Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 03/08/2022-14:57:00 PM
Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát tình hình thực tiễn để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả
(MPI) - Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 diễn ra ngày 03/8/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, trọng tâm trọng điểm. Đồng thời đánh giá cao báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phản ánh đúng tình hình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Chinhphu.vn

Về công tác chỉ đạo điều hành, Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt.

Trong tháng 7 và 7 tháng, xu hướng phục hồi kinh tế - xã hội của nước ta ngày càng được củng cố và phát triển tích cực; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; duy trì mặt bằng tỷ giá, lãi suất hợp lý, cơ bản ổn định; bảo đảm các cân đối lớn, an ninh năng lượng, lương thực. Đây là yếu tố rất tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tạo dư địa điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, điều hành giá cho những tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo.

Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; an ninh lương thực được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi, đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng; khu vực nông nghiệp phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, nhiều địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh; khu vực thương mại, dịch vụ phát triển sôi động; phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động được triển khai hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên.

Với các kết quả ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đều xếp hạng triển vọng “ổn định” và “tích cực” và đánh giá kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng.

Đánh giá tổng thể, Thủ tướng nhấn mạnh, đạt được những kết quả quan trọng như vậy là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự phối hợp ủng hộ của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, đúng hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự linh hoạt, phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, điều hành giá, kiềm chế lạm phát; sức mạnh đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân công, phân cấp trong tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu; sự ủng hộ, giúp sức của bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức như bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; Diễn biến lạm phát, lãi suất, tỷ giá và nguy cơ suy thoái kinh tế của thế giới là thách thức lớn nhất đối với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; giải ngân đầu tư chậm được cải thiện, nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, 41/51 bộ, cơ quan Trung ương và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình cả nước; Hoạt động sản xuất, kinh doanh tuy đã phục hồi nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; Dịch bệnh diễn biến phức tạp; Thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, trái quy luật.

Thủ tướng nêu những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là do vẫn còn tập thể lãnh đạo các cấp, đặc biệt là người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, chưa bám sát công việc, chưa kiểm tra, đôn đốc và đôi khi còn lơ là, chủ quan.

Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng cho rằng, phải nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng, thường xuyên cập nhật các kịch bản điều hành, ứng phó kịp thời với tình hình thế giới; tự lực, tự cường, nâng cao năng lực nội tại, sức chống chịu của nền kinh tế; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp để tạo đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện; không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bình tĩnh, giữ vững bản lĩnh, phát huy kinh nghiệm, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng nguyên nhân để có giải pháp phù hợp.

Thời gian tới còn nhiều khó khăn, thác thức đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh, khoa học, linh hoạt, bám sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mang lại hiệu quả thiết thực; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, nâng cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, trong đó tập trung vào “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không".

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng đề nghị, trước hết, tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội.

Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Tập trung thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài. Chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên. Tăng cường thông tin - truyền thông; tiếp tục đẩy nhanh tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong tình hình mới với những diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, quy mô còn hạn chế, sức chống chịu có hạn, nhiệm vụ rất nặng nề. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vai trò tập thể lãnh đạo và trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình thực tiễn, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 795
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.