Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 08/08/2022-14:47:00 PM
Dự thảo Hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 của Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 về thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để gửi xin ý kiến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch “Nội dung dự thảo quy hoạch được lấy ý kiến trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch”.Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn vănDự thảo Hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Thông tin chi tiết liên hệ Nguyễn Thị Linh, điện thoại 080.43274 hoặc 0936475093. File mềm xin gửi về hộp thư: qlqh@mpi.gov.vn


File đính kèm:
Ho_so_dang_tai_len_trang_MPI.rar

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3646
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.