đôi, tăng 48,5%; camera và linh kiện 198,2 triệu sản phẩm, tăng 94,9%; phôi nhôm 10,2 nghìn tấn, gấp 2,4 lần; đồ chơi trẻ em 4,9 triệu con, tăng 38,3%; linh kiện điện tử 39,4 triệu USD, tăng 64,0%.... Tuy nhiên một số sản phẩm xuất khẩu lại có mức giảm sút như: túi nhựa 0,8 nghìn tấn, giảm 6,3%; hàng thêu ren 71,2 nghìn chiếc, giảm 8,1%; xi măng, clanke 5,3 triệu tấn, giảm 25,7%; kính quang học 0,5 triệu chiếc, giảm 30,7%.

Nhập khẩu:Giá trị nhập khẩu trong tháng ước đạt gần 294,8 triệu USD, tăng 32,4% so với tháng Năm năm 2021. Tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng năm nay ước đạt gần 1.454,7 triệu USD, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giá trị các mặt hàng chủ yếu là: vải may mặc 71,2 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày dép 248,8 triệu USD; linh kiện điện tử 553,5 triệu USD; linh kiện phụ tùng ô tô các loại 415,7 triệu USD.

4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách:Khối lượng vận chuyển hành khách trong tháng ước thực hiện gần 1,9 triệu lượt khách, tăng 32,1% và luân chuyển trên 96,9 triệu lượt khách.km, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 05 tháng 2022, vận tải hành khách toàn tỉnh ước thực hiện trên 9,1 triệu lượt khách, tăng 15,1% so với 05 tháng 2021 và luân chuyển gần 475,7 triệu lượt khách.km, tăng 12,5%. Trong đó, chủ yếu là vận tải đường bộ ước đạt 8,0 triệu lượt khách, tăng 14,0% và 471,5 triệu lượt khách.km, tăng 12,4%; vận tải đường thủy nội địa 1,1 triệu lượt khách, tăng 24,0% và 4,2 triệu lượt khách.km, tăng 24,7%.

Vận tải hàng hóa:Tháng Năm ước thực hiện trên 5,0 triệu tấn vận chuyển, tăng 19,3% và luân chuyển 711,8 triệu tấn.km, tăng 23,0% so với tháng 5/2021. Ước tính 05 tháng năm 2022, khối lượng hàng hoá vận chuyển toàn tỉnh đạt gần 25,3 triệu tấn, tăng 15,1% và luân chuyển trên 3.557,2 triệu tấn.km, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải đường bộ ước thực hiện 11,8 triệu tấn, tăng 12,2% và 606,4 triệu tấn.km, tăng 11,2%; vận tải đường thủy nội địa 12,7 triệu tấn, tăng 17,8% và 2.530,5 triệu tấn.km, tăng 17,4%; vận tải đường biển 0,8 triệu tấn, tăng 16,2% và 420,3 triệu tấn.km, tăng 15,9%.

Doanh thu vận tải:Trong tháng Năm ước đạt 660,4 tỷ đồng, tăng 33,1% so với tháng 5/2021. Ước tính trong 05 tháng đầu năm, doanh thu vận tải toàn tỉnh đạt trên 3.223,6 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Chia theo loại hình vận tải: vận tải hành khách ước thực hiện 411,4 tỷ đồng, tăng 15,7%; vận tải hàng hóa 2.679,4 tỷ đồng, tăng 17,5%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải 130,3 tỷ đồng, tăng 33,0%; doanh thu bưu chính, chuyển phát 2,5 tỷ đồng, tăng 3,5%.

4.5. Du lịch

Trong tháng Năm, nhiều hoạt động du lịch, sản phẩm du lịch đặc sắc được tổ chức và đưa vào hoạt động như: Tuần lễ du lịch Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan, khai trương Thủy đình trong khuôn viên Phố cổ Hoa Lư, Tuần du lịch Ninh Bình năm 2022 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động... tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Ninh Bình.

Ước tính số lượt khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn tỉnh tháng Năm đạt trên 395,6 nghìn lượt khách, gấp 13,7 lần so với cùng tháng năm trước, nguyên nhân là do trong tháng dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, trong khi tháng Năm năm 2021 dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trở lại, các điểm thăm quan, du lịch phải tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; số lượt khách đến các cơ sở lưu trú đạt gần 63,3 nghìn lượt, gấp 15,1 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt 82,7 nghìn ngày.khách, gấp 13,0 lần. Doanh thu du lịch ước đạt 232,5 tỷ đồng, gấp 13,1 lần, trong đó: doanh thu lưu trú49,9 tỷ đồng, gấp 13,5 lần; doanh thu ăn uống 84,1tỷ đồng, gấp 13,8 lần.

Tính chung lại, 5thángnăm nay tổng số khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 1.457,6 nghìn lượt khách, tăng 68,0% so với 5tháng năm2021, trong đó chủ yếu là khách trong nước. Tổng số khách đến các cơ sở lưu trú ước đạt gần232,8 nghìn lượt khách, tăng 41,9%; số ngày khách lưu trú ước đạtgần 305,0nghìn ngày.khách, tăng 38,0%. Doanh thu du lịch ước thực hiện trên 853,8 tỷ đồng, tăng 54,3%, trong đó: doanh thu lưu trú 183,4 tỷ đồng, tăng 49,5%; doanh thu ăn uống 310,6 tỷ đồng, tăng 54,6%; doanh thu bán hàng cho khách du lịch 101,2 tỷ đồng, tăng 52,7%.

5. Một số vấn đề xã hội

5.1. Giáo dục, đào tạo

Trong tháng, ngành giáo dục tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm, xét công nhận hoàn thành cấp học tiểu học, tốt nghiệp THCS; tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho học sinh cuối cấp; tập trung chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và tổ chức ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi THPT quốc gia năm 2022…. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022, ngành giáo dục tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, ban hành các hướng dẫn về tổ chức kỳ thi, xây dựng kế hoạch ôn tập, bám sát đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 và thi thử đánh giá năng lực năm học 2021-2022 cho học sinh khối THPT.

Bên cạnh đó, tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh theo tổ hợp môn, kết quả có 248/471 học sinh dự thi đạt giải, chiếm tỷ lệ 52,65%, trong đó có 05 giải Nhất, 84 giải Nhì, 111 giải Ba; tổ chức cuộc thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” dành cho học sinh trung học và Olympic “Chinh phục IELTS”, kết quả: Có 117/193 thí sinh dự thi đạt giải, trong đó có 4 giải Nhất, 16 giải Nhì, 28 giải Ba và 69 giải Khuyến khích. Đội tuyển Toán của Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy tham dự Olympic Toán học sinh viên và học sinh Việt Nam lần thứ 28, năm 2022. Kết quả có 08/10 học sinh dự thi đạt giải (đạt tỷ lệ 80,0%) gồm: 01 giải Nhì và 07 giải Ba.

5.2. Hoạt động Y tế

Trong tháng, ngành Y tế tiếp tục tập trung phòng chống dịch Covid-19, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và mũi tăng cường (mũi 4) cho các đối tượng; tiếp tục thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để cấp cứu và điều trị kịp thời; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022 (SEA games 31).

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm tại cộng đồng đã giảm hẳn. Tính cộng dồn từ khi có dịch đến 15h ngày 23/5/2022: số ca bệnh xác định 102.947 ca, trong đó đã điều trị khỏi và xuất viện 102.685 ca; đang điều trị 127 ca; chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 30 ca; tử vong 105 ca (trong đó có 03 ca của tỉnh khác); tổng số trường hợp được cách ly và giám sát là 326.213 trường hợp, trong đó: cách ly tại cơ sở y tế 27.869 người; cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 29.141 người; cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú 269.203 người; tổng số mẫu đã lấy 758.235 mẫu, số ca đã lấy mẫu xét nghiệm 605.374 ca. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng trên 18 tuổi tối thiểu 01 mũi: 664.324 người, tiêm đủ 2 mũi: 659.678 người, tiêm mũi 3: 653.716 người, tiêm mũi nhắc lại cho đối tượng đã tiêm mũi bổ sung: 176.358 người; tiêm cho nhóm đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1: 83.241 người; tiêm đủ 02 mũi: 78.947 người; tiêm cho nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1: 39.490 người.

Trong tháng Tư, có 07 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm; 276 ca mắc tiêu chảy; 733 ca mắc cúm; 08 ca mắc thủy đậu…

Công tác khám chữa bệnh luôn đ­ược quan tâm thực hiện: Tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã khám bệnh cho 85,3 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 21,6nghìn l­ượt bệnh nhân; khám phụ khoa 4,8 nghìn lượt; khám thai 3,3 nghìn lượt; đặt vòng 102 ca, triệt sản 01 ca.

Công tác phòng chống HIV/AIDS: trong tháng Tư phát hiện mới 06 người nhiễm HIV, có 02 trường hợp tử vong do AIDS.

5.3. Văn hoá thông tin

Hoạt động Văn hóa - Thông tin trong tháng diễn sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, như:chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2022); Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022 (SEA Games 31)…

Nhà hát Chèo đã tổ chức 31 buổi biểu diễn nghệ thuật và chương trình ca múa nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng đã tổ chức 55 buổi chiếu phim lưu động phục vụ khán giả.

5.4. Thể dục thể thao

Trong tháng, tổ chức thành công môn thi đấu Karate trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho vận động viên các tuyến tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT và thành lập các đoàn vận động viên tham gia thi đấu các giải, đạt một số kết quả như: đoàn Cờ vua thi đấu giải vô địch Cờ vua nhanh các nhóm tuổi khu vực 3.3 online năm 2022 từ ngày 19 - 21/4/2022 đạt 02 HCV, 01 HCB và 03 HCĐ; thi đấu giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ VI năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 21 - 26/4/2022 đạt 13 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ; đoàn vận động viên tham dự giải lứa tuổi Vật tự do cúp Cánh Buồm Xanh lần thứ nhất năm 2022 từ ngày 06 đến ngày 08/5/2022, tại thành phố Hà Nội. Kết quả đạt 02 HCV và 04 HCĐ. Đặc biệt các vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu tại SEA Games 31 đã đạt được 06 huy chương gồm: 02 HCV, 02 HCB, 02 HCĐ.

Thể thao quần chúng: tổ chức Đại hội TDTT thành phố Ninh Bình lần thứ VII năm 2022, Đại hội TDTT thành phố Tam Điệp lần thứ VII; tổ chức thi đấu Bóng chuyền hơi nữ, Bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2022; cử huấn luyện viên, vận động viên tham gia tập huấn, thi đấu Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022.

5.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trong tháng, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động nắm và kiểm soát tốt tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt đã huy động tối đa lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và tổ chức thi đấu môn Karate trong Đại hội thể thao Đông Nam Á trên địa bàn tỉnh.

Tính từ 15/4/2022 - 14/5/2022, toàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 01 ng­­ười và 05 người bị thương; đã xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 34 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý với 35 đối tượng; Xảy ra 01 vụ cháy nổ, không có thiệt hại./.


Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình

  • Tổng số lượt xem: 311
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.